نماد حیوانی سال 1398 چیست – آبان شرق

نماد حیوانی سال 1398 چیست | طالع بینی سال خوک 2019
 
نماد حیوانی سال 1398 چیست؟ چرا این سال متعلق بـه سال خوک اسـت؟ متولدین این سال چـه خصوصیات مشترکی دارند و این سال برای باقی چگونه اسـت؟ در ادامه بـه این سوالات جواب خواهیم داد. سال 2019 براساس نمادهای مشهور چینی سال خوک می باشد، سال خوک همیشه بـه وفور نعمت خود مشهور بوده اسـت. امروز بطور کامل با این سال آشنا می‌شویم. با مجله پارس ناز همراه باشید.
 
سال 98 سال چه حیوانی است؟
امسال از بین این ۱۲ نماد نوبت بـه خوک رسیده اسـت. یعنی سال ۹۸ سال خوک اسـت. دفعه بعدی کـه نوبت بـه خوک خواهد رسید سال ۱۴۱۰ خواهد بود. در فرهنگ چینی خوک نمادی از ثروت و فراوانی نعمت اسـت. میتوان گفت از این نظر سال خوک یکی از بهترین سالها برای همه ی مردم جهان اسـت.

چون دراین سال همه ی شغل دارند و گردش پول عادلانه اسـت. این سال از مشکلات سیاسی و اداری کمتری وجود خواهد داشت، بـه علاوه برای روشنفکران و کسانی کـه اهل حساب و کتاب هستند هم سال خوبی اسـت، یکسال متعادل و متناسب.
 
طالع بینی سال خوک
از نظر طالع بینی چینی درسال خوک خیانت و بی‌اعتمادی در میان مردم بسیار کم خواهد شد. دراین سال انسان‌ها بسیار صلح‌طلب میشوند و کمتر دعوا می کنند. خبر خوب برای علاقه‌مندان بـه ادبیات، نویسندگی و شاعری این اسـت کـه درسال خوک این هنر‌ها بسیار خواهند درخشید و نویسندگان و شاعران میتوانند بسیار موفق شوند.

با همه ی این حرف‌ها نمیتوان گفت کـه سال خوک هیچ عیب و ایرادی هم ندارد. خوک بسیار ساده و زودباور اسـت برای همین دراین سال امکان فریب خوردن و ناامید شدن هم بسیار زیاد اسـت. از بدی‌هاي دیگر سال خوک این اسـت کـه افراد کمتر از هم دیگر درخواست کمک می کنند و برای همین احتمال آسیب دیدن آن‌ها افزایش می یابد.

درسال خوک شعار سال «مـن حفظ می کنم» اسـت. خوک موجودی اسـت کـه اغلب عاشق خوردن و خوابیدن و چاق شدن اسـت و بهمین خاطر شاید بتوان گفت نمادی از تنبلی و بدهیکلی اسـت. از طرفی دیگر خوک بسیار خوش رفتار اسـت و آزاری بـه دیگران نمیرساند، اما بـه حد سگ هم دانا نیست.
 
طالع بینی متولدین سال خوک
اشخاصی کـه درسال خوک بدنیا آمده‌اند اشخاصی صادق و رک هستند. این افراد ظاهرشان آرام اسـت و قلب نیرومندی دارند اما طاقت‌شان کم اسـت و ممکن اسـت استقلال نداشته باشند. آن‌ها از حرف‌هاي در لفافه و غیرمستقیم خوش‌شان نمی آید. برای همین ممکن اسـت غیر اجتماعی بنظر بیایند، اما بسیار خوشبین و مقاوم هستند.

متولدین سال خوک را تا وقتی کـه کاملا با آن‌ها صمیمی نشده‌اید نمی توانید بشناسید و بـه وفاداری و خوش قلبی آن‌ها ایمان بیاورید. کودکانی کـه در بهار و تابستان سال خوک بدنیا می آیند انسان‌هاي خوشبختی بدانید. آن‌ها در رفاه و آسودگی زندگی خواهند کرد. یکیدیگر از بدی‌هاي خوک این اسـت کـه او اجازه میدهد بـه سهولت فریبش بدهند.
 
او البته اشتباهاتش رابا متانت قبول میکند، در حالی‌کـه در مورد اشتباهات دیگران بسیار صبور اسـت. علیرغم تنبلی و رفاهی کـه درسال خوک وجوددارد باید گفت کـه خوک از بهترین‌هاي ورزش اسـت. اگر چـه خوک هرگز نمی تواند رقابت‌طلب باشد، چون او خودرا هرگز بهتر از دیگران نمیداند. صداقت و بی‌ریایی خوک می تواند بـه او آسیب برساند.

او بسیار کم دروغ میگوید همان دروغ هم در زمانی اسـت کـه در خطر اسـت. نماد خوک هم مانند نماد میمون باهوش و تشنه دانش اسـت. او بسیار بـه مطالعه علاقه دارد و دوست دارد کـه موجود دانشمندی بنظر برسد. اگر چـه از نظر دیگران یک طبل تـو خالی اسـت، چون بخش بزرگی از دانش او دانش سطحی اسـت. نماد خوک، نماد ثروت و فراوانی اسـت.
 
چگونه بفهمیم حیوان سال چیست؟
نامگذاری حیوان سال بـه این صورت اسـت کـه سالی کـه در آن هستیم را باید منهای شماره ۶ کنیم و سپس عددی کـه بـه دست می‌ آید را بر ۱۲ تقسیم کنیم. این تقسیم را نباید با خودرو حساب انجام داد بـه این خاطر کـه باقی مانده این تقسیم مهم اسـت. این باقی مانده می تواند از صفر تا ۱۱ باشد و هر عددی کـه باشد این شماره نشانگر نام یک حیوان اسـت.

اگر باقی مانده صفر باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال خوک اسـت. اگر باقی مانده یک باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال موش اسـت. اگر باقی مانده دو باشد سالی کـه در آن قرار داریم سال گاو اسـت. باقی مانده‌هاي سه، چهار، پنج، شش، هفت، هشت، نه، ده و یازده بـه ترتیب مال حیوان‌هاي پلنگ، خرگوش، نهنگ، مار، اسب، گوسفند، میمون، مرغ و سگ هستند.
 

 
طالع بینی سال ۲۰۱۹ برای متولدین هر ماه
دوران کودکی خوک در آرامش کامل سپری میشود. در دوران جوانی انبوهی از مشکلات خانوادگی وی را در بر می‌گیرد، اما خوک خجالتی و محتاط، برای حل مشکلاتش، از کسی در خواست کمک نخواهد کرد. او می کوشد خود مشکلاتش را حل کند. در واقع این پنهان ساختن مشکلات از دیگران بـه او صدمات فراوانی میزند زیرا هیچکس نمی فهمد کـه او در چـه جهنمی دست و پا میزند.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خوک
امسال برای زندگی حرفه اي شـما مفید اسـت. شـما میتوانید پیشرفت هاي مثبتی را از ابتدای سال شاهد باشید. شانس مناسبی برای کار شـما بر روی وظایف رضایت بخش و جالب وجوددارد.

