نشانه های خاموش اضطراب پنهان – آبان شرق

نشانه های خاموش اضطراب پنهان | اضطراب چه تاثیری بر بردن دارد؟
 
امروز درباره نشانه هاي اضطراب پنهان صحبت میکنیم. علت بعضی کارها و وسواس هاي ممکن اسـت ناشی از اضطراب و استرس پنهانی باشد کـه در درون مان داریم، تشخیص اضطراب پنهان کار ساده اي نیست اما عللی وجود دارند کـه ثابت میکنند فردی دچار این مساله شده اسـت، حتی عادات عجیب غذایی هم می‌توانند دلیلی بر اضراب پنهان باشند، در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.
 
هر روز صبح یک صبحانه تکراری می خورید
تدارک دیدن انواع و اقسام مواد غذایی برای صبحانه میتواند روش بسیار خوبی برای شروع روز خود باشد. اما اگر همیشه خودتان را مجبور کنید کـه یک صبحانه ي تکراری بخورید و فکر ایجاد تنوع و تغییری در آن شـما را عصبی کند:

چیزی کـه می‌خورید تبدیل بـه یک شکنجه ي واقعی میشود و دیگر یک چیز لذت بخش نیست. سعی کنید بـه وعده هاي غذایی تان تنوع دهید و بتدریج مواد غذایی جدیدی بـه انها اضافه کنید.
 
ناخن های تان را می جوید
اضطراب حسی از فشار ایجاد می‌کند کـه باید تخلیه شود. این فشار باعث بروز رفتارهای اضطرابی زیادی میشود. رفتارهایی مثل:

جویدن ناخن، گاز گرفتن لب یا پیچاندن موها دور انگشتان، نشان دهنده اضطراب درونی اي هستند کـه ناخودآگاه مـا سعی دارد ازآن خلاص شود.
 
برای هر کاری تشریفات خاصی دارید
داشتن روتین خاصی کـه بـه زندگی شـما نظم ببخشد و کمک کند تمرکزتان را حفظ کنید، می تواندفایده ي زیادی داشته باشد. اما اگر مدت ها اسـت کـه کارهای روزانه تان تبدیل بـه یک اجبار بی چون و چرا شده اند و احساس می‌کنید تحت هر شرایطی باید آنها را انجام دهید:

چنین روتین هایي در حقیقت مضر هستند. اگر هرگونه تغییری در روتین تان، شـما را دچار حمله ي هراسی «پنیک اتک» می‌کند، نباید بـه این مسأله بی توجه باشید چون می‌تواند نشانه اي از اضطراب پنهان باشد.
 
کارهایی که باید انجام دهید را فهرست می کنید
نوشتن فهرست می‌تواند بـه مـا کمک کند کارهایمان را فراموش نکنیم، اما اگر دائما کارهایی کـه باید انجام دهید را فهرست می‌کنید، آن هم فقط با این هدف کـه بعد از انجام شان انها را خط بزنید و بعد ازآن دوباره کارهای دیگری رابه فهرست اضافه میکنید، ممکن اسـت:

این رفتار نشانه اي از اضطراب باشد. فهرست کارها بـه مـا کمک می‌کند زندگی مان را نظارت کنیم و برای تعداد زیادی از مردم اینکار بخشی جدایی ناپذیر از روزهای انها اسـت. اما این مسأله نباید تبدیل بـه چیزی شود کـه اگر نتوانستید یکی از کارها را انجام دهید، شـما را وحشت زده کند.
 
متوجه گذشت زمان نمی شوید
شـما وقت خیلی زیادی را صرف انجام کارهایتان میکنید چون وسواس زیادی در مورد کارهایتان دارید، مثلاً می‌خواهید مطمئن شوید کـه تخت تان را بی عیب و نقص مرتب کرده‌اید، موهایتان بد حالت نیستند، لباس هایتان بر اساس رنگ مرتب شده اند و چیزهایی از این قبیل.

در صورتی هم کـه چیزی مرتب و درست نباشد زمان بیشتری را صرف درست کردن آن می‌کنید. تمرکز بیش از اندازه روی چنین مسائلی باعث میشود متوجه گذشت زمان نشوید و این نشان دهنده ي اضطراب زیاد شـما اسـت.
 
تمام شب را بیدار می مانید

عوامل زیادی هستند کـه باعث بیخوابی میشوند، اما اضطراب بطور قطع یکی از عمده ترین انها اسـت. کسانی کـه دائماً نگران چیزی هستند، کشمکش هاي درونی دارند و نمیتوانند ذهن خودرا آرام کنند، دچار اضطراب پنهان هستند.
 
قبل از زنگ خوردن ساعت بیدار می شوید
وقتی کسی هرروز صبح خیلی زودتر از زمانی کـه باید بیدار می‌شود بـه این حالت بیخوابی ناشی از عدم تداوم خواب گفته میشود.

این می‌تواند مسأله ي رایجی باشد چون بعضی از مـا در واقع بـه خواب کمتری احتیاج داریم. در عین حال، این مسأله می‌تواند نشان دهنده ي اضطراب روانی اي باشد کـه وقتی وقایع زندگی آزارمان می‌دهد بـه سراغ مـا می‌آید.
 
کارهای تان را پشت گوش می اندازید
همه ی ي مـا گاهی بخاطر تنبلی بعضی از وظایف مان را پشت گوش می‌اندزیم، اما اینکار برای کسانی کـه درگیر اضطراب هستند تبدیل بـه یک عادت می‌شود.

این افراد با طفره رفتن از انجام کارهایشان خودرا توجیه میکنند کـه با اینکار همه ی چیز خود بخود می گذرد و تمام می‌شود، در حالی‌کـه دلیل اصلی این رفتار انها ترس از انجام اشتباه کارها یا حتی شکست خوردن در آنها اسـت.
 
از دیگران راهنمایی میگیرید
همه ی ي مـا وقتی نیاز بـه راهنمایی و درس زندگی داشته باشیم از خانواده و دوستان مان کمک می‌گیریم و این مسأله کاملا طبیعی اسـت، اما بـه شرط این کـه برای هر اتفاق کوچکی کـه برایتان میوفتد از همه ی ي اطرافیان تان سؤال نکنید.

اگر دائماً احساس میکنید بـه کمک دیگران نیاز دارید، این مسأله احتمالا ً نشان می‌دهد دچار اضطراب پنهان هستید. از طرفی دیگر، این مسأله میتواند نشانه دهنده ي عزت نفس پایین و ترس از تنها تصمیم گرفتن هم باشد کـه این موارد هم از علائم اضطراب هستند.
 
درباره همه چیز تحقیق می کنید
ضرری ندارد کـه درباره ي نشانه هاي یک بیماری آگاهی پیدا کنید یا نکات آموزنده اي درباره ي روابط عاطفی بخوانید، اما نه این کـه درباره ي هر چیزی کـه برایتان اتفاق میوفتد با نگرانی در گوگل جست‌وجو کنید.

اگر تاریخچه ي مرورگر گوشی یا کامپیوترتان پر از کلمات و عباراتی اسـت کـه در اینترنت جست‌وجو کرده‌اید، از عامل لکه هاي کوچک و قرمز روی صورت تان گرفته تا توصیه هاي روانشناختی از افراد مختلف، این مسأله ممکن اسـت نشان دهنده ي اضطراب شـما باشد.
 
نزدیک به در خروجی می نشینید
افراد مضطرب و نگران طبق معمول در هر مکانی در نزدیکی در خروجی مینشینند چون با اینکار در عین حال کـه در بین مردم حضور دارند، احساس نمیکنند در تنگنا قرار گرفته اند.

اما بـه این مسأله نباید بی توجه باشید چون نشانه اي از اضطراب اسـت و می‌تواند بـه سادگی تبدیل بـه یک اختلال جدی بنام ترس از فضای بسته شود.
 
به خانه برمی گردید تا دوباره همه چیز را چک کنید
این عادت ویرانگر ارتباط زیادی با اختلال وسواس فکری-عملی دارد چون ویژگی هایي از وسواس را هم دارد. اگر آدم فراموشکاری هستید ایرادی ندارد بـه خانه برگردید تا دوباره چک کنید کـه:

اتو در برق نمانده، چراغ ها خاموش هستند یا در یخچال باز نمانده. اما اگر در ذهن تان دائماً وقوع بدترین اتفاق ممکن را تصور میکنید، این مسأله میتواند نشانه ي وجود اضطراب در شـما باشد.
 

 
در ادامه همین بحث اضطراب بر کدام قسمت های بدن و به چه شکل تأثیر می گذارد؟
 
همه ی ي مـا بارها شنیده ایم کـه اضطراب تأثیر بسیار زیادی بر سلامت روح و روان مـا دارد. محققان معتقدند اضطراب پیوسته و طولانی مدت می‌تواند در بعضی بخش هاي بدن مـا انباشته شود و مـا آن رابا بیماری هاي دیگری اشتباه میگیریم در حالی‌کـه علت اصلی مشکل مان فقط روحی اسـت.
 
گردن و کتف

اضطراب منجر بـه سفت شدن و فشار آمدن بـه عضلات ناحیه ي گردن و شانه ها می‌شود. وقتی اضطراب داریم، ناخودآگاه شانه هایمان را بالا میدهیم و این حالت عضلات گردن و شانه ها را سفت می‌کند، در نتیجه دراین قسمت ها احساس درد می‌کنیم.
 
سر

مـا اغلب هنگام اضطراب دچار سردرد یا میگرن می‌شویم. این مسأله بخاطر مواد شیمیایی اي اسـت کـه هنگام اضطراب در بدن تولید میشود. این مواد شیمیایی روی عصب ها و عروق خونی مغز تأثیر می گذارند کـه نتیجه ي آن بروز سردرد اسـت.
 
معده
معده ي مـا واکنش خیلی سریعی بـه وضعیت روحی مـا دارد. اضطراب نه تنها میتواند روی وضعیت معده تأثیر بگذارد بلکه دانشمندان معتقدند میتواند جمعیت میکروبی درون معده را تغییر دهد.

علاوه بر این، وقتی دچار اضطراب میشویم ممکن اسـت اسید معده شروع بـه ترشح کردن کند کـه این مسأله منجر بـه سوزش معده می‌شود.
 
کمر

دانشمندان معتقدند کمر درد اغلب منشأ روحی دارد. وقتی تحت اضطراب هستیم، روال معمول زندگی، رفتار، نحوه ي راه رفتن، خوابیدن و نشستن، همه ی و همه ی دستخوش تغییر می‌شود و ممکن اسـت: این تغییرات روی عضلات اطراف ستون فقرات تأثیر بگذارد. وقتی این عضلات سفت شوند، ممکن اسـت دچار کمر درد شویم.
 
فک

اگر تا بحال تجربه ي دندان قروچه داشته اید، بـه احتمال زیاد علت اصلی آن اضطرابی اسـت کـه درگیر آن هستید. عضله ي اصلی فک کـه بـه آن عضله ي جونده یا ماستر گفته میشود، وقتی مضطرب هستید تحت فشار قرار می‌گیرد و چانه را مجبور می‌کند از طرفی بـه طرفی دیگر حرکت کند. دندان قروچه دقیقا بهمین علت رخ میدهد.
 
پوست

وقتی مضطرب هستیم در بدن مـا هورمون اضطراب تولید میشود کـه پوست مـا را بسیار آسیب پذیر می‌کنند. بـه علاوه، این هورمون غدد چربی پوست را فعال می‌کند و آنها شروع بـه تولید چربی بیشتری میکند. در نتیجه منافذ پوست مسدود می‌شوند و جوش میزنیم یا دچار مشکلات پوست دیگری می‌شویم.
 
لوزالمعده
وقتی درگیر اضطراب مزمنی هستیم، بدن بـه لوزالمعده سیگنال می‌دهد تا انسولین بیشتری تولید کند، در حالی‌کـه این مقدار در حقیقت بیشتر از انسولین مورد نیاز بدن اسـت.

تداوم تولید بیشتر انسولین می‌تواند بـه عروق خونی آسيب بزند، منجر بـه افزایش وزن شود و حتی خطر ابتلا بـه دیابت را افزایش دهد.
 
مفاصل، استخوان ها و عضلات
احساس درد در استخوان ها، مفاصل و عضلات سراسر بدن می‌تواند بدلیل اضطراب باشد. تحقیقات نشان داده اسـت بین نشانه هاي افسردگی و احساس درد در تمام بدن ارتباط وجوددارد.

اگر احساس میکنید افسرده هستید، بـه متخصص مراجعه کنید. برای درمان افسردگی همیشه از دارو استفاده نمیشود و گاهی فقط بـه یک گوش شنوا نیاز دارید.
 
قلب
اضطراب ناشی از دردهای احساسی فشار خون را افزایش میدهد و روی قلب هم تأثیر میگذارد. منشأ تعداد زیادی از بیماری هاي قلبی را اضطراب میدانند.

علاوه بر این، اضطراب طولانی مدت میتواند ضربان قلب را طوری تغییر بدهد کـه ممکن اسـت منجر بـه حمله یا سکته ي قلبی شود.
 
سیستم ایمنی
سیستم ایمنی بـه بدن کمک میکند کـه با هر نوع ویروس، باکتری یا دیگر موجودات مضر مقابله کند. وقتی مضطرب هستیم، مواد شیمیایی اي در بدن مـا تولید میشود کـه:
 
سیستم ایمنی را سرکوب می‌کنند و سطح لنفوسیت هاي خون «نوعی از گلبول هاي سفید خون» کاهش پیدا میکند، در نتیجه آسیب پذیرتر می‌شویم. بـه عبارت دیگر، هنگام اضطراب آسان تر بیمار میشویم.
 
چطور می توانیم به بدن خود کمک کنیم؟
اضطراب می‌تواند روی ظاهر، رفتار و سلامت عمومی مـا تأثیر بگذارد و این بشما بستگی دارد کـه اجازه دهید چنین اتفاقی بیفتد یا راهی برای کم کردن اضطراب تان پیدا کنید. البته درست اسـت کـه همیشه نمی‌توانیم عامل اضطراب را تغییر دهیم، اما میتوانیم بـه بدن خود کمک کنیم از عهده ي این اضطراب بربیاید:
 
مدیتیتشن:
مدیتیشن منظم می‌تواند بـه بدن و ذهن شـما کمک کند کمی استراحت کرده و آرامش پیدا کند. بـه مکان آرامی بروید کـه خاطره ي خوبی ازآن دارید و زمانی در آنجا خوشحال زیادی را تجربه کردید. چند دقیقه اي روی آن خاطره تمرکز کنید. شاید در ابتدا برایتان ساده نباشد، اما اگر دو بار در روز اینکار را انجام اده و بـه تمرین ادامه دهید، متوجه خواهید شد کـه اینکار بشما کمک میکند فشار فیزیکی و روحی ناشی از اضطراب را تخلیه کنید.
 
ماساژ:
یک ماساژ حرفه اي می‌تواند معجزه کند، اما خودتان هم میتوانید با یک ماساژ ساده برای خودتان بـه تخلیه ي فشار فیزیکی بدن‌تان کمک کنید.
 
ورزش کردن:
هنگام ورزش کردن، در بدن اندورفین یا همان هورمون شادی تولید می‌شود و این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه هنگام اضطراب بـه آن احتیاج داریم.
 

معرفی زیباترین حیوانات جهان + عجیب ترین حیوانات جهان – آبان شرق

معرفی زیباترین حیوانات جهان + عجیب ترین حیوانات جهان
 
در اینبخش بـه معرفی زیباترین حیوانات جهان و همچنین عجیب ترین حیوانات می‌پردازیم. دنیای وحش یا بهتر بگوییم دنیای حیوانات شگفتی هایي دارد کـه با علم پیشرفته امروزی هم قابل توضیح نیستند، همیشه معماهای زیادی در دنیای حیوانات وجوددارد. خیلی از این جانداران قادر بـه انجام کارهایی هستند کـه انسان 1000 سال دیگر هم نمیتواند انجام دهد، سوژه امروز مـا، فهرست زیباترین ها و عجیب ترین ها هستند.
 
طوطی دم بلند
این پرندگان عجیب، بومی جنگل‌هاي بارانی آمریکای جنوبی هستند. ترکیب رنگ‌هاي روشن مثل زرد، قرمز لاکی، سبز چمنی، آبی زنگاری و نارنجی در پر و بال‌هاي این طوطی علت اصلی زیبایی چشمگیر آن‌هاست. ‌تعداد زیادی از افراد، از این پرنده‌ها بـه‌عنوان حیوان خانگی نگه‌داری می کنند.

شاید همین موضوع باعث شده تا حفظ گونه‌اي از این طوطی‌ها بـه‌نام ارا آراراوناس برای جلوگیري از انقراض این‌گونه، مورد توجه بیشتری قرار بگیرد. طوطی‌هاي دم‌بلند جزو پرندگان با اندازه‌ٔ متوسط دسته‌بندی میشوند، اما بال‌هاي بسیار بزرگی دارند کـه هنگام پرواز بسیار جلب توجه میکند.
 
این پرنده‌هاي زیبا، بسیار اجتماعی هستند و قدم زدن همراه گروه خودرا دوست دارند، ولی زیبایی واقعی آن‌ها هنگام پرواز نمایان می شود. تماشای گروه طوطی‌ها دم‌بلند درحالِ پرواز، بسیار چشم‌نواز اسـت. پرواز دسته‌جمعی این طوطی‌هاي خوش‌آب‌ورنگ، رنگین‌کمانی زیبا در آسمان بـه‌وجود می‌آورد. بی شک آن‌ها یکی از زیباترین پرندگان روی زمین هستند.
 
ببر سفید بنگال
ببر بنگال نماد شکوه و قدرت اسـت. عظمت این حیوان شگفت‌آور اسـت. بی‌دلیل نیست کـه ببر سفید در تعداد زیادی از داستان‌هاي اساطیری یونانی، پارسی و چینی نقش اصلی را ایفا میکند.

نگاه مرموز و پرجذبه ببر بنگال هر بیننده‌اي را هیپنوتیزم میکند. عده اي از ببرهای بنگال بـه‌علت جهش ژنتیکی، سفید‌رنگ متولد میشوند. رنگ سفید، زیبایی این موجودات را دوچندان می کند.
 
قو
داستان اردک زشتی کـه بـه قویی زیبا تبدیل شد، خیلی صحت ندارد؛ در حقیقت، این داستان دروغ محض اسـت. این پرنده‌ها، هنگام تولد، موجودات سفید زیبایی هستند.

هرچه جوجه‌ها بزرگتر می شوند، بـه زیبایی و جذابیت آن‌ها افزوده می شود. زیبایی و شکوه این حیوانات هر بیننده‌اي را جذب می کند.
 
طاووس سفید
طاووس سفید با پرهایی بـه سفیدی برف، پرنده‌اي خاص و منحصر‌بـه‌فرد اسـت. تماشای این پرنده، مثل تماشای یک تابلوی نقاشی اسـت.

طاووس سفید مثل یک سوپر مدل همواره درحالِ خرامییدن و نمایش ژست‌هاي هنری و زیبایی‌هایش برای کسانی اسـت کـه وی را تماشا میکنند.
 
دلفین
زیبایی دلفین‌ها فراتر از ظاهر روشن و براق آن‌هاست. انسان‌ها همواره شیفته‌ي این حیوانات دوست‌داشتنی بوده‌اند. دلفین‌ها نماد آزادی، شورونشاط و هوش فراوان هستند.

تماشای یک دلفین و یا گروهی از دلفین‌ها کـه درحالِ بازی و شنا هستند، خودبه‌خود احساس خوب و لذت‌بخشی در انسان‌ها ایجاد میکند. دلفین‌ها همواره خندان بـه‌نظر می رسند. آن‌ها موجوداتی هستند کـه حال‌وهوای شـما را بهتر می کنند و انرژی مثبت رابه محیط اطراف خود تزریق میکنند. تمام این ویژگی‌ها بـه‌دلیل ظاهر دل‌نشین دلفین‌ها اسـت.
 
ماهی ماندارین
ظاهر این ماهی بـه‌گونه‌اي اسـت کـه انگار چراغی درون بدن آن روشن اسـت و باعث میشود ماهی ماندارین همیشه بدرخشد. این ماهی جزو موجودات زیرآبی اسـت کـه غواصان همواره بـه‌عنوان سوژه‌ي عکاسی بـه‌دنبال شان هستند.

ماهی ماندارین بسیار خجالتی اسـت و طبق معمول شب‌ها از لانه‌ي خود خارج می شود. علت نامگذاری این ماهی شباهت آن‌ها بـه اژدهای افسانه‌هاي چین اسـت.
 
آفتاب پرست
آفتاب‌پرست‌ها از زیباترین خزندگان روی زمین هستند. آن‌ها برای استتار یا گاهی جلب توجه، رنگ بدن خودرا متناسب با رنگ محیط اطراف‌شان تغییر می دهند.

علت این تغییر رنگ، وجود رنگدانه‌هایي بـه‌نام کروماتوفور در پوست این حیوانات اسـت کـه امکان همرنگ شدن با محیط را هنگام مقابله با دشمن یا جلب‌ توجه جنس مخالف فراهم میکند.
 
اسب فریزین
اسب فریزین حیوانی باشکوه و زیباست. این اسب با رنگ یکدست شـما رابه دنیای افسانه‌اي میبرد. این‌گونه از اسب‌ها از قدیمی ترین گونه‌هاي اهلی در جهان بـه‌حساب می آیند و اصالتا هلندی هستند.

نياکان آن‌ها، یعنی اسب‌هاي تارپان، کـه بـه‌علت شکار بی‌رویه توسط انسان منقرض شده‌اند، بـه وحشی‌ترین گونه‌ي اسب در تاریخ مشهور هستند.
 
هاسکی سیبری
شاید شـما هم جای خالی یک سگ را دراین فهرست احساس کرده اید. هاسکی سیبری جایزه‌ٔ زیبایی درخانواده‌ٔ سگ‌ها رابه خود اختصاص داده اسـت.

این سگ‌ها با رنگ سفید و رگه‌هاي خاکستری روی خز و چشم‌هاي آبی باشکوه خود، مورد توجه و تحسین هر بیننده‌اي قرار میگیرند. این حیوانات نماد حمایت، قدرت، جذبه و البته یادآور برف هستند.
 
پروانه‌ شیشه‌ ای
پروانه‌ٔ شیشه‌اي با نام علمی گراتا اوتو، یکی از عجیب‌ترین گونه‌هاي پروانه‌ اسـت. قسمت مرکز با‌ل‌هاي این پروانه نا‌مرئی و لبه‌ها‌ي بال آن قهوه‌اي اسـت.

شیشه‌اي بودن بال‌هاي این پروانه موجب میشود کـه آن‌ها در هر محیطی طرح و رنگ محیط رابه خود بگیرند، تقریباً با محیط اطراف خود همرنگ شوند و استتار کنند. همین مسئله باعث می شود کـه آن‌ها از شکارچیان در امان بمانند.
 

 
در ادامه لیست عجیب ترین حیوانات جهان
 
اگر شـما هم جزو آن دسته از آدم‌هاي عاشق حیوانات هستید، قطعا دیدن حیوانات از نزدیک برای‌تان بسیار هیجان‌انگیز اسـت. آیا می دانید در بعضی نقاط جهان، حیوانات عجیب‌وغریبی وجود دارند کـه خیلیها حتی از وجودشان هم بی‌خبرند؟
 
لاک‌ پشت دریایی درخشان
اخیرا غواصانی کـه در جزایر سلیمان «Solomon Islands» در اقیانوس آرام غواصی می کردند، لاک‌پشت دریایی درخشان «Glowing sea turtle» را کشف کردند. البته زیست‌تاب‌ها «bioluminescent؛ موجودات زنده‌اي کـه بـه‌دلیل واکنش‌هاي شیمیایی رخ‌داده در بدن‌شان از خود نور ساطع میکنند» زیاد هستند، اما این نخستین مورد ثبت‌شده از «خزنده» درخشان در حیات‌وحش اسـت.

بـه‌گفته‌ي دیوید گروبر «David Gruber»، استادیار زیست‌شناسی کالج باروک «Baruch College»، پوسته‌ي این لاک‌پشت دریایی منقاردار بـه دورنگ قرمز و سبز می‌درخشد، اما احتمال دارد کـه رنگ قرمز بـه‌خاطر جلبک‌هاي زیست‌تاب باشد. گروبر بـه خبرگزاری لایو ساینس «Live Science» گفته: «شاید این روش آن ها برای برقراری ارتباط باشد، تا هم دیگر را بهتر ببینند، یا با تپه‌هاي دریایی کـه انها هم زیست‌تاب هستند یک‌شکل شوند.
 
پانگولین یکی از عجیب ترین حیوانات جهان
اگر مورچه‌خوار و آرمادیلو باهم آمیزش داشتند، بچه‌شان چیزی شبیه پانگولین «Pangolin» میشد! پانگولین یا پولک‌پوست، پستاندار عجیب‌وغریبی اسـت کـه دربخش‌هایي از آسیا و آفریقا زندگی می کند. این حیوان زبانی دراز برای خوردن مورچه‌ها و موریانه‌ها، و پوسته‌اي کراتینی برای محافظت از خود دارد و تنها پستانداری اسـت کـه بـه مرور زمان این‌چنین با محیط انطباق یافته اسـت.

متأسفانه همین ویژگی‌هاي منحصربه‌فرد پانگولین، باعث شده تا بالاترین آمار قاچاق حیوانات پستاندار جهان مربوط بـه پانگولین باشد؛ زیرا گوشت و پوسته‌ي محافظش طرفداران زیادی دارند. درحال‌حاضر، پانگولین در فهرست موجودات درمعرض خطر قرار دارد.
 
قورباغه‌ شیشه‌ ای
قورباغه‌هاي شیشه‌اي انواع بسیار مختلفی دارند، اما قورباغه‌ي شیشه‌اي دایان «Diane’s bare-hearted glass frog» کـه میتوان قلبش را در زیر پوست شفافش دید کشف جدیدی اسـت کـه برای نخستین بار درسال ۱۹۷۳ در کاستاریکا دیده شد. شاید رنگ سبز روشنِ این قورباغه نخستین چیزی باشد کـه نظرتان را جلب میکند.

اما جالب‌ترین نکته، این اسـت کـه میتوان اجزای داخل بدنش را دید! پوست بدن این جانور شفاف اسـت و باعث می شود اندام‌هاي داخلی‌اش بـه‌خوبی دیده شوند. اگر می خواهید این قورباغه را از نزدیک ببینید، باید حسابی چشم‌تان را تیز کنید، چون این جهنده‌هاي کوچک کمتر از ۲/۵ سانتی‌متر طول دارند.
 
اکسولوتل
اکسولوتل «Axolotl» یا سمندر مکزیکی یا ماهی راه‌رونده‌ي مکزیکی، سمندر کوچکی اسـت کـه در دریاچه‌هاي اطراف مکزیکوسیتی یافت میشود.