سال 2019 می تواند بنام سال پیشرفت برای متولدین خوک نامیده شود. شـما با استفاده از استعداد و تجربه خود ممکن اسـت احساس خوبی در دیگران در محل کار ایجاد کنید. متولدین خوک می توانند بطور مطلوبی از روحیه کارآفرینی و توانایی هاي پولی خود استفاده کنند.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال اسب
براساس فال و طالع بینی سال 2019، این سال رشد و توسعه کسب و کار رابه همراه خواهد آورد این هم زمانی اسـت کـه شـما ممکن اسـت در مورد بازسازی درونی خود کارهایی انجام دهید.

در طول سال خوک زمینی، ازدواج، مشارکت و روابط ثبات بیشتری نسبت بـه گذشته خواهید داشت. شـما نه تنها می‌توانید رشد مالی داشته باشید، بلکه سفر هـای کاری زیادی خواهید داشت ، قبل از سرمایه گذاری، بادقت بـه همه ی چیز توجه کنید.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال ببر
متولدین ببر ممکن اسـت با تعداد زیادی از پیچ و تاب ها روبه‌رو شوند. ممکن اسـت بالا و پایین هاي زیادی درسال داشته باشید، اما در کل، مثبت خواهد بود. خوک دوست مخفی ببر اسـت، بهمین دلیل اسـت کـه سال 2019 سال خوبی برای متولدین ببر اسـت.

اگر شـما بـه دنبال یک رابطه جدی هستید، می تواند سال خوبی برای شـما باشد. زوج هاي جوان ممکن اسـت قادر بـه تقویت روابط عاشقانه خود باشند. شانس موفقیت شـما در موفقیت کسب و کار خود با نگه داشتن قدرت بیش از امور مالی وجوددارد.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خروس
متولدین خروس قدرت و اقتدار را دوباره بـه دست خواهند آورد ؛ انتظار میرود کـه آن ها کاملا سازمان یافته، کارآمد، منظم و مسئول باشند. شـما ممکن اسـت درسال 2019 از لحاظ مالی بهتر عمل کنید. می‌توانید فرصت هاي جدیدی برای کسب و پیشرفت در زندگی خود دراین زمان ایجاد کنید.

امسال “سال تغییر” برای متولدین خروس خواهد بود.شـما قدرت خودرا بدست می آورید و هر چیزی کـه شـما همیشه می‌خواستید را بدست می آورید.اگر متولد خروس هستید، ممکن اسـت تمایل وسوسه انگیزی برای تغییر داشته باشید و این تغییر ممکن اسـت بـه شکل جابجایی یا تغییر شغل باشد. دراین زمان ممکن اسـت کـه شـما فکر کردن درباره دیگران رابه خود ترجیح دهید.
 
طالع بینی سال 2019 متولدین سال گوسفند
متولدین گوسفند عشق گرمی خواهند داشت این سال می تواند افراد متولد گوسفند را مهم جلوه کند. احتمال بالاتر رفتن شـما در تمام عرصه هاي زندگی وجوددارد. در پایان سال 2019 ممکن اسـت دشوار باشد کـه تمرکز خودرا روی کار خود داشته باشید؛ شانس از دست دادن آرامش و پول شـما همزمان وجوددارد.

این زمانی اسـت کـه شـما نیاز دارید کـه حرف هاي خودرا بازرسی کنید.اگر شـما موفق بـه نظارت رفتار خود نباشید، ممکن اسـت دچار مشکل شوید. از جنبه سلامتی، ممکن اسـت لازم باشد تا پایان سال مراقب باشید، زیرا ممکن اسـت دچار حوادثی شوید.
 
طالع بینی سال 2019 متولدین سال سگ
برای متولدین سال سگ، امسال سالی پر از انرژی خواهد بود ؛ این زمانی اسـت کـه شـما در فعالیت هاي مختلف شرکت خواهید کرد. سال خوک زمینی برای متولدین سگ مهم خواهد بود در هردو جنبه شخصی و حرفه اي، ممکن اسـت فرصت پیشرفتی رابه دست آورید. شـما نقشه هاي جدید و نقشه هاي آینده را تغییر می‌دهید.

امسال زمانی اسـت کـه شـما نیاز دارید کـه بـه شدت مراقب امور مالی خود باشید و توجه کنید. پروژه ها را نادیده نگیرید کـه ممکن اسـت برایتان سود آور باشد ؛ شـما ممکن اسـت در دسترس خطر از دست دادن پول و بدهی دراین سال باشید. برای سلامتی، فعالیت در فضای باز یرایتان مناسب خواهد بود. می‌توانید هر هفته یکبار قدرت خودرا بازیابی کنید.
 
طالع بینی سال 2019 متولدین سال موش
در صورتی کـه شـما متولد سال موش هستید، “سال خوک” 2019 میلادی، برایتان یک دوره گذاراست ؛ شـما در حال نزدیک شدن بـه سال خود هستید، سال 2020 “سال موش”. این سال پر از شادی و رفاه اسـت.

این زمانی اسـت کـه متولدین موش مسیر خودرا پیدا خواهند کرد و آن ها دنیایی پر از راههایی راکه پیش از انها باز هستند، خواهند داشت، کـه بـه این معنی اسـت کـه درسال 2019 عده اي از تجارب بزرگ را خواهند دید. تمایل بـه کشف افق هاي جدید و چشم اندازهای بهتر از سال جاری برایتان بـه دست می‌آید.
 
طالع بینی سال 2019 متولدین سال گاو
اگر شـما متولد گاو هستید، احتمال دارد سالی پر از سردرگمی داشته باشید. تغییرات شخصیتی و واضحی ممکن اسـت برای رشد شخصی و حرفه ایتان مورد نیاز باشد. شانس کسب درآمد برای شناخت اجتماعی وجوددارد، احساس خوشحالی در کانون توجه قرار گرفتن و منافع و ایده هاي خود رابه شیوه اي متقاعد کننده بیان میکنید.

برای زندگی زناشویی، متولدینی کـه ازدواج کرده اند ممکن اسـت بچه دار شوند. زندگی عاشقانه شـما درسال جاری می تواند در جریان کامل شدن باشد ، در مورد سلامتی، متولدین گاو باید سخت کار کنند تا خود رابه شکل خوب و وضعیت تعادل نگه دارند.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال خرگوش
اگر شـما متولد خرگوش هستید، ممکن اسـت فضای مفیدی را درخانواده را برای استراحت و آرامشتان بیابید. روابط شـما با همسر و خانواده تان در طول 2019 بهتر و تقویت می‌شود. در حالیکه خرگوش درسال جاری از روحیه بهتری برخوردار می‌شود، در دیگر جنبه هاي زندگی، چشم اندازهای بهتر را نیز در بر خواهد داشت.