درحال‌حاضر، این حیوان هم در فهرست گونه‌هاي درمعرض خطر قرار گرفته اسـت. این دوزیست می تواند اندام‌هایش را بازسازی کند، چشم‌هایش پلک ندارند و ممکن اسـت سیاه یا زال باشد. احتمالا تعجب می کنید کـه اکسولوتل قبل از رشد کامل چنین شکل و شمایلی دارد!‌
 
خورشید ماهی

خورشید ماهی «Sun fish» سنگین ترین ماهی استخوانی جهان اسـت. وزن نوع بالغ این ماهی بـه ۲ تُن می رسد. این موجود عجیب‌ و غریب در آب‌هاي معتدل و گرمسیری سرتاسر دنیا یافت می شود؛ و البته در کشورهایی مانند ژاپن، کره و تایوان، غذای لذیذی هم محسوب میشود.
 
سایگا «کَل ساکایی»
کَل ساکایی «Saiga antelope» در روسیه، قزاقستان و ازبکستان زندگی می کند و بـه‌لطف بینی بزرگ و انعطاف‌پذیرش بـه‌اسانی شناسایی می شود.

دماغ بسیار بزرگ این بز کوهی بـه او کمک می کند جلوی ورود گردوغبار بـه بدنش را بگیرد و دمای خونش را هم تنظیم کند. در اردیبهشت‌ سال ۱۳۹۴ خورشیدی، متأسفانه بیش از ۱۲۰ هزار کل ساکایی مُردند! دانشمندان معتقدند آن ها قربانی بیماری واگیردار ناشناخته‌اي شده‌اند کـه کل جمعیت‌شان را آلوده کرده اسـت.
 
عنکبوت گِردباف شاخ دراز
عنکبوت گردباف شاخ‌دراز «long-horned orb weaver spider» ازآن جانورانی اسـت کـه تماشای عکس‌هایش را دوست داریم، اما مسلماً دوست نداریم گوشه‌ي دیوار خانه‌مان آنرا ببینیم.

این عنکبوت هشت چشم و ستون فقرات شاخ‌مانند درازی دارد کـه از شکمش بیرون زده اسـت. عنکبوت گردباف شاخ‌دراز در جنگل‌ها و مزارع آسیا زندگی میکند.
 
گریال
تصویر بالا، تصویر تمساحی معمولی نیست. این کروکوديل پوزه‌باریک، گریال «Gharial» یکی از عجیب ترین حیوانات دنیاست کـه فقط در حال شنا در آب‌هاي هند یافت میشود.

پوزه‌ي بلند این جانور کـه ۱۱۰ دندان دارد، وی را بـه شکارچی ماهی قهاری تبدیل کرده اسـت. دانشمندان تخمین می زنند کـه فقط ۲۳۵ گریال در طبیعت باقیمانده اسـت.
 
خفاش ماهی لب قرمز

خفاش‌ ماهی لب‌ قرمز «Red-lipped batfish» یکی از عجیب ترین حیوانات دنیاست کـه در نزدیکی جزایر گالاپاگوس «Galápagos Islands» زندگی میکند و از ظاهرش بـه‌نظر میرسد آرایش کرده اسـت این ماهی علاوه‌بر چروک‌ هاي روشنش شاخ هم دارد و طبق معمول بـجای شنا در کف اقیانوس راه میرود.
 

رازهای زندگی احمد شاملو و عشق او به آیدا + بیوگرافی کوتاه احمد شاملو – آبان شرق

رازهای زندگی احمد شاملو و عشق او به آیدا + بیوگرافی کوتاه
 
در این بخش بـه مرور زندگی احمد شاملو، رازهای زندگی او و هم چنین عشق جاودان او بـه آیدا می‌پردازیم. احمد شاملو از برترین نویسندگان و شعرای معاصر محسوب می‌شود، آرامگاه او در کرج است. کمتر کسی است که در زندگی خود جملات این نویسنده بی بدیل را نشنیده باشد. شاملو با بیان جذاب و جملات گاها کوبنده اش مخاطب را جذب خود می‌کرد، در ادامه با ما همراه باشید.
 
در یکی از جلسات سخنرانی سیدسهیل رضایی روان تحلیل‌گر یونگی داستانی را تعریف کرد که دستمایه نگارش این مقاله شد و بـه پرسشی که درباره شاملو سال ها در ذهنم جوانه زده بود پاسخی قابل قبول داد. داستان این‌گونه شروع میشود که پادشاهی بـه همراه سربازانش عازم شکار می شوند.

در میان جنگل پادشاه بـه دنبال گوزنی با اسبش می‌تاخت که خود را در میان جنگل تنها دید و متوجه شد که سربازانش را گم کرده و بـه هر راهی می‌رفت نتیجه‌ای برای او نداشت. نمی‌توانست بـه درستی راه را پیدا کند، آنقدر در جنگل گشت تا بـه کلبه‌ای برخورد. پیرمردی با دخترش در کلبه بودند. پادشاه داستان گم شدن خودش را برای آن ها تعریف کرد.
 
پیرمرد گفت من راه را بـه تو نشان می‌دهم بـه شرطی که دختر من ملکه تو شود؛ پادشاه قبول کرد. پیرمرد گفت شرط دیگری نیز با تو دارم. پادشاه گفت هر چه باشد قبول می‌کنم. پیرمرد گفت دخترم نباید هرگز آب بنوشد یا آب ببیند وگرنه ملکه تو از نظر غایب خواهد شد. پادشاه قبول کرد و با دختر پیرمرد بـه سمت قصر پادشاهی حرکت کردند؛ در وسط راه سربازانش را یافت، پیکی را بـه سرعت بـه قصر فرستاد.

او دستور داد آب روانی که از وسط قصر او می‌گذرد را بپوشانند. تمام ذکر و فکر پادشاه این بود که نگذارد دختر آب را ببیند یا بنوشد. تمام دربار از کارهای پادشاه خسته شده بودند، چندان بـه کارهای دولت رسیدگی نمیکرد، تا این که پادشاه دچار افسردگی شد. در این بین وزیر او بـه پادشاه گفت بهتر است آب روان را در وسط قصر جاری کنیم و اطراف آن را با شاخه‌ها و گیاهان بلند می‌پوشانیم.
 
تا ملکه آن را نبیند و شما هر روز بـه کنار رود بیایید تا حال‌تان خوب شود. پادشاه گفته وزیر را پذیرفت. از این طرف ملکه متوجه شد که روحیه پادشاه تغییر کرده و شاداب‌تر از همیشه بـه نظر می‌رسد؛ پس تصمیم گرفت پادشاه را تعقیب کند. بـه دنبال پادشاه روان شد و او را دید که از میان گیاهان وارد جایی شد. بـه دنبال پادشاه وارد آنجا شد تا پادشاه آمد جلوی او را بگیرد دیر شده بود؛ ملکه ناپدید شد، هر چه گشت از ملکه خبری نشد.

یکی از سربازانش گفت من ملکه را دیدم كه تبدیل بـه قورباغه شده است. پادشاه دستور داد تا تمام قورباغه‌هـای شهر را بکشند. کشتار قورباغه‌ها آغاز شد، تا این که پادشاه قورباغه‌ها بـه سراغ پادشاه آمد و بـه او گفت چرا میخواهی نسل ما را ریشه‌کن کنی. پادشاه تمام ماجرا را برای او تعریف کرد. پادشاه قورباغه‌ها گفت من پدر ملکه هستم وقتی که تبدیل بـه قورباغه شد تمام نسل ما هم بـه قورباغه تبدیل شدند.
 
پادشاه قورباغه‌ها می‌گوید من او را بـه تو برمی‌گردانم؛ تو هم از این کشتار دست بردار. پادشاه قبول میکند و ملکه دوباره بازمی‌گردد. داستانی اسطوره که با تولد دوباره ملکه «زن» آغاز میشود.دیگر، نقابی بر چهره ندارد، نقش بازی نمی‌کند، فرآیند آگاه‌سازی از داستان آغاز میشود که با سفری درونی همراه است. اما چرا این داستان بـه احمد شاملو ربط پیدا می‌کند؟
 
شاید بـه روایتی می‌‌توان گفت این داستان زندگی احمد شاملو است. کمي‌عجیب بـه نظر می رسد ولی داستان نمادین سفری است که احمد شاملو آغاز می‌کند؛ در ابتدا این سفر ناآگاهانه قدم برمی‌دارد، روان زنانه ناپخته و زودرنج شاملو در 22 سالگی زنی را برای او فرا میخواند که از جنس روان زنانه اوست.

یعنی در اینجا آنیما بیمار احمد شاملو ناآگاهانه بر روی کس دیگر فرافکنی میشود. شاملو باز هم در روند ناآگاهانه است و بـه درکی از عقده‌ها و انگیزه‌هایش هنوز نرسیده، ازدواج یک رابطه آگاهانه است ولی برای شاملو چنین انتخابی نیست؛ سفر زندگی او ناشیانه و ناآگاهانه آغاز میشود.
 
شعر خود زندگی است
احمد شاملو درباره خودش می‌گوید: «آثار من خود، بیوگرافی کامل است. من بـه این حقیقت معتقدم که شعر، برداشت‌هایی از زندگی نیست، بلکه یک سره خود زندگی است.» همیشه این پرسش در ذهن من بود که چرا احمد شاملو سه بار ازدواج کرده است. چرا چهار فرزند خود را از زن اولش رها می‌کند؟ آیا شاملو شهوت‌پرستی بوده که مدام زن عوض می‌کرده است؟

اما اشعارش این را نمیگوید، نمی توان از لابه‌لای اشعارش بـه دنبال هرزگی گشت یا حتی سر نخی از آن بـه دست آورد. چگونه است که شاملو در اشعارش بیش از اندازه انسان را ارج می‌نهد. او انسان را آزاد میـــخواهد فارغ از هر رنگ و نژاد و مذهب عصر انسان در منظر شاملو عصر پایان خدایان است «و انسان که کهنه رند خدایی است بی‌گمان». و معتقد بود:«که هر ویرانه نشانی از غياب انساني است/که حضور انسان آبادانی است.»
 
شاملو شاعری دردآشنا با ذهنی جست‌وجوگر و ناآرام، روحیه‌ای نقادانه و انقلابی با اشعاری سرشار از احساس و اندیشه بـه گونه‌ای که از پیروی بی‌چون و چرایی فرهنگ و ادبی جامعه خود سرباز زده است.احمد شاملو برای نخستین بار در سن 22 سالگی با اشرف ملوک‌ اسلامي‌ ازدواج میکند.

ماحصل این ازدواج سیاوش، سامان، سیروس و ساقی است که چند سال بعد از او طلاق میگیرد و در همان سال با طوسی حائری ازدواج می‌کند. این ازدواج هم در سال 1340 منجر بـه طلاق میشود و در نهایت در سال 1343 با آیدا ازدواج میکند و این ازدواج تا پایان عمرش دوام می‌آورد.
 
تحليل شاملو با قالب يونگ
شاملو در آیدا چه چیزی را دید یا چه چیزی در شاملو متحول شده بود که این چنین عاشقانه با آیدا ازدواج میکند و تا پایان عمرش در کنار او می‌ماند. اینجا می‌توانيم ربط درستی از داستانی که ابتدا آوردم بیابیم، تولد مجدد در آنیما شاملو، شناختی آگاهانه و ازدواجی موفق. اما سیر این تحول چگونه روی داد؟برای یافتن جواب این سوالات همان‌گونه که خودش گفته فقط باید بـه سراغ اشعارش برويم.

تا از لایه‌هـای تودرتوی اشعارش بـه اعماق روحش دسترسی پیدا کنیم و راز ماندگاری او و آیدا را کشف کنیم. شاملو نخستین دفتر شعر خود را بـه نام «آهنگ‌هـای فراموش شده» در سال 1326 منتشر می‌کند؛ دفتری با عناصری مثبت اما بدون محتوی، سست و حتی تهی از اندیشه و شاید بتوان گفت شاعر جوانی که هنوز پا بـه عرصه کارکشتگی ذهنی و سخنورانه نرسیده است.

چاپ نخستین آثارش درست مصادف میشود با نخستین ازدواجش، ازدواجی ناآگاهانه همراه با فرافکنی درونش بر روی این زن و سپس نتیجه این ازدواج علی‌رغم داشتن چهار فرزند بـه جدایی ختم میشود. شاملو فکر میکند با عوض کردن زنش همه ی ي چیز روبه‌راه خواهد شد و بـه سراغ رابطه جدیدی می رود و ازدواج دیگری میکند. باز هم انتخابی ناآگاهانه است، روان شاملو بـه پختگی نرسیده است.
 
اگر چه نمی توان جلوی فرافکنی هر زن و مردی را بر روی یکدیگر گرفت، ولی میشود آن را بررسی کرد. چه میشود که شاملو بـه ناگهان متوجه این فرافکنی ناآگاهانه میشود و سعی میکند تولد جدیدی را برای خودش و سفری آگاهانه را آغاز کند.چه میشود که در ازدواج سوم بـه آگاهی می‌رسد.