شـما از انرژی هاي ستاره اي خوب امسال 2019 بهره مند خواهید شد این انرژی مثبت بر نماد این حیوان تأثیر میگذارد بنابر این، میتوانید، با آرامش، آینده خودرا بسازید و حفظ کنید. خوک انرژی خیرخواهانه اش را برای خرگوش فراهم می کند و خرگوش شادکامی و تحقق زیادی از سال 2019 را دارد و خبری خوب برای بومیان خرگوش اسـت.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین اژدها
متولدین اژدها در طول 2019 لذت و رفاه را تجربه خواهند کرد. اژدها در نهایت از زنجیرهایی کـه در طی سال سگ 2018 بود، آزاد خواهد شد . اگر شـما متولد سال اژدها هستید، با شور و شوق و جرقه اي کـه شـما مشخص میکنید، پیشرفت خواهید کرد. پیشبینی شده اسـت کـه زندگی شخصی و حرفه اي شـما نرمال باقی خواهد ماند.

شـما ممکن اسـت یک‌بار دیگر امید و شانسی راکه از دست داده اید پیدا کنید. در طول سال 2019 آماده جهش بزرگ بـه ماجراهای جدید باشید.شـما بـه معنای تسخیر و تحت الشعاع قرار دادن جهان هستید.
 
طالع بینی سال 2019 متولدین سال مار
امسال یکسال مخلوط برای متولدین مار اسـت ، اینبار تضمینی برای حس طنز خوب و شادی برای شـما نیست. مارها دراین زمان ممکن اسـت با مشکلات زیادی روبه رو شوند. آن ها طبق معمول ترجیح می‌دهند کـه روی سرنوشت خودرا قوی و پایدار بمانند. این ممکن اسـت با اعصاب شـما مبارزه کند و ناامید شوید. هیچ چیز نمی تواند با توجه بـه خواسته ها و برنامه هاي متولدین مار، پیش برود.

بنابر این ممکن اسـت احساس ناراحتی خودرا نسبت بـه وادار ساختن تلاش هاي خود برای حفظ موقعیت و تعادل خود داشته باشند ؛ در صورتی کـه مار علامت حیوانی شـما باشد، ممکن اسـت تصمیم بگیرید کـه پایدار تا پایان دوره باشد. تنها پس ازآن شـما قادر خواهید بود محیط زیست خود رابه شیوه اي بهتر پاک کنید.
 
طالع بینی سال 2019 برای متولدین سال میمون
امسال می تواند سالی باشد کـه متولدین میمون بـه فضای خود نیاز بیشتری داشته باشند و خودشان را بیشتر از قبل متزوی کنند و روی صلح روانی خود تمرکز کنند. پر از خبر خوب برای شـما خواهد بود. شـما ممکن اسـت هیچ فرصتی برای نشان دادن استعداد، ظرفیت کاری، جاه طلبی و اشتیاق خود نداشته باشید.

متولدین میمون ممکن اسـت در طول سال سود زیادی کسب کنند و انتظار میرود کـه شغل مناسب را پیدا کنید و درآمد خوبی کسب کنید.اگر در رابطه هستید، ممکن اسـت سال خوبی برای برنامه ریزی ازدواج تان باشد. برای متولدین مجرد، شـما ممکن اسـت شریک زندگی خودرا پیدا کنید.
 
عشق در طالع بینی سال 2019
در زمینه روابط احساسی، طالع بینی 2019 بـه خصوص در نیمه اول سال، انرژی مثبت را نشان می دهد. ستاره ها در جهت مساعدت بـه روابط بلند مدت و کسانی کـه بـه دنبال همزاد خود هستند، قرار گرفته اند. بهترین فرصت برای یافتن فرد مورد نظر، در اواخر بهار و ماه هاي تابستان می باشد.

بهتر اسـت امسال عجله نکنید و روابطتان را عجولانه پیش نبرید. طالع بینی سال 2019 توصیه می کند صبر پیشه کنید تا سرنوشت خودرا بیابید. با اینکار بـه عشق قوی‌تری دست خواهید یافت.
 
کار و شغل در طالع بینی سال 2019
طالع بینی سال 2019 برای شـما در زمینه مالی و حرفه اي منفعت و رشد قطعی پیشبینی میشود.با این حال شـما برای رسیدن بـه این رشد و منفعت لازم اسـت تلاش زیاد و تعهد لازم را نیز داشته باشید. دراین زمینه لازم اسـت شـما خیلی حساب شده انرژی خودرا صرف کرده و تلاش خودتان را بکنید.

دراین صورت شانس و موفقیت نیز با شـما یار خواهد بودو دست بـه هر چـه بزنید طلا خواهد شد. لازم اسـت شـما در مقابل همکاران و افراد صاحب منصب برای دفاع و اثبات موقعیت خود بـه اندازه کافی دلير و با شهامت باشید. این تنها راهی اسـت کـه دراین سال شـما می‌توانید از نردبان موفقیت بالا بروید.

در نیمه دوم سال 2019 برای شـما معاملات مطلوب و خوبی پیشبینی می‌شود. تا قبل از پایان سال اهداف مالی و حرفه اي خودرا اجرایی کنید ودر این زمینه هیچ چیز رابه تعویق نیاندازید. اگر شـما در محیط کار در همه ی روابط خود دچار مشکل هستید،مطمئن باشید کـه روابط شـما با همه ی خوب خواهد شد.
 

دلایل استعفای محمد جواد ظریف + بیوگرافی ظریف – آبان شرق

دلایل استعفای محمد جواد ظریف + بیوگرافی
 
در اینبخش بـه بررسی دلایل استعفای محمد جواد ظریف می پرداریم. استعفای او فعلاً اینستاگرامی اسـت و بطور رسمی خبری اعلام نشده، موضع گیری آقای ظریف تیتر یک تمام رسانه هاي داخلی شده و حتی روی بازار بورس ایران هم تاثیر گذاشته اسـت. محمد جواد ظریف کیست؟ آیا استعفای او واقعی اسـت یا فقط اعلام یک تلنگر اسـت؟ در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
 
عجیب‌ ترین استعفای تاریخ استعفا در اینستاگرام
شب گذشته محمدجواد ظریف با گذاشتن پستی در صفحه ایسنستاگرامش از مردم خداحافظی کرد. او تولد حضرت فاطمه زهرا و روز زن را تبریک گفته و اضافه کرد دیگر شرایط ادامه کار بعنوان وزیر امور خارجه برای او فراهم نیست. این خبر بلافاصله توسط خبرگزاری دولتی ایرنا بعد از گفتگوی این سایت با یکی از مقامات وزارت امورخارجه تایید شد.

حتی ساعتی بعد برخی منابع خبری اعلام کردند کـه استعفای وزیر مورد پذیرش رییس جمهور قرار گرفته کـه بعد توسط محمود واعظی، رییس دفتر رییس جمهور تکذیب شد. این استعفا از دو جهت در دهه‌هاي اخیر در نوع خود پدیده‌اي استثنایی اسـت. اول این‌کـه برای نخستین بار اسـت کـه یکی از وزاری دولت کشور در صفحه اینستاگرامش استعفایش را اعلام می کند.

البته آن هم در شرایطی کـه هنوز استعفای رسمی اش رابه رییس جمهور اعلام نکرده اسـت. این امر نشان میدهد استعفای ظریف بیش از هر چیزی احساسی ست. شاید او دراین شرایط خود رابه مردم کشورش نزدیکتر از دولتمردان دانسته و قصد دارد با آنان سخن بگوید. عده‌اي اعتقاد دارند ظریف میـــخواهد بـه مردم بگوید هر چـه در توانش بوده انجام داده، ولی دیگر کاری از دستش بر نمی آید.

دومین بعد شگفتی ساز این استعفا برهه زمانی آن اسـت. تعداد زیادی از سیاستمدار‌ها و حتی افکار عمومی اعتقاد دارند کشور در میانه یک جنگ واقعی ودر برهه‌اي حساس اسـت؛ بنابر این استعفای ظریف بعنوان یکی از ستون‌هاي مهم دولت روحانی کـه در صف مقدم این جنگ قرار دارد، می تواند در تغییر همه ی معادلات سیاسی وپیچیده‌تر شدن شرایط تاثیرگذار باشد.
 
عکس العمل رسانه‌ ها و بازیگران خارجی به استعفای ظریف
استعفای ظریف بـه تیتر اول تعداد زیادی از رسانه‌هاي خارجی تبدیل شده و اغلب بـه آن واکنش نشان داده اند. رویترز در ساعاتی بعد از اعلام استعفای وزیر خارجه کشورمان نوشت: «معمار توافق هسته‌اي ایران استعفا داد». تعداد زیادی از این رسانه‌ ها و تحلیلگران آن‌ها تلویحا گفتنه اند کـه رفتن ظریف از وزارت خارجه ایران بـه معنای مرگ واقعی برجام خواهد بود.

دراین میان عده اي از مقام‌هاي رسمی کشور‌هاي مختلف هم بـه استعفای ظریف واکنش نشان داده اند. وزیر امور خارجه کشور آمریکا، مایک پمپئو گفته: «باید منتظر ماند و دید کـه او واقعا خواهد نرفت یا نه». البته او اضافه کرده کـه رفتن یا ماندن ظریف هیچ تاثیری در سیاست‌هاي کشور آمریکا نسبت بـه ایران نخواهد داشت.

اتحادیه اروپا یکی از مهمترین بازیگران خارجی اسـت کـه وزارت خارجه کشورمان در دوران ظریف، روابط حسنه‌اي با آن‌ها داشته و این روابط تا بحال منجر بـه تلاش‌هایي برای زنده نگه داشتن برجام شده اسـت. این اتحادیه هنوز واکنشی بـه خبر استعفای ظریف نشان نداده اسـت. پیشبینی می شود درصورت عملی شدن خروج ظریف از وزارت خارجه، روابط ایران و اتحادیه دچار تغییرات زیادی خواهد شد.

محمد جواد ظریف در واکنش بـه خبر استعفای دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه در حمایت از ادامه کار او دراین وزارتخانه گفت: امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه بـه جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد. محمد جواد ظریف در واکنش بـه خبر استعفای جمعی از دیپلمات ها و مدیران وزارت امور خارجه درصورت قطعی شدن استعفای خود اظهار داشت:

« تاکید بنده بـه همه ی برادران و خواهران عزیز در وزارت خارجه و نمایندگی‌ها این اسـت کـه با کمال صلابت وظایف خود در دفاع از کشور را دنبال کنند و از چنین اقداماتی بشدت پرهیز کنند». وی تصریح کرد:«برای بنده خدمت درکنار شـما افتخار بودو امیدوارم استعفای بنده تلنگری برای بازگشت وزارت امور خارجه بـه جایگاه قانونی اش در روابط خارجی باشد. از همه ی شـما ممنونم.»
 
واکنش رسانه‌ ها و فعالان سیاسی ایرانی به استعفای وزیر خارجه
واکنش‌هاي رسانه‌ ها و فعالان سیاسی کشور بـه استعفای ظریف را در سه دسته میتوان خلاصه کرد. یک دسته افراد و رسانه‌هایي هستند کـه در داخل کشور بـه تندرو یا ارزشی‌ها مشهورند. آن‌ها ظریف را سالها برای انعقاد برجام و سازش با غربی‌ها بـه خیانت متهم کرده اند. این دسته استعفای ظریف را اتفاق خوبی برای سیاست خارجی میدانند.

چرا کـه میدان برای برخورد‌هاي تندتر با غرب و تقابل با امپریالیسم از نظر آن‌ها باز می شود. دسته دیگری هستند کـه اخیرا در عرصه سیاسی ایران بعنوان اپوزیسیون فعال شده اند و مشهورند بـه برانداز‌ها از جمله سلطنت طلب ها. انها، ظریف رابه نوعی عنصری ضدحقوق بشری، اما با ظاهری نادرست انداز می دانند کـه جاده صاف کن مصالحه با غرب و زنده نگه داشتین برجام اسـت.

بنابر این از نظر آن‌ها با رفتن او احتمال سرنگونی نظام در ایران حتی حمله نظامی کشور آمریکا بـه کشور افزایش می یابد کـه خبر خوشی برای آن هاست. دسته دیگری هم در داخل کشور هستند کـه طرفدار مصالحه و سازش با کشور‌هاي خارجی و میانه روی در داخل هستند از جمله اصلاح طلب ها. برای اصلاح طلب‌ها و حتی خیل عظیمی از قشر جوان ایرانی، محمدجواد ظریف قهرمانی ملی اسـت.

موفق بـه توافق برجام شده ودر خارج کشور توانسته چهره‌اي قابل قبول و مثبت از ایران ترسیم کند. آن‌ها رفتن ظریف را فاجعه‌اي برای دیپلماسی کشور و حتی آینده آن میدانند. البته نشانه‌اي از این تاثیر منفی بلافاصله خودرا در بازار ارز و طلا نشان داده و منجر بـه صعود قیمت آن‌ها شده اسـت. بنظر این گروه رفتن ظریف دراین مقطع زمانی حساس بـه معنای تسلیم اوست.
 
دلیل استعفای ظریف چیست؟
درباره دلایل استعفای ظریف، گمانه زنی‌هاي مختلفی مطرح شده کـه می توان آن‌ها را در چند دسته خلاصه کرد. یکی از دلایلی کـه درباره استعفای ظریف بلافاصله بعد از استعفای او مطرح شد مربوط بـه سفر بشار اسد بـه ایران و دیدارش با مقام معظم رهبری بود. مدافعان این استدلال می گویند دراین جلسه ظریف بعنوان وزیر خارجه دعوت نشده و این مسئله باعث رنجش وی شده اسـت.

البته پرسش و پاسخ پیامکی خبرنگار انتخاب با ظریف این مسئله را تا حدی تایید میکنند. خبرنگار انتخاب با پیامک دلیل استعفای او را جویا شده و ظریف در پاسخ گفته اسـت: «بعد از عکس‌هاي ملاقات‌هاي امروز «اشاره بـه ملاقات بشار اسد با مقامات ایرانی در روز گذشته» دیگر جواد ظریف بعنوان وزیر خارجه در جهان اعتباری ندارد».

عده‌اي دیگر اعتقاد دارند بحث استعفای جواد ظریف مربوط بـه قبل از این ماجراست. آن‌ها میگویند ظریف بدلیل تعلل در تصویب لایحه پالرمو و FATF و دیگر اختلافات با عده اي از مقامات بار‌ها می‌خواسته استعفا بدهد و بالاخره استعفا داده اسـت. آن‌ها اعتقاد دارند ظریف دراین مدت تحت فشار گروه‌هاي مختلف سیاسی بوده و بالاخره کاسه صبرش لبریز شده اسـت.
 