چگونه از آنیمای منفی خود «روان زنانه در ضمیر ناخودآگاه مرد» رها می‌شود.شاملو در دفتر هوای تازه گرفتار آنیمای منفی خود است و از تاثیر کج‌خلقی و لجام‌گسیختگی روانش در این شعر فریاد میزند:
 
دیرگاهیست که من سراینده خورشیدم
و شعرم را بر مدار مغموم شهاب‌هـای سرگردانی
نوشته‌ام که از عطش نور شدن خاکستر شده‌اند
من برای روسپیان و برهنگان مینویسم
فكر مي‌كرد با ازدواج مجدد زندگي تغيير مي كند
 
تحليل شاملو با قالب يونگ
جان‌اسنفورد روان تحلیل‌گر یونگی درخصوص روان مرد و زن می نویسد: زن حامل تصویر زنده‌ شریک یا روح زنانه مرد برای مردان است و مرد نیز حامل تصویر زنده روح زن است. این موضوع بـه پیامد هـای نامتعارف و ناخوشایندی منتهی می‌‌شود، زیرا این واقعیت‌هـای زنده درون ما، اغلب تاثیرات قوی و آزاردهنده‌ای دارند…

بر اثر فرافکنی آنیما و آنیموس «روان مردانه در ضمیر ناخودآگاه زن» بـه دلیل وجود این تلقی که در خارج از ما قرار دارند، معمولاً تشخیص نمی‌دهیم که متعلق بـه ما هستند. اما شاملو برای رسیدن بـه ازدواج آگاهانه رنجی عمیق را متحمل میشود و سفر پرپیچ و خمي‌را در روان خود دنبال میکند.
 
این رنج و این ناآگاهی از روان میـــخواهد بـه دنیای آرام و بی‌تلاطم جنین بازگردد. چه میشود که شاملو تا این حد سرگشته و در بوته‌ آزمایش واقعیت‌هـای روابط انسانی تاب تحمل نمی‌آورد و میـــخواهد آرامش جنینی را پس بگیرد و ناتوانی حالت عاشقی را در تحمل فشارهای زندگی روزمره یادآوری میکند و از آن بـه فغان مي‌آيد.

عشق واقعی زمانی شکل میگیرد که انسان آگاهانه قدم در راه شناسایی فرد دیگری برآید. و این زبان است که عشق بـه او را تجربه میکند.بیان این مطلب بدین معنی نیست زنان و مردان بـه سراغ کسانی دیگر بروند تا این آگاهی شکل بگیرد. شاملو ندانسته و ناخواسته در مسیر ناآگاهی و فرافکنی قرار گرفت و هرگز سعی نکرد برای حل مشکلاتش راه‌حلی بیابد و بـه همین دلیل فکر میکرد:
 
با ازدواج‌هـای متعدد زندگی خوبی خواهد داشت همانطور که دنبال مکان امن جنینی می‌گشت تا از بار تلخ مسئولیت‌هـای خود فرار کند. اما شاملو بعد از طلاق از زن دومش چند سالی را ازدواج نمیکند و بـه تحلیل و بررسی خود میپردازد و این بار با آیدا آگاهانه ازدواج می‌کند و این رابطه حمل‌کننده‌ آنیمای شاملو نیست. بـه همین دلیل شاملو تا پایان عمرش با آیدا میماند و پرمفهوم‌ترین، عاشقانه‌ترین و…

شعرهایش را بعد از آشنایی با آیدا می‌سراید. می‌توان با صراحت گفت آیدا تبلور آنیما شاملو بود که آگاهانه آن را شناخت و او را بـه بانوی روحش تبدیل کرد. رابرت جانسون درخصوص زن درون مرد که برگرفته از اندیشه‌هـای روان تحلیلی یونگ است، میگوید: «آنیما حمل‌کننده‌ روح مرد و معشوقه‌ دنیای درونی اوست. دکتر یونگ از آنیما با نام میانجی یا واسط بین شخصیت آگاهانه‌ مرد و اعماق طبیعت او، یعنی ناخودآگاه جمعی یاد میکند.
 
آنیما قلمرو شکوهمند روان است؛ آن واسطه‌ای است که ما را با اسرار و اعماق طبیعت مان در تماس نگه می‌دارد. آنیما الهام‌بخش است، حمل‌کننده‌ روح شاعرانه است، راهنمای دنیای زیرین است… آنیماست که با جادوی خود و با پیوند درونی خود، بـه زندگی مرد ارزش و معنا می‌بخشد.» شاملو با آیدا بـه یک تجربه روحانی زنانگی که مردانگی او را کامل کرد دست یافت.

شاملو جست‌وجوگری بود که ناخودآگاهانه دریافت که برای رسیدن بـه کمال باید در قلمرو زنانگی خود دست بـه کاوش بزند. درون او بـه احساس شهودی دست پیدا کرده و فقط تلنگری باید می خورد که آن هم توسط آیدا بـه صدا آمد و اشعار شاملو بعد از آشنایی با آیدا و شناخت زنانگی درون خود بـه اوج شکوفایی رسید؛ اشعاری که با سال‌هـای قبل از آیدا قابل مقایسه نیستند.
 

 
در ادامه بیوگرافی کوتاه احمد شاملو
 
وی دوره کودکی را بـه خاطر شغل پدرش که افسر ارتش بود و هر چند وقت را در جایی ماموریت می‌رفت، در شهرهایی چون رشت، سمیرم، اصفهان، آباده و شیراز گذراند. شاملو شاعر، نویسنده، فرهنگ‌نویس، ادیب، مترجم و روزنامه‌نگار بود و تخلص وی الف. بامداد بود.

شهرت اصلی شاملو بـه خاطر شعرهای اوست که شامل اشعار نو و برخی قالب‌هـای کهن نظیر قصیده و نیز ترانه‌هـای عامیانه ‌است. شاملو تحت تأثیر نیما یوشیج، بـه شعر نو روی آورد، اما برای نخستین بار درشعر «تا شکوفهٔ سرخ یک پیراهن» که در سال ۱۳۲۹ با نام «شعر سفید غفران» منتشر شد وزن را رها کرد.

او بـه‌ صورت پیشرو، سبک جدیدی را در شعر معاصر فارسی گسترش داد. از این سبک بـه شعر سپید یا شعر منثور یا شعر شاملویی یاد کرده‌اند. بعضی از منتقدان ادبی او را تنها شاعر موفق در زمینه شعر منثور میدانند. شاملو علاوه بر شعر، کارهای تحقیق و ترجمه شناخته‌شده‌ای دارد.

مجموعه کتاب کوچه او بزرگ‌ترین اثر پژوهشی در باب فرهنگ عامیانه مردم ایران است. آثار وی بـه زبان‌هـای: سوئدی، انگلیسی، ژاپنی، فرانسوی، اسپانیایی، آلمانی، روسی، ارمنی، هلندی، زاگربی، رومانیایی، فنلاندی، ترکی ترجمه شده‌ است. احمد شاملو دوم مرداد سال ۱۳۷۹ درگذشت و در امامزاده طاهر کرج بـه خاک سپرده شد.
 
برخی از آثار احمد شاملو
آهنگ هـای فراموش شده
آهن‌ها و احساس
قطعنامه
هوای تازه
باغ آینه
آیدا در آینه
آیدا درخت و خنجر و خاطره
ققنوس
مرثیه‌هـای خاک
شکفتن در مه
ابراهیم در آتش
دشنه در دیس
ترانه‌هـای کوچک غربت
مدایح بی صله
برآستانه
 

متن آهنگ های شب یلدایی – آبان شرق

متن آهنگ های شب یلدایی | بهترین شعرهای شب یلدا 
 
در اینبخش متن آهنگ هاي شب یلدایی برگزیده را جمع آوری کرده ایم. امروز بهترین شعرها درباره شب یلدا از بهترین و پرطرفدار ترین خواننده هاي ایرانی رابه همراه هم مرور میکنیم، از آقای رضا صادقی گرفته تا مازیار فلاحی و میلاد بابایی. شـما عزیزان برای دانلود این آهنگ هاي زیبا می‌توانید اسم آهنگ ها یا قسمتی از متن آنرا در گوگل سرچ کنید تا بـه وبسایت هاي آهنگ راهنمایی شوید.
 
متن آهنگ شب طولانی یلدا علی مولایی

یه شب طولانی کنار اونایی کـه دوسشون داری
و دوست دارن و تـو خوشحالی
جای یه چند تا مسافر قدیمی پیش مـا خالی
آخ تـو شب یلدای منی دیوونه‌ي دوست داشتنی
لبای تـو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره
پیش بوسه‌هاي تـو کـه غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تـو شب یلدای منی دیوونه‌ي دوست داشتنی
لبای تـو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره
پیش بوسه‌هاي تـو کـه جنس یاره جنس یاره جنس یاره
تـو مثل بارونی تـو دل مهمونی
دلمو دلمو دلم می‌میره واسه تـو کـه جونی
تـو این شب یلدا کـه نمی‌شه
فردا دلمو دلمو دلم میره با تـو تا ته رویا
آخ تـو شب یلدای منی دیوونه‌ي دوست داشتنی
لبای تـو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره
پیش بوسه‌هاي تـو کـه غم نداره غم نداره غم نداره
آخ تـو شب یلدای منی دیوونه‌ي دوست داشتنی
لبای تـو رنگ اناره و هندونه شیرینیش کم میاره
پیش بوسه‌هاي تـو کـه جنس یاره جنس یاره جنس یاره
آخ تـو شب یلدای منی..
 
متن آهنگ یلدا محمد معتمدی

متن های عاشقانه و زیبا برای شب یلدا
 
تـو چله‌ي مـن امسال کدوم شعر و کدوم فال
باز یاد اونو زنده کرده
حافظ بگو کدوم فال کدوم روز و کدوم سال
اونی کـه رفته برمی‌گرده
اونی کـه رفته برمی‌گرده..
امشب کدوم ستاره دلشوره‌هامو داره
دلواپسِ لبخند اونه
کدوم جاده دوباره اونو با یک اشاره
تا پشت این در می‌رسونه
تا پشت این در می‌رسونه.
تـو چله‌ي هر سالِ مـن یه جای خالیه کـه پر نمی‌شه
حافظ نگو تـو فالِ مـن جدایی افتاده برا همیشه
تـو چله‌ي هر سالِ مـن یه جای خالیه کـه پر نمی‌شه
حافظ نگو تـو فالِ مـن جدایی افتاده برا همیشه
شبای چله صدام می‌لرزه دلم می‌گیره
شبای چله خاطره‌هاشو ازم می‌گیره
دلم دوباره نبودنش رو بهونه کرده
یه عمره میگن: اونی کـه رفته برنمی‌گرده
برنمی‌گرده..
 
متن آهنگ مثل یلداهای قبل رضا صادقی

دل نوشته های زیبا برای شب یلدا
 
نیستی اما مثل یلداهای قبل
می‌شینم برات انار دون می کنم
اونقدر ابریه آسمون مـن
دم بـه دم هوای بارون میکنم
هنوز بـه نیت داشتن تـو شب یلدا فال حافظ میگیرم
مـن یک مردم کـه یه وقتایی فقط زنده می‌شم کـه بـه عشقت بمیرم
امشبم می‌گذره از کنار مـن مثل آب از سر روزگار مـن
ورق زمونه برگشته ولی برنگشتی دل بی‌قرار مـن
امشبم می‌گذره از کنار مـن مثل آب از سر روزگار مـن
ورق زمونه برگشته ولی برنگشتی دل بی‌قرار مـن
هیشکی جز خیال تـو نمی‌دونه
شب یلدا رو چطور سر میکنم
تا خود صبح روشن از خاطره‌هام
صبح کـه می‌شه شبو باور می کنم
صبح کـه می‌شه بـه زمستون میرسم
بـه زمستونی کـه می‌سوزه منو
بـه زمستونی کـه می‌گیره ازم
حتی اشتیاق از تـو خوندنو
امشبم می‌گذره از کنار مـن مثل آب از سر روزگار مـن
ورق زمونه برگشته ولی برنگشتی دل بی‌قرار مـن
 
متن آهنگ یلدا مازیار فلاحی

جملات زیبا برای شب یلدا
 
مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسی هست بگو هرچی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره‌ها منتظر قاب شدم
گریه بر این حال کشید اشک بر این فال کشید
بر تن بی دست خدا نقش دو تا بال کشید
خاک شدم، پست شدم، با همه ی یک دست شدم
تشنه بی آب شدي نیست از این هست شدم
مست بگو راست بگو تا شب یلداست بگو
تا نفسم هست بگو هر چی دلت خواست بگو
خسته و بی تاب شدم محو شدم خواب شدم
خسته از این پنجره‌ها منتظر باد شدم
 
متن آهنگ یلدا ایمان فلاح

کارت پستال شب یلدا همراه با اشعار زیبا
 
نمی‌فهمم سکوت امشبم رو
نمی‌تونم کنار سفره باشم
ببین اسمش اگه هر چی کـه باشه
باید از پای این سفره جدا شم
عذابم میده یک لحظه نبودت
تا چند شب پای تنهایی بشینم
میگن امشب عذاب هر شبم رو
باید چند ثانیه بیشتر ببینم
میگن امشب همه ی خوشحالن اما
دلم داره یه چیز دیگه میگه
واسم اصلا مهم نیست چیه اسمش
بگن یلدا بگن هر اسم دیگه
ببین اسمت رو بـه حافظ سپردم
باید قلبم تـو دنیای تـو جا شه
همه ی شهرو بهم می‌ریزم اینبار
اگه فالم بـه اسم دیگه وا شه
نمی‌فهمم سکوت امشبم رو‌
چراباید نگاهم خسته باشه
ببین در هر نگاهش بغض داره
دلش می‌سوزه امشب بسته باشه
 
متن آهنگ یلدا امین و امید

تصاویر زیبا برای شب یلدا «شب چله»
 
هرروز یلداست
هر شب یلداست
تـو کـه نیستی پیش مـن
عشقت تنهاست
یادت میفتم
دل آروم می‌گیره
یادم کـه میای
چشمام بارون می‌گیره
هرروز یلداست
هر شب یلداست
تـو کجایی عشق مـن
عشقت اینجاست
 