 
بیوگرافی محمد جواد ظریف
 
محمدجواد ظریف در ۱۷ دی‌ماه ۱۳۳۸ درخانواده‌اي از سطح بالای جامعه در شهر تهران بدنیا آمد. مادر وی دختر حاج میرزاعلی نقی کاشانی از تجار بنام تهران و پدرش از تجار بزرگ اصفهان بود. در زمان کودکی، در خانه‌اي در محدوده خیابان کاشان و خیابان کمالی «پشت باغ شاه» زندگی می کردند.

در شش‌سالگی، چند ماهی بـه اصفهان رفتند و دوباره بـه تهران بازگشتند و دوران دبستان خودرا در دبستان علوی تمام کرد. وی بامطالعه‌ي آثار علی شریعتی و آیت‌الله طالقانی با اسلام انقلابی آشنا شد. محمدجواد ظریف درسال ۱۳۵۵ با ویزای دانشجویی بـه امریکا رفت و دیپلم خودرا از کالج مقدماتی در سانفرانسیسکو اخذ کرد.

او سپس لیسانس و فوق‌لیسانس روابط بین‌الملل و فوق‌لیسانس مطالعات بین اللملی خودرا درسال‌هاي ۱۳۶۰ تا ۱۳۶۳ از دانشگاه ایالتی سانفرانسیسکو و دانشگاه دنور گرفت، سپس تحصیلات خودرا در سطح دکترا ادامه داد. درسال ۱۳۶۴ اداره مهاجرت امریکا، روادید او را باطل کرد و آقای محمدجواد ظریف، وادار شد از راه دور تحصیلات خودرا ادامه دهد.
 
مریم ایمانیه همسر محمدجواد ظریف
وی در تابستان ۱۳۵۸ از طریق خواهرش، با مریم ایمانیه آشنا شد و با هم ازدواج کردند و پس از ازدواج بـه نیویورک مهاجرت کردند. مریم ایمانیه فارغ التحصیل رشته تغذیه اسـت و بـه مدت ۱۰ سال شاگرد محمد اسماعیل دولابی، عارف و واعظ معروف، بوده اسـت.

او گاهی برای شرکت و سخنرانی در همایش‌هاي عرفانی و مولانا پژوهی بـه نقاط مختلف ایالات امریکا، اروپا، هند و ژاپن سفر می کند. مریم ایمانیه رئیس انجمن بانوان دیپلمات‌هاي وزارت امور خارجه ایران و همسر محمدجواد ظریف اسـت. حاصل این ازدواج دو فرزند بنام‌هاي مهسا و مهدی اسـت.

آنها هردو در امریکا متولدشده‌اند. مهدی ظریف مهندسی برق خوانده ودر مقطع فوق‌لیسانس دارای مدرک مدیریت اسـت. مهسا ظریف دختر محمدجواد ظریف هم مهندس معماری داخلی خوانده اسـت. هردو فرزند ظریف، ازدواج‌کرده‌اند.
 
فعالیت‌ های سیاسی و کاری
محمدجواد ظریف دیپلمات و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، عضو شورای عالی جمعیت هلال‌احمر و استاد میهمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران اسـت.

وی بـه مدت پنج سال از مردادماه ۱۳۸۱ تا تیرماه ۱۳۸۶ سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد بوده اسـت. ظریف خودرا عضو هیچ حزب سیاسی در ایران نمیداند و مستقل اسـت. وی از سال ۵۷ تا ۵۹ مشاور سرکنسولگری ایران در سانفرانسیسکو در امریکا بود.

او درسال ۶۱ مشاور سیاسی و کارداری نمایندگی ایران در سازمان ملل بوده اسـت. وی دوره سربازی خودرا نیز بـه‌ صورت امریه در وزارت امور خارجه و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد سپری کرده اسـت.
 
توافق هسته‌ ای لوزان «برجام»
محمدجواد ظریف بـه همراه گروه مذاکره‌کننده‌ي ایرانی پس از ۲۲ ماه و ۱۷ روز مذاکره‌ي فشرده در روز سه‌شنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۴ در وین، موفق بـه دستیابی بـه یک توافق جامع و نهایی با گروه ۱+۵، بر سر آینده برنامه هسته‌اي ایران شدند.

نشست رسمی در مقابل رسانه‌ ها در وین با خواندن بیانیه‌ اي بـه زبان انگلیسی و پارسی اعلام کردند کـه توافق نهایی در برنامه هسته‌اي ایران بـه‌دست‌آمده اسـت.
 
مسئولیت‌ های ظریف
عضو گروه شخصیت‌هاي برجسته زمامداری جهانی
سخنگویی هشتمین اجلاس سران اجلاس اسلامی تهران
ریاست کارشناسان ارشد هشتمین اجلاس سران اجلاس اسلامی تهران
ریاست کمیته سیاسی هشتمین اجلاس سران اجلاس اسلامی تهران
ریاست کمیته حقوقی مجمع عمومی ۴۷ ملل متحد – نیویورک
 
کارنامه پنج‌ ساله نمایندگی در سازمان ملل متحد
دستیار ارشد وزیر امور خارجه
معاون حقوقی و بین‌ المللی وزارت امور خارجه
مشاور سرکنسولگری در سانفرانسیسکو
ریاست کمیسیون فرهنگی- یونسکو
ریاست اجلاس آسیایی نژادپرستی و تبعیض نژادی
عضویت گروه شخصیت‌هاي برجسته گفتگوی تمدن‌ها
ریاست کمیسیون خلع سلاح ملل متحد – نیویورک
ریاست کمیته متخصصین گفتگوی تمدن‌ها – جده
ریاست کمیته سیاسی دوازدهمین اجلاس سران عدم تعهد – دوربان
 
صفحه اینستاگرام محمدجواد ظریف

jzarif_ir@
 

عکس عاشقانه تبریک سال نو 98 + متن تبریک عاشقانه عید نوروز 1398 – آبان شرق

عکس عاشقانه تبریک سال نو + متن تبریک عاشقانه عید 1398
 
در اینبخش مجموعه ای زیبا از عکس عاشقانه تبریک سال نو را مرور می‌کنیم. عید 98 هم آرام آرام از راه می‌رسد و از هم اکنون بوی خوش عید نوروز در شهر بـه مشام می‌رسد، غرفه هاي بهاره و عیدانه در حال بازگشایی هستند ودر فضای مجازی هم این رویداد نیک پیشاپیش گرامی داشته می‌شود. بهمین منظور امروز تبریک هاي عاشقانه عید 1398 را میبینیم، با پارس ناز همراه باشید.