متن آهنگ یلدای برفی امیرعلی زمانی و فرهاد فیروزی

عکس پروفایل شب چله یا شب یلدا
 
بارون و برفه کـه می‌باره رو سرم
این جا بدون تـو هر لحظه بدترم
زنده‌ام بـه عشق تـو با خاطراتمون چی شد
هوا گرفت چی شد پس اون جنون
دوباره دوری از تـو دوباره سوز و سرما
زمستونم کـه رد شه اسیرم توی یلدا
چرا آروم ندارم کجا می‌رن نگاهات
شبا طولانی هر شب روزام خالیه جات
سردم شده از این تکرار و خستگی
مـن بی تـو یخ زدم گرمه دلت بـه کی
رفتی و درد شد این دل سپردگی
پایان قصه مو باید خودت بگی
 
متن آهنگ یک دقیقه میلاد بابایی

شعر عاشقانه شب یلدا
 
دوباره باز دلم ازت یه قصه ساخت
هر جا رفتم چشام فقط تـو رو شناخت
دوباره باز دلم تـو رو نفس کشید
یلدا تموم شد و زمستونم رسید
مثل برف زمستون می‌شینم سر راهت
مـن احساستو خوندم از نگاهت
تـو روزایی کـه سرده خودم می‌شم پناهت
تا آخرش می‌مونم تکیه‌گاهت
تـو این هوای سرد مـن بـه تـو دلخوشم
فک نکنی کـه مـن پامو پس میکشم
پشت این پنجره دوباره برف نشست
با یه حس عجیب قفل غم‌هامو شکست
مثل برف زمستون می‌شینم سر راهت
مـن احساستو خوندم از نگاهت
تـو روزایی کـه سرده خودم می‌شم پناهت
تا آخرش می‌مونم تکیه‌گاهت
 
متن آهنگ شب یلدا حامد محضرنیا

ترانه زیبا برای شب یلدا + شعر برای تبریک شب یلدا
 
شب اول زمستونو توی خونه پر مهمونو
با تموم سردی این شب پر گرمی دلامونو
صحبت از گذشته‌هامونو از همه ی خاطره‌هامونو
آسمون می‌زنه نم نم روی شیشه برف و بارونو
شب یلدامو کل آرزو‌هامو زیبایی دنیامو
تقسیم میکنم با تـو
آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تـو هر فالو
تقسیم می کنم با تـو.
قسمت هرکسی بین شعرای حافظ این شب
قسمتت با مـن رقم خورد مثل یه معجزه امشب
توی این هوای عالی تـو شب بلند یلدا
چـه تماشایی با تـو برفی کـه میاد تا فردا
شب یلدامو کل آرزو‌هامو زیبایی دنیامو
تقسیم میکنم با تـو
آرامش این سالو دلچسبی این حالو نیتم تـو هر فالو
تقسیم میکنم با تـو
 
متن آهنگ شب یلدا فرزین

شعر زیبا برای شب یلدا + متن آهنگ شب یلدا مازیار فلاحی
 
امشب کـه شب یلداست طولانی‌ ترین شب‌ هاست
شوق وصال تـو روی چو ماه تـو در نظرم پیداست
دراین شب طولانی خوب اسـت کـه باز آیی
بازآ بـه سر روی مـن بنشین بـه کنار مـن
تـو شمع و مـن پروانه بر گرد تـو میگردم
دیوانه و دیوانه بر گرد تـو میگردم
تـو اي نازنین اختر بنشین بـه برم امشب
مستانه و مستانه بنشین بـه برم امشب
امشب کـه شب یلداست طولانی‌ترین شب‌هاست
شوق وصال تـو روی چو ماه تـو در نظرم پیداست
دراین شب طولانی خوب اسـت باز آیی
بازآ بـه سر روی مـن بنشین بـه کنار مـن
امشب کـه شب یلداست هر گز نرود از یاد
با تـو بودنم اي یار تا طلوع فرداهاست
تا طلوع فرداهاست تا طلوع فرداهاست
 
متن آهنگ یلدا محسن میرزازاده

اشعار شب یلدا + عکس نوشته شب یلدا
 
با یاد تـو قشنگه
دل پرسه و بهونه
کوچه بـه کوچه می‌رم
سمت خیال خونه
دیوان شعر حافظ
فال مـن و تـو پیداست
این خونه گرمه شوق و
گل خنده‌هاي یلداست
پیچیده توی شعرم
بوی گلاب قمصر
لبخنده‌هاي بابا
عطر دعای مادر
 
متن آهنگ زمستون امیر عظیمی

آهنگ شب یلدا + متن آهنگ شب یلدا
 
پاییزم انگار از موندن پشیمونه
یلدا شروع قصه خوب زمستونه
قلبی کـه عاشق شد تـو فصل سرد عشق
از رفتن بارون پاییزی هراسونه
باید یه حس تازه‌اي مابین مـا باشه
روزای خوبی بعد از این ها پیش رومونه
آسون نبود اما مـن بغضمو خوردم
این سختیا حالا با تـو چـه آسونه
این سختیا حالا با تـو چـه آسونه
 
متن آهنگ زمستانم تو را دارد مدار

متن آهنگ هاي شب یلدایی | بهترین شعرهای شب یلدا + عکس پروفایل شب یلدا
 
زمستانم تـو را دارد پس از صد سال پاییزم
تـو باشی دانه‌هاي شوق را از ابر می‌ریزم
حضور تـو هوایم شد دگر چیزی نمی خواهم
زمستان سلطان فصل‌هایم شد نه پاییزم
زمستان هم تـو را دارد بلور و رقص برفت را
زمین از پنبه پوشاند تا ببافد گیس نرمت را
کنار شعله عشقت برایت چای دم میکرد
زمستان هم صبورانه تـو را چشم انتظاری کرد
زمستانم تـو را دارد
برقصان شال عشقت را مرا شیدای شیدا کن
دراین بزم زمستانی مرا هم‌ قدر یلدا کن
 

عکس نوشته جملات آموزنده عاطفی + جملات زیبا درباره زندگی و عشق – آبان شرق

عکس نوشته جملات آموزنده عاطفی + جملات زیبا درباره زندگی و عشق
 
امروز مجموعه از عکس نوشته جملات آموزنده عاطفی را گردآوری کرده ایم. جملاتی زیبا کـه می تواند در مسائل عاطفی تان بشما کمک کند، بعضی در آغاز راه عشق، بعضی در میانه راه و بعضی هم راه شان جدا شده اسـت. عاطفه انسان یکی از قویترین احساسات اسـت و اگر نتوانیم آنرا نظارت کنیم یا شناخت کافی درباره عشق را نداشته باشیم امکان دارد از این احساس ضربه بخوریم، در ادامه با پارس ناز همراه باشید.
 
هر قدر سنم بیشتر میشود
کمتر بـه قضاوت مردم در مورد خودم اهمیت می‌دهم
از این رو هر چقدر مسن تر میشوم
بیشتر از زندگی لذت میبرم
حذف کردن آدم ها از زندگیم بـه این معنی نیست
کـه از انها متنفرم معنای ساده اش این اسـت کـه
برای خودم احترام قائلم
هر شخصی قرار نیست بـه هر قیمتی تا ابد با مـن بماند
لطف بسیار بزرگی در حق خودمان خواهیم کرد
اگر کسانی کـه روحمان را، مسموم می‌کنند را
رها کرده و بـه آرامش پناه ببریم
زندگی بـه مـن آموخت کـه
هر اشتباهی تاوانی دارد
و هر پاداشی بهایی
سیمین بهبهانی

مـن نه آن قدر‌ دلبرم، کـه دل تمام شهر از صدایم بلرزد
نه آن قدر موقر کـه یادم نرود دختر ‌نباید بلند بلند بخندد
نه آن قدر‌ فیلسوف
کـه راجع بـه کتاب هاي خوانده و نخوانده ام داد سخن‌ بدهم
نه آن قدر بزرگ کـه بتوانم بـه جای شکلات
وقتی بـه کافه می رویم خانمانه قهوه سفارش بدهم
نه آن قدر سیاستمدار ک لبخند ها و اشک هایم
بـه جا و بـه موقع سرو کله شان پیدا بشود
مـن..بغض می کنم گریه می کنم
شیطنت می‌کنم، بلند بلند میخندم و لبۀ جدول راه می روم
و توی کافه شکلات می‌خورم و زندگی را ساده می گیرم
و خوب می‌دانم
دخترهایی شبیه مـن خاطره نخواهند شد
ری را

روزی از پس این فصل تنهایی کسی خواهد‌آمد … کـه نه شباهتی بـه شوالیه‌ها دارد نه بـه شهزاده آرزوها … نه مدل موهایش ازآن مدل‌هایي اسـت کـه آدم رابه مرز جنون‌ میکشاند و نه قدی بلند دارد کـه دلبری کند. کسی خواهد آمد کـه هیچ شباهتی بـه مرد آرزوهای دخترانه ات ندارد. نه چشمانی مغرور دارد و نه لبخندی جذاب و حتی شاید عطر تلخی هم نزده‌باشد کـه دلت را زیر و رو کند.
 
کسی خواهد آمد کـه در چشمانش سادگی و‌ مهربانی دو دو می زند و با لبخندش گونه هایش چال میوفتد. کسی خواهد آمد کـه بـه جای افکار نو یاد گرفته اسـت‌ روی مو هاي معشوقه‌ اش تعصب داشته باشد. روزی یک آدم خیلی معمولی تر از معمولی خواهد آمد کـه گند می زند بـه رویا بافی‌هاي نوجوانی‌ ات بـه جای این کـه با اتومبیل مشکی اش بیاید دنبالت با یک شاخه رز میدود سمتت و تـو را بی خجالت حل میکند در آغوشش…
 
جای این کـه تـو رابا دعوت بـه یک رستوران شیک سورپرایز کند برایت بستنی شکلاتی می خرد و تـو را مجبور میکند تا بیخیال کثیف شدن لباس هایت شوی و بروید تاب و سرسره بازی… روزی کسی می آید کـه شاید بلد نباشد با تـو مثل پرنسس هاي انگلیسی برخورد کند اما حتماً تـو را سوگلی خانه می‌نامد و روزی کسی خواهد آمد کـه اثبات میکند عشق یک حادثه اسـت دخترک برای عاشق شدن برنامه ریزی نکن.
کوثر حجازیان

هر کس دنیا را از زاویه دید خود قضاوت می کند
گاهی بهتر اسـت
جای خودرا برای‌ بهتر دیدن  عوض کنید
هیچوقت در زندگیتان بخاطر احساس ترس
عقب ننشینید همه ی‌ي مـا بارها این جمله را شنیده‌ایم
کـه: بدترین اتفاقی کـه ممکن اسـت بیافتد چیست؟
مثلا این کـه بمیرید؟ اما مرگ بدترین اتفاقی کـه
ممکن اسـت برایتان رخ دهد نیست
بدترین اتفاق در زندگی این اسـت
کـه اجازه دهید در عین زنده بودن
از درون بمیرید.
مارتين سليگمن

چـه زيبا ميگه صالح علا
محبوب مـن
حرف‌هایي اسـت
همچون لیموشیرین
بـه‌هنگام نگوییم تلخ میشوند
مصایبی هم هست
کـه اگر بـه‌ هنگام پریشانی بازی نکنی
خنده‌ دار میشوند
مثل گفتن از عشق
وقتی کـه مژه‌هایت سفید شده
یا هنگامیکه
رو بـه آخرین غروب نشسته‌ اي.❤

جایت کنارم خالیست
مثل نبات کنار چای
مثل گلپر روی انار
مثل بوی نم وقت باریدن باران
مثل برگ‌ هاي طلایی در پاییز
همین‌قدر ساده
همین‌قدر مهم
همین‌قدر حیاتی
نازنین سپهرداد

بـه چشم‌هایم زل زد و گفت:
باهم درستش میکنیم
چـه لذتی داشت این باهم، حتی اگر باهم
هیچ چیزی هم درست نمی‌شد
حتی اگر تمام سرمایه‌ام بر باد می‌رفت
حسی کـه بـه واژه‌ي باهم داشتم را
با هیچ چیزی دراین دنیا، معاوضه نمیکردم
تنها کسیکه وحشت تنهایی را درک کرده باشد
میتواند حس مرا در آن لحظات درک کند
« ناشناس »

رفیق جان، مـن از آینده خبر ندارم. نمیدانم بازهم بشود هر وقت اراده کنیم برویم روی نیمکت همیشگی مان از دیدن دارکوب ها ذوق کنیم گربه ها را دنبال کنیم و بـه باهم بودنمان از ته دل بخندیم یا نه. راستش مـن خبر ندارم قرار اسـت دختر دار شویم یا پسر دار ولی حتماً بـه انها یاد خواهم داد کـه تـو را خاله صدا بزنند و برای کیک هاي فنجانی ات سر و دست بشکنند.
 
مـن از آینده خبر ندارم نمیدانم بازهم کفش هاي گل گلی دخترانه رابه آن هایي کـه خانومانه اسـت ترجیح میدهم یا نه… نمی‌دانم..شاید هم آرزویمان براورده شد و خانه هایمان بغل بـه بغل هم بودو شاید هم دور… خیلی دور… بـه این هم فکر می‌کنم کـه ممکن اسـت همسرت هیچ خوشش نیاید هر چند شب یکبار بساط شاممان را بزنیم زیر بغلمان و با بچه ها و پدر بچه ها بریزیم سرتان
 
رفیق جانم
مـن از آینده خبر ندارم ولی یک چیز را خوب می‌دانم
و آن این اسـت کـه
مـن فقط کنار تـو خوده خودم هستم
این را می‌دانم کـه
مـن
تا همیشه
تا آخر عمرمان
دیوانگی را کنار تـو خوب بلدم
حنانه اکرامی
 

ست مادر و دختری | زیباترین ست های مادر و دختر + راهنمای ست کردن – آبان شرق

ست مادر و دختری | زیباترین ست های مادر و دختر + راهنمای ست کردن
 
در اینبخش مجموعه اي زیبا از ست مادر و دختری را جمع آوری کرده ایم، آلبوم امروز یکی از جدید ترین و زیباترین ست هاي مادر و دختری می‌باشد، امروز همچنین ایده هاي عالی و راهنمایی هاي مفیدی درباره چگونگی ست کردن لباس مادر و دختر را نیز جمع آوری کرده ایم کـه یاری تان می کند تا بهترین ست را داشته باشید، و با دختر کوچولوی خود ستاره اینستاگرام و مهمانی ها باشید. با مجله پارس ناز همراه بمانید.
 
نخستین کاری کـه باید برای ست کردن مادر و دختری انجام دهید، توجه بـه رنگ مو، پوست و چشم‌هاي خود و دخترتان اسـت. بادقت بـه این موارد اسـت کـه میتوانید بر اساس رنگ پوست تان رنگ لباس مناسبت ان را انتخاب کنید. اگر دخترتان شبیه شماست، مشکل خاصی وجود ندارد و هردو میتوانید از یک رنگ لباس استفاده کنید؛ اما اگر شباهت او بشما کم اسـت؛ باید بیشتر دقت کنید.

ست لباس مادر و دختر برای مجلس رسمی

مدل های جدید لباس مجلسی ست مادر و دختر

قدم بعدی تصمیم گرفتن در مورد خرید لباس آماده یا سفارش دوخت آن اسـت. طبق معمول برای انتخاب پیراهن مجلسی، پیدا کردن لباس آماده‌اي کـه برای مادر و دختر مناسب باشد، آسان نیست؛ اما برای ست کردن پالتو و کاپشن دخترانه یا سایر رویه‌ ها اینکار خیلی آسان می شود. درنظر داشتن این نکته بـه صرفه‌جویی در زمان تان کمک میکند.

ست مادر دختری مجلسی برای تولد و مجالس مهمانی

ست مدل لباس مجلسی مادر دختری برای عروسی

یکی از مراحل مهم ست کردن مادر و دخترها توجه بـه نوع و جنس پارچه‌اي اسـت کـه قرار اسـت ازآن لباس شان را تهیه کنند. توجه داشته باشید کـه طبق معمول انواع حساسیت پوست بچه‌ ها نسبت بـه بزرگ ترها بیشتر اسـت؛ بهمین دلیل برای دوخت لباسشان نمی توان سراغ هر نوع پارچه‌اي رفت.
 
بهتر اسـت برای انتخاب پارچه از جنس نخ پنبه یا کتان استفاده کنید. پارچه‌هاي الیاف طبیعی مزایای خاص خودشان را دارند. اگر فکر میکنید رسمیت مراسمی کـه قرار اسـت با دخترتان در آن حاضر شوید زیاد اسـت؛ بـه جنس آستر لباس دقت کنید کـه با پوست، تماس مستقیم دارد و رویه لباس را از پارچه مجلسی‌تری تهیه کنید.

ست لباس مجلسی مادر و دختری لاکچری

لباس دختر و مادری بسیار شیک

یکی از نکات مهمی کـه باید بـه آن دقت کنید، مسئله اسانی لباس اسـت مجله مد پارس ناز تشخیص این کـه لباسی برای خودتان آسان اسـت یا نه کار سهولت اسـت اما بچه‌ ها طبق معمول نمی توانند بـه اسانی احساسشان را انتقال دهند. بهمین دلیل لازم اسـت بعد از انتخاب لباس بـه زبان بدن فرزندتان دقت داشته باشید.
 
اگر بـه سنی رسیده کـه میتواند صحبت کند، از او درباره احساسش بپرسید مثلاً وقتی دیدید مرتب گردنش را می‌ خاراند یقه لباسش را چک کنید یا مستقیم از او بپرسید کـه چـه چیزی اذیتش میکند. این روش کمکتان می کند مطمئن شوید لباسی کـه ویژگی‌ هاي پوشش بزرگ سالان را دارد، مانع آسایش فرزندتان نشده اسـت.

مدل های لباس مادر و دختری در انواع طرح و رنگ های متنوع

مدل لباس مادر و دختری اسپرت

انتخاب لباس روزمره برای ست کردن، آسان‌تر از ست کردن لباس مجلسی اسـت چون پیدا کردن لباس‌هاي رسمی و زرق و برق‌دار آسان نیست. برای این کـه بتوانید لباس‌ هاي روزمره‌تان رابا دخترتان ست کنید، ساده ترین کار استفاده از لباس‌ هایي با پارچه‌ هاي بدون طرح و رنگ‌هاي یکسان اسـت.
 
برای مثال می توانید یک جفت کتانی سفید رابا شلوار جین آبی روشن و تی‌ شرت سفید ست کنید و یک استایل تابستانه زیبا برای هر دوی تان بسازید یا از بین انواع مانتو پانچ و بافت، گزینه‌هایي راکه بیشتر دوست دارید، درکنار شلوار جین و نیم بوت هم‌ رنگ قرار دهید و استایلی زمستانه بسازید.

ست مادر و دختری مجلسی

لباس ست مادر و دختری جدید

خوشبختانه برای ست کردن لباس خواب و لباس اسانی دنیایی از تنوع وجوددارد کـه میتوانید با خیال آسان سراغ آن بروید. برندهای مختلف، انواع بلوز و شلوارهای اسانی و پیراهن‌هاي مناسب داخل خانه را در تنوع وسیعی از رنگ و طرح‌ها بـه بازار ارائه میکنند کـه میتوانند بـه اسانی دل شـما و دخترتان را ببرند.

مدل ست مادر و دختری

چگونه لباس مادر و دختر ست کنیم

یکی از نکاتی کـه می تواند وجه شباهت زیادی بین استایل شـما و دخترتان ایجاد کند، اکسسوری یا زیورآلات اسـت بـه گزارش پارس ناز این گزینه‌ها بـه خصوص زمانی بـه کارتان می آیند کـه قصد دارید برای خودتان ست لباس روزمره بسازید. مثال ست کتانی و تیشرت سفید و شلوار جین آبی روشن رابه خاطر بیاورید. برای ایجاد شباهت بیشتر و درآوردن ظاهرتان از سادگی هیچ چیزی بـه اندازه اکسسوری نمیتواند بـه کمک شـما بیاید.
 
استفاده از دستبند بزرگ رنگی یکسان یا گردنبند بلند مشابه میتواند یکی از بهترین گزینه‌ها برای تکمیل کردن استایل مادر و دختری شـما باشد. کار بعدی کـه می توانید برای ایجاد شباهت بیشتر با دخترتان انجام دهید، توجه بـه رنگ و مدل موهاست. ممکن اسـت مو هاي دخترتان مشکی باشد و شـما موهایتان را روشن کرده باشید. دراین صورت برای تکمیل ست زمستانه از کلاهی با رنگ یکسان استفاده کنید.

مدل لباس ست مادر و دختر

لباس ست مادر و دختر

در آخر نیز: رنگ‌ها تاثیر زیادی روی روان انسان‌ها میگذارند، بهمین دلیل اسـت کـه دنیای امروز مد و لباس روی پوشیدن رنگ‌هاي شاد و روشن تاکید زیادی میکند. استفاده از رنگ‌هاي شاد در دنیای بچه‌ها حتی اهمیت بیشتری دارد. واقعیت این اسـت کـه رنگ‌هایي مثل مشکی، قهوه‌اي یا خاکستری برای روحیه آن‌ها مناسب نیست مگر این کـه کنار رنگ‌هاي روشن و شاد قرار بگیرد.
 
متضاد بپوشیم؟
بعضی از رنگ‌ها مکمل هم هستند و وقتی کنار هم قرار میگیرند زیبایی بیشتر ایجاد می کنند. مثلاً قرار دادن سه رنگ زرد، سبز و نارنجی درکنار هم تلفیقی زیبا و هیجان‌انگیز ایجاد می کند اگر دوست دارید از قانون رنگ‌هاي متضاد استفاده کنید؛ می توانید پیراهن زرد بپوشید و یک گردنبند سبز بیندازید. برای دخترتان دقیقا عکس این قضیه عمل کنید. این تلفیق رنگ، زیبایی بیشتری بـه استایل هر دوی شـما خواهد داد.
 

بیوگرافی عباس غزالی و همسرش + عکس های عباس غزالی + مصاحبه و اینستاگرام – آبان شرق

بیوگرافی عباس غزالی و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام
 
در اینبخش بیوگرافی آقای عباس غزالی هنرپیشه محبوب سینما و تلویزیون را جمع آوری کرده ایم. او بسیار احساسی بازی میکند و از جهتی هم کمی شبیه بـه مارلون براندو فیلم بازی می‌کند البته مثل آن یکی بازیگر بطور کامل اسکی نمیرود، عباس غزالی فیلم هایي دیدنی مثل: اعترافات ذهن خطرناک مـن و سریال دیدنی وضعیت سفید را در کارنامه خود دارد، او بسیار خوش اخلاق و خنده رو می باشد.

عکس عباس غزالی و همسرش
 
بیوگرافی عباس غزالی
عباس غزالی بازیگر سینما و تلویزیون چهاردهم بهمن شصت و سه «1363/11/14» در تهران دیده بـه جهان گشود. وی درسال 1379 – 1378 دیپلم ادبیات و علوم انسانی خودرا از دبیرستان پاسداران اسلام گرفت و دوره پیش دانشگاهی را در هنرستان مالک اشتر گذراند. وی مهرماه 1393 بـه جمع متاهلان پیوست و ازدواج کرد.

عباس غزالی بازیگری را از 12 سالگی در کانون فرهنگی تربیتیه حر آغاز نمود و هم چنین کلاس هـای بازیگری نمایش تئاتر را نیز در همین کانون گذراند. او تئاتر هـای زیادی در سطح جشنواره هـای مختص کانون هـای تهران انجام داد و رتبه هـای مختلفی را نیز کسب نمود.

دوران نوجوانی تا جوانی را در کانون حر سپری و بازیگری را آموخت. این دوران برای او دوران کشف استعداد بودو ذوق و جوهره ای کـه در وی وجود داشت در مسیر واقعی قرار گرفت و پرورش پیدا کرد. غزالی بخاطر حضورش در سریال وضعیت سفید و بازی در نقش بهروز بـه شهرت رسید. اما بسیاری بازی او را در آن نقش غلو شده و تقلیدی از بازی‌هـای بهروز وثوقی میدانند.
 
فیلم های سینمایی عباس غزالی
۱۳۸۳ – فیلم سینمایی انتظار سرخ
۱۳۹۳ – فیلم سینمایی اعترافات ذهن خطرناک مـن
۱۳۹۴ – فیلم سینمایی دلبریی
 
بازیگران مورد علاقه عباس غزالی
ایرانی:حامد بهداد, پرویز پرستویی, مهدی هاشمی , سعید پورصمیمی, عزت ا… انتظامی و… خارجی:نیکلاس کیج,شان پن, داستین هافمن, رابرت دنیرو و آل پا چینو هستند.
 
موسیقی های مورد علاقه عباس غزالی
موزیک هایي کـه عباس غزالی را بگیره گوش می ده و تعصب روی فرد خاصی نداره. موزیک هـای فرمان فتحعلیان را خیلی دوست داره. عسگری و چاوشی هم ای, گوشکی می ده. evanesens یکی از خوانندگان موردعلاقه اوست.

selendion هم یکیدیگر از خوانندگان مورد علاقه اوست کـه اعتقاد دارد او آدم رابه پرواز در می آورد .اما موزیک و خواننده خاصی را مد نظر ندارد.
 
تفریحات او:
دیدن فیلم.
 
عباس غزالی و خواندن نشریات سینمایی از جمله
نقش آفرینان, فیلم نگار, سینما پویا , مجله فیلم و……. بیلیارد باز قهاری هم هستند.
 
عاشق:

همه ی جا بـه خصوص جنوب و آدم هایش.
 
اگر بازیگر نمی شد:
اول فوتبالیست و بعد نقاش می شد.
 
رنگ زندگی از نگاه او:
زندگی از دید او باید سبز باشد, ولی مـا آدما داریم اونو عوض می‌کنیم و از سبزی دورش میکنیم.
 
افتخارات و جوایز عباس غزالی
۱۳۷۴- ۱۳۷۳- جشنواره استانی تهران – نمایش مقصد آن بی‌گناه – بهترین بازیگر – برنده. ۱۳۷۸ – ۱۳۷۷ – جشنواره کانون‌ هـای تهران – نمایش خنجر – جایزه بازیگری اول – برنده.

۱۳۷۹ -۱۳۷۸ – جشنواره دفاع مقدس – نمایش زیر باران آهنی – جایزه بازیگری اول – برنده. ۱۳۹۳ – سیمرغ بلورین – بهترین بازیگر نقش مکمل مرد – فیلم اعترافات ذهن خطرناک مـن – کاندید
 

 
در ادامه مرور صفحه اینستاگرام عباس غزالی
در آخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی آقای عباس غزالی در شبکه اجتماعی اینستاگرام و از فعالیت هـای مجازی و پست هایي کـه بـه اشتراک می‌گذارد با خبر میشویم، در ادامه هم چنان با مجله پارس ناز همراه باشید.