کارت پستال عاشقانه برای عید نوروز

ای بهاران کـه آمدی از راه
یار مـن کاش با تـو می آمد
درفضای پر از شکوفه دلم
آه بی او چقدر می‌گیرد
در بهاران ترانه میخوانم
عطر شب بو بـه باد می پیچد
خاطراتم نمیرود از یاد
مثل عطری بـه یاد می پیچد
 
**********
 
ای بهاران درخت تازه شده
بلبلی شاد  شاد می‌خواند
یاسمن می پراکند عطری
راز مـن را مگر نمی‌داند؟
کاش آن یار رفته در پاییز
مثل عطر گیاه می آمد
مردی از سرزمین باران‌ها
خسته از گرد راه می آمد

عکس پروفایل عاشقانه عید نوروز 98

دل نوشته های عاشقانه برای عید نوروز 1398

صدای پای فروردین رساند فصل نگار مـا
هزاران ساله نوروزی رسید عیدی بـه سال مـا
بـه سرو و سنبل سوسن نشان سبزی و سرخی
شفق آئینه باران اسـت زِخورشید وصال مـا
نم باران ذوق دل ببوسد صورت گل را
گلستان میکند خنده بـه روی چشم یار مـا
سپید اسـت و سپید مویی عمو نوروز پر سوغات
حاجی فیروز بزله گو برقصد در بهار مـا
 
**********
 
طبیعت دعوت مـا شد میان سفره هفت سین
سماق سرکه سنجد سمنو
سبزی و سیب و سیر مـا
نشانیم آب پا کیها درونش ماهی قرمز
زنیم آیینه دل را کتاب دین پیر مـا
همـه نو میشویم چون گل
ببوسیم دست بخشش را
تفرج می‌کنیم هر جا ببینیم آشنای مـا
فلک بر چرخش احوال
نشسته خوش بـه این روزی
کـه بیند حلقۀ عشقی بپا کی در سرای مـا

تصاویر و اس ام اس عاشقانه عید ۹۸

متن و جمله های عاشقانه برای تبریک عید نوروز ۱۳۹۸

تبریک سال نو و تقدیم هفت سین
سی سال اگر بر سر این سفره نشینم
مـن سفرۀ هفت سین تـو را سیر نبینم
سال نو برجان جانان مبارک
 
**********
 
تن رها کن در طریق عاشقی تا جان شوی
جان فدای عشق جانان کن کـه تا جانان شوی
در خرابات مغان مستانه خودرا در فکن
پند رندان بشنو و می نوش می تا آن شوی
گر گدای حضرت پادشاه مـن باشی چو مـن
لطف او بنوازدت ای شاه مـن پادشاه شوی
آفتاب حسن او مجموع عالم را گرفت
غیر او پیدا نبینی گر زِخود پنهان شوی
عید 1398 خجسته باد همسر عزیز مـن

شعر عاشقانه برای تبریک عید نوروز 1398

عکس و متن تبریک عاشقانه عید نوروز 98 به همسرم

فروردین در هرسال ماهی زیبا می‌شود
دراین ماه اسـت طبیعت هم جلوه‌گر میشود
هرجا نظر کنی تـو گل و لاله بنگری
زیباییش دراین ماه هم چون بهشت برین
بر باغ میوه و گل و شبنم همـه سر زده
بس چشم نوازکردهاین باغ و هم بوستان را
مثل فروردین زنده و زندگی بخش باشی همسرم
 
**********
 
عرض تبریک بهاران
سال نو فرخنده باد
بخت بیدار و زمان
برکام و تن بالنده باد
حال و روزت بهترین 
عاشقی‌تان برقرار
دیدگان پرنور و دشمن کور
و لب پرخنده باد
سال 98 خجسته باد

تبریک عید به همسرم

عکس عاشقانه برای تبریک سال 98

یا مُقلب قلب مـا را شاد کن
خانه‌ها را ای خدا آباد کن
یا مدبر بهترین تدبیر کن
کام مـا را از محبت سیر کن
یا محول حال مـا راحال کن
حال مـا رابهترین احوال کن
 
**********
 
هزار و سیصد و نود و هشته
بهاران بوسه زن برکوه و دشته
دلم با یاد روى ماهت ای دوست
تپش‌هایش تماما شیش‌وهشته
عیدت مبارک بهترین اتفاق زندگی مـن

عکس پروفایل عاشقانه عید نوروز 98

تبریک عاشقانه عید نوروز 98

عکس عاشقانه تبریک سال نو 98 + متن تبریک عاشقانه عید نوروز 1398
 
باز با بهار آمده
روی شاخه‌ها جوانه ای
مرغ باغ عشق کو بـه کو
خوانده کـه شادمان ترانه ای
عیدت مبارک بهترینم
 
**********
 
در هوای پاک فصل نو
لحظه‌هاي خوش بـه کامتان
خنده‌هاي جاودانه ای
بر لبان مهربان‌تان
سینه‌هاي‌تان پر از امید
روزهای‌تان پر از صفا
** سال نو مبارکتان **
 

شال و روسری عید نوروز 98 – آبان شرق

مدل شال و روسری عید 98 | انواع مدل ها + راهنمای خرید و ست کردن
 
در اینبخش مجموعه اي زیبا از مدل شال و روسری عید 98 را مرور می‌کنیم. شال و روسری نخستین موارد مهم برای پوشش خانمها هستند و با شروع بهار و سال نو، بازار پر میشود از طرح ها و رنگ هاي مختلف. گاهی بین این حجم از گوناگونی کمی گیج میشویم بنابر این بهتر اسـت اول با ترندهای سال آشنا شویم و بعد سراغ خرید برویم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.

زیباترین شال و روسری مد سال 1398
 

ودر زمان خرید توجه بـه این نکات ضروری اسـت: شال دوست دارید یا روسری؟ مدلی را بخرید کـه وادار بـه مرتب کردن مداوم آن نباشید! سوال: از سرتان سُر بخورد یا خیر؟ طرح هاي سنتی همراه با بوته جقه ، گل و .. را می‌خواهید کـه این طرح و مدل بیشتر مورد پسند بانوان مسن اسـت. طرح هاي: چهار خانه، زنجیری و كمربندی کـه جز دسته طرح هاي مدرن محسوب می شوند.

بهترین مدلهای شال و روسری عید 98

شال و روسری شیک و مجلسی 98 + شال و روسری اسپرت 1398

طبق معمول جنس شال و روسری ساده از نخ اسـت ودر دسته تک رنگ ها قرار می‌گیرد کـه انتخاب رنگ هاي منحصر بـه فرد آن سلیقه خاص خودش را می طلبد. جنس شال یا روسری کـه قصد خرید آنرا دارید از مهم ترین نكاتی اسـت کـه در زمان انتخاب و خرید باید مدنظر قرار دهید. شال یا روسری هاي نخی زیر مجموعه ي پارچه هاي پنبه اي محسوب می شوند.

ژورنال شال و روسری عید نوروز در انواع طرح های متنوع

مدل های جدید شال و روسری ویژه عید نوروز ۹۸

شال و روسری پوشیدنی هایي هستندکه بـه اسانی قابل شستشو هستند، کمتر سُر می‌خورند و بـه دلیل خنک بودن مناسب فصل هاي گرم سال هستند. شال و روسری هاي حریر طبق معمول لطیف ، خنک ، سبک ، نازک و عریان هستند و بـه دلیل نازکی کـه دارند طبق معمول در مجالس و مهمانی هاي خصوصی استفاده می‌شود.

روش ست کردن شال و روسری عید نوروز با مانتو

راهنمای ست کردن شال و روسری

این نکته را باید مدنظر قرار داد کـه تنوع روسری هاي حریر در بازار بیشتر از شال حریر اسـت و قیمتش نسبت بـه نوع نخی کـه در آن بـه کار رفته ارزیابی میشود و طبق معمول جز روسری هاي گران قیمت محسوب میشود.مجله مد پارس ناز شال و روسری ساتن از نوعی پارچه براق اسـت كه سطح صاف و پشت ماتی دارند و بـه نسبت روسری هاي ابریشمی ارزان قیمت تر هستند.

راهنمای خرید شال و روسری عید ۹۸

مدل های جدید شال و روسری برای فصل بهار 1398

خانم‌هایي کـه رنگ پوست روشنی دارند بهتر اسـت از روسری و شال‌هایي کـه رنگ خیلی روشن هستند، استفاده نکنند. کرم، لیمویی، آبی آسمانی و سبز روشن ازجمله رنگ روسری‌هایي هستند کـه بـه‌تنهایی بی‌روح هستند و وقتی با پوست روشن شـما ترکیب بشوند جذابیت شـما را کم خواهند کرد.

مدل شال و روسری نوروزی 98

مدل سال و روسری برای عید نوروز ۱۳۹۸

اما اگر خانم‌هایي با پوست تیره و برنزه دنبال روسری هستند کـه روی پوست‌شان بنشیند،بـه گزارش پارس ناز هرگز سراغ توناژ کدر مثل دودی، بنفش تیره و قهوه‌اي نباید بروند. چون این روسری‌ها سبب میشوند صورت شـما بیش از اندازه تیره بنظر برسد.  دقت کنید کـه روسری انتخابی‌تان با رنگ مو هاي شـما هماهنگی داشته باشه و اگر چشم‌هاي رنگی دارید، روسری کـه با چشم‌هاي شـما هم‌رنگ باشد.

شال و روسری عید 98

شال و روسری عید نوروز 98 | انواع مدلهای مد سال 1398 + راهنمای خرید و ست کردن

شال و روسری از متنوع‌ترین اکسسوری‌هایي هستند کـه میتوانید انتخاب کنید. این تنوع مدل و طرح همدست شـما را برای انتخاب باز می گذارد و هم تصمیم گیری را برای شـما سخت میکند. طرح‌هاي سنتی شال و روسری مانند طرح گل و بته جقه، طرفداران زیادی دارند. شال و روسری‌هاي ساده و نخی برای استفاده روزمره مناسب هستند و با اکثر لباس‌ها هماهنگ می شوند.
 

بیوگرافی لاله اسکندری و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام + عکس های لاله اسکندری – آبان شرق

بیوگرافی لاله اسکندری و همسرش + مصاحبه و اینستاگرام
 
در اینبخش بیوگرافی لاله اسکندری بازیگر و فعال اجتماعی معروف و محبوب را مرور میکنیم. خانم لاله اسکندری بیشتر با کارهایی مثل: خاک سرخ و خشاب خالی شناخته میشود. او ازدواج کرده ودر حال حاضر اخباری زیادی راجع بـه او نمیشنویم اما لاله اسکندری کارنامه کاملی در فعالیت هاي هنری خود دارد. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا بیشتر با او و سبک زندگی اش آشنا شویم.

لاله اسکندری متولد : 30 / 9 / 1354 می باشد
 
بیوگرافی لاله اسکندری
لاله اسکندری زاده ۱۳۵۴ در تهران بازیگر ایرانی اسـت. لاله اسکندری علاوه بر بازیگری بـه هنر نقاشی هم نیز پرداخته اسـت و بـه آن علاقه‌مند اسـت. لاله اسکندری دانش‌آموخته رشته طراحی گرافیک از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز اسـت.

عکس های اینستاگرام لاله اسکندری + مصاحبه لاله اسکندری
 
آغاز کار وی در سینما با بازی در فیلم«متولد ماه مهر» بـه کارگردانی احمدرضا درویش درسال ۱۳۷۸ بود. او دو خواهر بنام‌هاي ستاره اسکندری و سارا اسکندری «چهره پرداز» دارد. اسکندری کتابخانه تقریباً بزرگی دارد کـه کتاب‌هاي داستانی و غیر‌ داستانی فراوانی در آن وجوددارد.
 
ازدواج لاله اسکندری
لاله اسکندری با ساسان فیروزی ازدواج کرده اسـت.
 
ماجرای آشنایی لاله اسکندری با همسرش
ساسان فیروزی: درسال 1386 یک نمایشگاه صنعت ساختمان در تبریز بود کـه مـن آنجا غرفه داشتم و خانم اسکندری هم برای بازدید بـه آنجا آمده بودند ودر آنجا باهم آشنا شدیم.

عکس لاله اسکندری و ساسان فیروزی همسرش
 
لاله اسکندری: مـن بخاطر کارم در حوزه هنری دکوراسیون و زیبا سازی بـه دیدن این آثار علاقمند هستم و همان شد کـه بـه نمایشگاه رفتمو آنجا با ساسان فیروزی آشنا شدم. مـن در کارهای طراحي با شرکت ايشان مشغول کار شدم و يکسری کارهای تبليغاتی باهم انجام داديم و اينجا بود کـه آشنايی مـا بیشتر شد ودر نهایت بـه ازدواج ختم شد.

عکس های لاله اسکندری و همکارانش
 
لاله اسکندری در قسمتی از گفت‌وگو بـه این نکته اشاره کرد کـه بعضی از همکاران بعد از ازدواج دچار مشکلاتی شده اند و همین مسئله باعث جدایی یا بروز برخی مسائل در زندگی حرفه اي ایشان شده اسـت. او درباره این مسئله کـه چرا خیلی از بازیگرهای هم‌نسل او تن بـه ازدواج نداده اند، چنین می گوید:

عکس لاله اسکندری با علی پروین
 
«گاهي براي بعضي از افراد هنوز اين جذابيت وجوددارد کـه بايد در بازار کار و حرفه بيشتر فعاليت داشته باشند و تصور مي‌کنند کـه شايد ازدواج اين روند را برايشان کُند کرده يا مانع شود يا اصلا اجازه نداشته باشند کار کنند.خب خيلي از دوستاني کـه ازدواج کردند، متأسفانه همسرانشان اين شرايط را برايشان گذاشتند کـه ديگر کار نکنند و اين بنظر مـن رفتار درستي نيست.»

او در مورد مطالعه کتاب در اوقات فراغت می گوید: «مـن مطالعه رمان، داستان‌هاي کوتاه و شعر آن هم از نوع شعر نو را خیلی دوست دارم. برای همین اخبار کتاب‌هاي روز را دنبال می کنم و نقد داستان‌ها و کتاب‌هاي ادبی را در روزنامه‌ها و مجلات تا آن‌جا کـه وقتم اجازه بدهد دنبال میکنم.»