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: .يادش بخير كودكي… وهب نوجوان

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: وقتی زندگی صد دلیل برای گریه کردن بشما نشان می‌دهد، شـما هزار دلیل برای خندیدن بـه آن نشان دهید… 

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: ممنون از شـما دوست هنرمند و گرامي

عباس غزالی درباره این عکس نوشته:
در حسرت آن روزم
كه در كوچه اميد، آيينه پيدا كنم
آيينه آرزو
آيينه خواب ها
آيينه قصه پريان آب ها
آيينه ای كه ضماير در آن پيداست
آيينه قبل قبل، آيينه بعد بعد
آيينه فطرتم
آيينه ديگري، كه در آن بينم
همه ی جا آيينه باران شده اسـت
دست و دل و راهم، و نگاهم و نمازم آيينه اسـت
همه ی چيز، آيينه اسـت
همه ی جا، آيينه اسـت

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: ممنون از اين طراحي هنرمندانه…

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: اين روزهاي مـن…

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: انسانهاي ضعيف انتقام مي گيرند… انسانهاي قوي مي بخشند… انسانهايى باهوش ناديده مي گيرند…

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: #sky

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: #ground#feet#leg#shoes

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: مـن و دينا جانم …

بدون متن

عباس غزالی درباره این عکس نوشته: يه سلفيه باحال با خواهرزاده هـای عزيزم…
 

اینستاگردی با ستاره های هالیوودی – آبان شرق

اینستاگردی با ستاره های هالیوودی | از هیلاری داف تا آریانا گراندی
 
در اینبخش مروری داریم بر آخرین پست ها و فعالیت هاي اینستاگرامی ستاره هاي هالیوودی، از بازیگران و خواننده ها گرفته تا مدل ها و شاخ هاي اینستاگرامی خارجی. دراین قسمت از جنیفر لوپز و درخت کریسمس اش گرفته تا ماه عسل پریانکا چوپرا و عکس خیابانی خانم مایلی سایرس، پربازدیدترین هاي این هفته رابه همراه هم مرور می‌کنیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

ــ لیام پین ــ در مراسم ــ فشن اواردز ــ .

ــ جنیفر لوپز ــ و بچه ها در حال آماده کردن درخت کریسمس.

ــ مایلی سایرس ــ در حال رفتن بـه یک برنامه ي رادیویی بـه مناسبت انتشار موزیک جدیدش.

ــ هیو جکمن ــ خوشحال از سوار کردن درخت کریسمس بـه روی ماشینش.

ــ پنلوپه کروز ــ ، ــ مریون کوتیار ــ و ــ لیلی رز دپ ــ در فشن شوی ــ شنل ــ در موزه ي متروپولیتن نیویورک. این نخستین فشن شوی این برند در نیویورک بعد از گذشت بیش از ده سال بود.

ــ رابرت پتینسون ــ و ــ دیور ــ واقعا برازنده ي هم هستند!

ــ ــ شاهزاده ویلیام ــ و ــ کیت میدلتون ــ در یکی از بیمارستان هاي کودکان در لندن.

ــ تام هالند ــ ، ــ جیک جیلنهال ــ و ــ جیکوب باتالون ــ بعنوان نماینده هاي فیلم ــ مرد عنکبوتی: دور از خانه ــ در کامیک کان کشور برزیل حضور پیدا کردند. راستی، ــ جیک جیلنهال ــ هم بالاخره عضو اینستاگرام شد!

ــ کلوئی گریس مورتز ــ در پشت صحنه ي نخستین فشن شوی برند ــ کوچ ــ در چین.

ــ ایزا گونزالز ــ و ــ اما رابرتز ــ در صحنه ي از درام فانتزی ــ تپه هاي بهشت ــ ؛ افتتاحیه ي جهانی این فیلم در ماه ژانویه ودر جشنواره فیلم ساندنس خواهد بود.

ــ شان مندز ــ در کنسرت واشنگتن هر چـه داشت رو کرد!

مجله ي بیلبورد ــ آریانا گراندی ــ را بعنوان هنرمند زن سال انتخاب کرد.

ــ گوئن استفانی ــ و ــ بلیک شلتون ــ همان‌ گونه اصرار دارند کـه باوجود شایعات هنوز خبری از نامزدی در کار نیست.

ــ جنیفر انیستون ــ روی جلد مجله ي ــ ال ــ .

ــ هیلاری داف ــ کـه بتازگی مادر شده اسـت دارد روزهای سختی را می‌گذارند و بـه قول خودش وقت چندانی برای رسیگی بـه ظاهرش برایش باقی نمیماند. البته این عکس کـه چیز دیگری میگوید!

ــ کوین هارت ــ از اجرای مراسم اسکار کناره گیری کرد. پیشبینی می‌شود کـه با این اتفاق اسکار امسال بدون مجری برگزار شود.

باور کنید لباس ــ آلیشیا کیز ــ خودش این مدلی بوده و مـا در طراحی آن هیچ دستی نداشته ایم!

ــ جولیا رابرتز ــ روی جلد ویژه نامه ي اجراهای برتر مجله ي ــ نیویورک تایمز ــ .

مثل این کـه ــ هالی بری ــ هم از طرفداران ورزش هاي خشن تشریف دارد!

ــ نیکول کیدمن ــ و ــ ایمی آدامز ــ در ویژه نامه ي ــ هنرپیشه ها در مورد هنرپیشه ها ــ مجله ي ــ ورایتی ــ . انها دراین گفتگوی دو نفره گفته بودند از این کـه بچه هایشان فیلم هایشان را ببینند می‌ترسند!

ظاهراً ــ کامیلا کابیو ــ هم از آنهایی اسـت کـه صبر می‌کنند تا همه ی سالن سینما را ترک کنند!

ــ راک ــ در صحنه اي از فیلم ــ هابز و شا ــ .

اینقدر این اواخر ــ بردلی کوپر ــ رابا ریش و سبیل دیده ایم کـه قیافۀ اصلاح کرده اش را نمیتوانیم هضم کنیم

خوشبختانه ــ نورمن ریداس ــ این عکس را برای صبح بخیر گفتن بـه فالوئرهایش انتخاب کرده بود، چون اگر با آن شب بخیر می‌گفت احتمالا از ترس نمی توانستند بخوابند!

آلبوم جدید زین ملیک بنام Icarus Falls این آخر هفته منتشر خواهد شد. این دومین آلبوم انفرادی زین پس از جدایی از گروه وان دایرکشن اسـت

در یک زیر این عکسش نوشته بود خیالم آسان شد. چون هر دومون می دونیم وقت مـن بی ارزش نیست… اما بـه این کـه مخاطبش کیست اشاره اي نکرده بود

شارلیز ثرون و مایکل بی جردن هم یک گروه دو نفره ي دیگر از ستاره هایي بودند کـه در ویژه نامۀ هنرپیشه ها در مورد هنرپیشه ها باهم صحبت کردند.

کیم کارداشیان و کانیه وست همراه با فرزندانشان در روز تولد پسرشان سینت.

کسی صبح زود دوا لیپا رابه زور از خواب بیدار نکرده تا بـه پیک نیک ببرد، این فقط یکی از تصاویر فوتوشوت جدیدش برای مجلۀ ووگ اسـت.

ویکتوریا بکهام و دیوید بکهام در مراسم فشن اواردز. ویکی دراین مراسم یکی از نامزدهای دریافت جایزۀ بهترین طراح سال بود.

فلیسیتی جونز روی جلد مجلۀ پورتر.

اوما تورمن بد موقعی را برای سفر بـه پاریس انتخاب کرده اسـت

امیدواریم این گریم جدید میسی ویلیامز برای بازی در یکی از فیلمهای جدیدش باشد چون تعریف کردن از ظاهر جدیدش کار واقعا سختی بنظر میرسد.

سارا هایلند در گفتگو با مجلۀ سلف در مورد درگیری اش با بیماری و دومین پیوند کلیه اش بطور مفصل صحبت کرده اسـت.

هیلی استاینفلد در سفر بـه لندن برای افتتاحیۀ فیلم امبل بی.

ونسا هاجنز آماده برای حضور در یکی از نشست هاي مطبوعاتی فیلم Second Act کـه از 21دسامبر بـه روی پرده ي سینما خواهد رفت.

دیانه کروگر بالاخره جنسیت فرزندش را اعلام کرد. او و نورمن ریداس ماه گذشته صاحب یک فرزند دختر شدند.

جولیان مور و کریسی ترلینگتون در فشن شوی جدید شنل در موزۀ متروپولیتن نیویورک.

پریانکا چوپرا و نیک جوناس بعد از یک جشن عروسی خیلی طولانی اینروزها در حال سفر و استراحت هستند.
 

بهترین پوشال كولر + قیمت پوشال كولر آبی و راهنمای خرید – آبان شرق

بهترین پوشال كولر و راهنمای خرید
پوشال کولر کارخانه پوشال سازي سه گل قديمي ترين و بهترين توليد کننده پوشال سوزني در ايران ميباشد براي توليد پوشال کولر استاندارد بايد از مواد اوليه مرغوب استفاده شود که شرکت سه گل در اين راستا هميشه پيش قدم بوده است
 
محصولات شرکت پوشالسازي سه گل در سطح تهران و تمامي استان ها و همچنين شرکت هاي کولر سازي که براي توليد کولر استفاده ميشود مشاهده ميکنيد ديگر فعاليت هاي پوشال سه گل صادرات پوشال به کشورهاي عراق اردن و سودان ميباشد.

شرکت سه گل با توليد روزانه ؟ هزار دست پوشال اماده همکاري باتمامي استان ها و شرکت هاي کولر سازي ميباشد.کيفيت مثال زدني وزن استاندارد نايلکس مواد نو بسته بندي مناسب باعث توليد پوشال ممتاز شده است که در کشور برند ؟ گل محبوبيت خاصي دارد

بارگيري كانتينر براي شهر شيراز
 
ديگر توليدات:
به جز توليد پوشال تمامي ادوات و قطعات کولر ابي توسط شرکت سه گل توليد و پخش ميشود
توليد برزنت کشی
قفل دينام
چهارپايه کولر
روغن کولر
شلنگ کولر
پخش دسته اول اسکلت کولر (درب تشتک فن سقف) شير فلکه کولر ،ياتاقان، فولي فلکه، شناور، تسمه کولر ، کيليد کولر،پد سلولزي همچنين نمايندگي پخش محصولات شرکت موتوژن و الکتروژن (دينام و پمپ)

آدرس دفتر: تهران – منطقه 10 خيابان قزوين ،نرسيده به سه راه آذري ،خيابان شهيد ناصر کاظمي (تيموري سابق) پلاک 142 فروشگاه سه گل

ادرس سايت www.3gool.com

شماره تماس : 021-55754253

09128180521

شير فلكه شايا

تسمه ميتسوكو
 

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟ – آبان شرق

روند بهبودی بعد از شکست عشقی چگونه است؟ 
در اینبخش درباره روند بهبودی بعد از شکست عشقی و سرخوردگی عاطفی صحبت می‌کنیم. درد عشق سخت اسـت و جان سوز، برای گذر از این مرحله سخت عاطفی تنها درمان گذر زمان اسـت، باوجود تمام دردهای عاطفی و احساسی باید تحمل کنید و بگذارید زمان بگذرد، این روند باید آرام آرام طی شود، در ادامه خواهیم فهمید کـه روند بهبودی بعد از شکست عشقی و آمادگی برای رابطه جدید چـه زمانی اسـت.
 
روانشناسان با قطعیت می‌گویند برای آنکه بتوانیم رابطه ي عاطفی جدیدی را شروع کنیم باید با شرایط خود منطقی برخورد کنیم و مدتی بخود زمان دهیم و بعد ازآن اسـت کـه می‌توانیم رابطه با یک شریک عاطفی جدید را شروع کنیم. با اینکار میتوانید مطمئن شوید کـه آمادگی آنرا پیدا کرده‌اید کـه فصل جدیدی از زندگی تان را شروع کنید.
 
گذشته و هر چه که مربوط به آن است احساس بدی به شما نمی دهند
 
حالا دیگر ترس هایي کـه وقت رو بـه رو شدن با شریک عاطفی سابق تان داشتید از بین رفته اند و مدت ها اسـت کـه فکر گذشته شـما را عصبی و عصبانی نمی‌کند. شـما دیگر با آرامش و قدرشناسی از گذشته یاد می‌کنید چون درس هاي خوب زیادی ازآن گرفته اید.

همه ی ي این نشانه ها بـه این معنی هستند کـه شـما در گذشته ي خود درجا نزده اید و ازآن عبور کرده‌اید و از تکرار دوباره و دوباره ي احساسات گذشته دست برداشته اید. در عوض، دیگر روی آینده ي خود و شروع رابطه ي جدیدتان تمرکز کرده‌اید.
 
از تنهایی نمی‌ترسید
شاید متناقض بنظر برسد، اما شـما زمانی بیشترین آمادگی را برای شروع یک رابطه ي جدید دارید کـه اصلا خودتان را برای آن آماده نکرده اید.

چون در همین زمان اسـت کـه دیگر از تنها بودن و نداشتن شریک عاطفی احساس ناراحتی نمی‌کنید، در خانه منتظر ننشسته اید کـه سر و کله ي عشق پیدا شود و دائماً بـه امید گرفتن پیغامی جدید گوشی موبایل تان را چک نمی‌کنید. در عوض، خودرا مشغول کاری کرده‌اید کـه واقعا برای تان جذابیت دارد.
 
علائق و دوستان خودتان را دارید
وقتی وارد یک رابطه ي عاطفی میشویم، رفته رفته تحت تأثیر شریک عاطفی مان، علائق او بـه صورت ناخودآگاه تبدیل بـه علائق مـا هم میشوند. بعد از بـه هم خوردن رابطه ي عاطفی، این علائق کماکان با مـا میمانند. اما بعد از مدتی احتمالا متوجه میشوید کـه مثلاً در واقع علاقه اي بـه ورزش شنا ندارید اما دوربین قدیمی پدرتان همان چیزی اسـت کـه می‌تواند بشما لذتی واقعی بدهد.

از این جا اسـت کـه کاری را شروع می‌کنید کـه واقعا دوست دارید یا همیشه میخواستید امتحانش کنید. علاوه بر این، شـما دوستان خودتان را دارید و با آنها رفت و آمد میکنید، نه بخاطر آنکه وادار هستید بلکه بـه این دلیل کـه واقعا مایل بـه اینکار هستید. بطور خلاصه، اگر زندگی تان دیگر فقط متمرکز بـه یک نفر نیست، شـما آمادگی شروع یک رابطه ي عاطفی جدید را دارید.
 
نه تنها آمادگی دریافت عشق، بلکه آمادگی بخشیدن عشق تان را هم دارید
 
در دورانی کـه در رابطه ي عاطفی نیستید، می‌توانید آن قدر عشق و محبت در وجودتان ذخیره کنید کـه با آن نیمی از دنیا را گرما ببخشید.

وقتی متوجه شوید کـه نه تنها میخواهید مورد محبت و حمایت قرار بگیرید، بلکه خودتان هم آمادگی محبت و حمایت کردن را دارید، یعنی آمادگی شروع بک رابطه ي عاطفی جدید را پیدا کرده‌اید.
 
دیدن روابط عاطفی دیگران شـما را ناراحت نمیکند
حالا میتوانید بدون اشک ریختن، فیلم عاشقانه ببینید و از دیدن ازدواج دوستان تان یا عشقی کـه بین آنها وجوددارد واقعا خوشحال شوید.

شـما بـه دوستان تان و کسانی کـه پیش از شـما بـه عشق و شادی رسیده اند حسادت نمی‌کنید چون می‌دانید کـه یک روز هم این اتفاق برای شـما خواهد افتاد.
 
تمایل دارید با آدم جدیدی اشنا شوید
فکر این کـه وقتی با آدم جدیدی آشنا شوید، باید یک‌بار دیگر درباره ي خودتان حرف بزنید و از اول از کسی شناخت پیدا کنید، نه تنها دیگر شـما را اذيت نمیدهد، بلکه شـما را خوشحال هم میکند.

چون از شکست عاطفی تان، بـه قدر کافی گذشته و دوباره احساس می‌کنید برای دیگران جذابیت دارید و دیگران هم برای شـما جذاب هستند.
 
توانایی نه گفتن دارید
شـما در مدتی کـه در تنهایی سپری کردید یاد گرفته اید بـه درستی حد و مرزی برای خودتان تعیین کنید و حالا با قطعیت میدانید کـه چـه ویژگی هایي در شریک عاطفی آینده تان مطابق حد و مرز شـما خواهد بود.

علاوه بر این، اگر متوجه شوید کـه رابطه ي شـما با آن شخص بـه نتیجه ي درستی نمیرسد، میتوانید بـه او نه بگویید. برای آنکه چیزی را فراموش نکنید، بهتر اسـت فهرستی از ویژگی هاي مدنظرتان تهیه کنید کـه میخواهید شریک عاطفی آینده تان داشته باشد.
 
آمادگی سازش دارید
در مورد حد و مرز مدنظرتان قاطع هستید، اما در عین حال هم می‌دانید کـه ممکن اسـت در شـما چیزی باشد کـه شریک عاطفی تان آنرا دوست نداشته باشد.

شـما آمادگی گفت و گو کردن و توانایی سازش را دارید. برای مثال، شـما آمادگی آنرا دارید کـه عادت هاي بدتان را ترک کنید و عادت هاي جدید خوبی در خودتان بـه وجود آورید، در مورد بعضی چیزها تجدید نظر کنید و حتی چیزهای جدیدی را تجربه کنید.
 

 
در ادامه همین بحث حقایقی درباره شکست های عشقی و عاطفی
 
بله درست اسـت. شکست هاي عاطفی در تعداد زیادی از مواقع هم چون زمانی اسـت کـه جهان آن فرد بـه آخر رسیده باشد. روزها، ماه ها و شاید هم سال‌ها بعد ازآن جدایی مدام افراد بـه دلایل و آنچه میان شان گذشته فکر میکنند و آنها را مورد بررسی قرار می‌دهند.
 
سرک کشیدن در شبکه هاي اجتماعی و ورود بـه صفحات مربوط بـه شریک عاطفی سابق تان
بعد از آنکه تمام صحبت ها رابا هم کردید و بـه این نتیجه رسیدید کـه رابطه عاطفی خودرا بـه اتمام برسانید، امکان زیادی وجوددارد کـه بخواهید دوباه بـه آن فرد زنگ بزنید یا با او چت کنید. زمانی کـه اولین روزهای جدایی را می گذرانید ممکن اسـت این بدترین تصمیمی باشد کـه در آن لحظه میگیرید. ممکن اسـت وارد صفحه فیکس بوک او شوید و آنرا بالا و پایین کنید. اما آیا واقعا اینکار درستی اسـت؟

کوتاه ترین جواب این اسـت کـه خیر. تارا سی. مارشال در مطاله خود دراین باره میگوید: “مواجهه با صفحه فیس بوک شریک عاطفی گذشته تان ممکن اسـت مراحل التیام شـما حاصل از چنین شکستی را برای تان دشوارتر کند.” هرچقدر بیشتر در دسترس اطلاعات مربوط بـه شریک سابق عاطفی خود باشید مانند آن اسـت کـه دائم در حال باز کردن باندهای زخم خود باشید.”
 
فیس بوک ممکن است عامل جدایی شود
در مطالعات محققی بنام راسل کلایتن از دانشگاه میسوری، شبکه هاي اجتماعی در تعداد زیادی از مواقع علت اصلی مشاجرات زوجین هستند. چرا کـه اولا تعداد زیادی از افراد ممکن اسـت کـه از این طرق با شریک عاطفی سابق خود دوباره در ارتباط قرار گیرند.

ثانیا اگر شریک عاطفی شـما بـه واسطه کارش مدام با این شبکه ها در ارتباط باشد، ایجاد شک و شبه بیشتری برای طرف مقابل خود بـه وجود خواهد آورد. بد نیست بدانیم بـه واسطه همین شبکه هاي اجتماعی تعداد زیادی از روابط از دست رفته ممکن اسـت دوباره از سر گرفته شوند اما مهم این اسـت کـه در زمان شروع رابطه جدید دیگری نباشد.
 
توئیتر می تواند سبب به هم خوردن روابط عاطفی شوند
همان قدر کـه فیس بوک می‌تواند در از بین بردن روابط عاطفی میان افراد تاثیرگزار باشد، توئیتر هم میتواند چنین تخریبی داشته باشد.

تحقیقات و پژوهش هاي انجام پذیرفته نشان داده کـه کسانی کـه توئیت بیشتری میکنند، در روابط عاطفی شان دچار تنش هاي بیشتری می‌شوند.
 
بسیار طبیعی اسـت کـه بعد از جدایی چالش هایي با هویت تان داشته باشید
بله روزها، ماه ها و شاید هم سال پس از جدایی، ممکن اسـت با درک این واقعیت مشکل داشته باشید و البته هم کـه این روند همانند ماموریتی غیرممکن اسـت. بنابر این بعد از پایان یک رابطه عاطفی، ممکن اسـت ندانید کـه چـه کسی هستید و چـه احساسی دارید اما با گذشت زمان دوباره بـه روند عادی باز خواهید گشت.

نویسنده کتاب «شخصیت و بولتن روانشناسی اجتماعی» دراین باره می‌گوید: “بعد از جدایی افراد نه تنها از جدا شدن از شریک عاطفی شان آزرده هستند بلکه تغییراتی را در خودشان نیز می‌بینند کـه برای شان اذيت دهنده اسـت.”
 
مراحل اولیه از بین رفتن یک رابطه بـه زنان آسیب بیشتری میرساند اما این روند برای مردان طولانی تر اسـت
 
با پایان یافتن یک رابطه از لحاظ جسمی و ذهنی زنان آسیب بیشتری میبینند اما این روند برای آنها زوتر بـه اتمام خواهد رسید. بر طبق یافته هاي بدست آمده از نتایج تحقیقات دانشگاه برمینگام در لندن، این چالش در ابتدا برای زنان سخت تر اما زمان آن برای مردها طولانی تر اسـت.

کرگ موریس نویسنده چنین پژوهشی در مورد دلایل این امر میگوید کـه زنان عمدتا سرمایه گزاری طولانی تری را دریک رابطه میکنند و از بر هم خوردن آن در اوایل این اتفاق آسیب بیشتری می‌بینند اما در مورد مردها، آنها آسیب هاي طولانی تر و جدی تری از این روند میبینند چرا کـه این تصور را دارند کـه برای جای گزین کردن فرد جدید باید رقابت هاي سرسختانه جدیدی داشته باشند.
 
زنان بیشتر از مردان اقدام به طلاق می کنند
در ازدواج بر خلاف سایر انواع روابط عاطفی، اهمیت دارد کـه کدام طرف چنین اقدامی کرده باشد. پروفسور مایکل رزنفلد از دانشگاه استرنفورد نتایج پژوهشی را منتشر کرده کـه در آن نشان داده شده کـه ۶۹ درصد از تقاضای هاي طلاق توسط زنان انجام شده اسـت. این نشان میدهد کـه درحدود دو سوم مواقع ودر زمانی کـه در زندگی مشکلی بـه وجود می‌آید این زنان هستند کـه صحنه را ترک میکنند.

وی بر این باور اسـت کـه نابرابری هاي جنسیتی میتواند دراین امر نقش زیادی داشته باشد. زنان کـه در مواقعی ناگزیر بـه گرفتن نام فامیل همسر خود می‌شوند گاهی بدلیل عدم همکاری همسرشان و انتظار آنها در انجام کارهای خانه و امور مربوط بـه بچه ها، احساس عدم حمایت از جانب همسرشان میکنند و از خانه بیرون و اقدام بـه جدایی میکنند.
 
بسیاری از زوج ها بر سر مسائل مالی اختلافات زیادی با هم دارند
 
نتایج تحقیقات مجله« روابط خانواده» نشان داده اسـت کـه اولین دلیل بحث ها و مشاجرات زوج ها مسائل مالی اسـت. پژوهشگران این مطالعه بر این باور هستند کـه داشتن زندگی مجلل در مواقعی وام ها و قرض هاي زیادی رابه خانواده ها تحمیل می‌کند و مردم جوامع مدرن بیش از اندازه لازم بـه مسائل مالی اهمیت میدهند.

پژوهش ها این را نیز نشان داده اند کـه تعداد زیادی از بگو مگوهای زناشویی بر سر خرید طلا و جواهر اسـت. کـه البته تعداد زیادی از عوامل دیگر پیش زمینه چنین مشاجراتی هستند.
 
زمانی کـه درخانواده اي درآمد زن بیشتر از مرد باشد احتمال جدایی افزایش پیدا می‌کند
 
مچله «سوسیولوژی» دراین باره میگوید بهتر اسـت سطح درآمد هردو طرف دریک اندازه باشد. محققان دانشگاه «باسل» بـه این نتیجه رسیده اند کـه درآمد زوجین در طولانی مدت در رابطه آنها تاثیرگزار خواهد بود. هم چنین این تحقیقات نشان داده درخانواده هایي کـه زن تنها حقوق بگیر خانواده اسـت، تا دو برابر احتمال جدایی افزایش پیدا میکند.

کاملا واضح اسـت کـه هردو طرف چنین مسئولیتی را برعهده دارند اما اگر بـه هر دلیلی و برای مدتی این مسئولیت بر عهده زن خانواده قرار گیرد مرد خانواده بهتر اسـت تا آنجا کـه امکان دارد بـه او احترام گذاشته شده و برای برطرف کردن نیازهای غیرمادی او آمادگی داشته باشد.
 
طرفین ممکن اسـت در شبکه هاي اجتماعی و بعد از جدایی، شروع بـه کوبیدن یک دیگر کنند
 
بر اساس پژوهش انجام شده و آمار بدست آمده ازآن در نظرسنجی هاي اخیر بریتانیا، نشان داده شده کـه بیش از ۴۸ درصد مواقع پس از بین رفتن یک رابطه افراد در مورد شریک عاطفی قبلی خود چیزهایی رابه اشتراک می گذارند.

این موضوع بهمین جا ختم نمیشود چرا کـه ۳۴ درصد از دوستان، بستگان و فرد جدید در رابطه هم بـه آن نوشته هاي نه چندان مطلوب دسترسی دارند. اما توصیه میشود کـه طرفین راه هاي بهتری برای تخلیه آن همه ی خشم را برای خود بیابند.
 
دو فصل به فصل های طلاق شهرت دارند
مطالعات انجام گرفته در دانشگاه واشنگتن نشان داده کـه دو موقع از سال وجوددارد کـه در آنها میزان طلاق ها بـه حداکثر می‌رسد. یکی از آنها اولین روزهای سال جدید هستند و دیگر هم در طول فصل پاییز اسـت.

یکی از محققان بنام پروفسور برین درباره علت طلاق در فصل پاییز میگوید از آنجایی کـه سال جدید میلادی در اوایل زمستان اسـت، تعداد زیادی از افراد در فصل پاییز جدا می‌شوند تا درسال جدید تنوعی را در زندگی خود بـه وجود آورده باشند.