تصاویر لاله اسکندری
 
او در مورد نخستین کتاب داستانی کـه خوانده هم میگوید: « ماهی سیاه کوچولو نخستین کتابی بود کـه مادرم برای مـن و ستاره گرفت. حدودا ۵ ساله بودم کـه مادرم آن کتاب‌ها را برای مـا خواند. در همان دوران تصویر قشنگی ازآن ماهی سیاه در ذهنم بـه وجود آمد.» او در مورد مطالعه شعر نو هم می گوید: «شاملو را خیلی دوست دارم و همین چند وقت پیش بود کـه کتاب ابراهیم در آتش را خواندم.»

عکس فرزند لاله اسکندری
 
لاله اسکندری با بازی در مجموعه تلویزیونی خاک سرخ استعداد‌‌هایش رابه دسترس نمایش گذاشت و با بازی در نقش زنی کـه حرف نمیزند در فیلم این زن حرف نمی زند، بازی قابل توجهی از خود ارائه داده اسـت. در ادامه فیلم‌شناسی لاله اسکندری را مرور میکنیم:
 
فیلم های سینمایی لاله اسکندری
دولت مخفی «۱۳۹۱»
خشاب خالی «۱۳۸۷»
آخرین نقش «۱۳۸۶»
مخمصه «۱۳۸۶»
آفتاب بر همه ی یکسان می‌تابد «۱۳۸۵»
راننده تاکسی «۱۳۸۵»
این زن حرف نمی زند «۱۳۸۱»
متولد ماه مهر «۱۳۷۸»
 
مجموعه‌ های تلویزیونی لاله اسکندری
خاک سرخ
مشق عشق
در چشم باد
هم چون سرو «بیژن بیرنگ، ۱۳۸۹»
مادر «بیژن بیرنگ، ۱۳۸۹»
نخستین انتخاب ۱۳۹۲
دولت مخفی ۱۳۹۳
پنهانی عشق، «حجت قاسم زاده اصل»
 

 
صفحه اینستاگرام لاله اسکندری laleheskandari@
در اخر نیز مروری داریم بر صفحه اینستاگرامی خانم لاله اسکندری و از فعالیت هاي مجازی و همچنین پست هایي کـه بـه اشتراک میگذارد با خبر میشویم، او نزدیک بـه یک میلیون فالوور در اینستاگرام دارد.

او درباره این عکس نوشته: میخوام از دوستی بگم کـه نخستین مهر و لبخند رو بـه مـن هدیه داد. مادرم، زنی کـه در کنارش زندگی آرام و پر از مهربانی اسـت.​​? با نوشتن جمله‌اي در ستایش دوستی با مادرتون در #مسابقه روز مادر کـه در صفحه زیر برگزار میشه،شرکت کنین.

او درباره این عکس نوشته: درکنار دو قهرمان….دو رفیق نازنین….لاله و خاطره مهربان?

او درباره این عکس نوشته: ممنون از رفیق نازنینم فرناز جاودان خردعزیز کـه در طول این سال ها با طراحی هاي زیباش همیشه درکنار مـن بوده?امیدوارم کـه روزبه روز بدرخشی عزیز دل……ششمین روز از جشنواره فیلم فجر.

او درباره این عکس نوشته: دوستان عزیز،خوشحالم کـه در پنجمین جشنواره جام جم بعنوان بهترین بازیگر زن تلویزیون در دو بخش هیات داوران و آرا مردمی برای بازی در سریال بیقرار کاندیدا شدم….

او درباره این عکس نوشته: امشب،اکران فیلم تیغ و ترمه در پردیس سینمایی ملت….?

او درباره این عکس نوشته: این هم چالش ده ساله مـن….۲۰۰۸تا ۲۰۱۸…بنظر خودم زیاد تغییر نکردم….بنظر شـما چطور؟

او درباره این عکس نوشته: درکنار دو استاد،پزشک علی رفیعی نازنین و سیف الله صمدیان عزیز….بـه بهانه هشتادمین سال تولد علی رفیعی….پاینده و برقرار باشید…بعد از اجرای درخشان خانه برنادا آلبا?

بیوگرافی لاله اسکندری و همسرش + گفتگو و اینستاگرام + تصاویر لاله اسکندری
 
او درباره این عکس نوشته: تبریک و خسته نباشید بـه همه ی عوامل خوب و دوستداشتنی فیلم تیغ و ترمه….نخستین اکران این فیلم دربخش سودای سیمرغ جشنواره فجر خواهد بود…امیدوارم شاهد درخشندگی فیلم باشیم?

او درباره این عکس نوشته: ممنون از الناز جان حبیبی کـه بهانه اي شد برای دیدن تئاتر زیبایش ««خروس لاری»»?خسته نباشید عزیزان.

او درباره این عکس نوشته: سپاس فراوان از همه ی دوستان نازنینی کـه دراین چند روز با پیام هاي محبت آمیزشون حسابی مـن رو خجالت دادند…خوشحالم از داشتن دوستانی خوبی مثل شـما و بـه خودم میبالم…و عذرخواهی از همه ی همراهانی کـه دراین چند سال در همه ی روزهای تلخ و شیرین در کنارم بودند و باپیام هاي محبت آمیزشون بـه مـن قوت قلب دادند?
 

بیوگرافی آریا عظیمی نژاد و همسرش + مصاحبه و حواشی + عکس های آریا عظیمی نژاد – آبان شرق

بیوگرافی آریا عظیمی نژاد و همسرش + مصاحبه و حواشی
 
در اینبخش بیوگرافی آریا عظیمی نژاد آهنگساز و خواننده مشهور را مرور مکنیم. آریا عظیمی نژاد بیشتر بخاطر موزیک سازی هاي مشهور خود و همچنین داوری برای مسابقه عصر جدید شهرت دارد. از مشهور ترین کارهای او می‌توانیم: آهنگسازی مجموعه پایتخت و فیلم سینمایی میم مثل مادر را نام ببریم. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا از 0 تا 100 با آریا عظیمی نژاد آشنا شویم.

آریا عظیمی نژاد متولد : 5 / 2 / 1352 می باشد
 
بیوگرافی آریا عظیمی نژاد
آریا عظیمی‌نژاد، پنجم اردیبهشت سال ۱۳۵۲ در تهران متولدشد. او آهنگساز و نوازنده سه‌تار اسـت. سه‌تار را نزد پدر بزرگ خود فرا گرفت و سپس از محضر اساتیدی چون جلال ذوالفنون، محمود تاجبخش، علی اصغر زندوکیل بهره برد. او درسال ۷۲ در رشته موسیقی دانشگاه آزاد واحد هنر و معماری پذیرفته شده اسـت.

آریا عظیمی نژاد نزد اساتیدی چون فرهاد فخرالدینی، مصطفی کمال پورتراب بـه فراگیری اصول موسیقی پرداخت. کار حرفه‌اي ساخت موسیقی را از سال دوم دانشگاه با موسیقی تئاتر آغاز کرد و خیلی زود توانست در جشنواره‌هاي بین‌ المللی تئاتر، نامزد دریافت بهترین موسیقی متن گردد.

این موفقیت‌ها سبب ورود او بـه سینما و تلویزیون گردید وآثار قابل توجهی را خلق کرد. آریا با ساخت موسیقی فیلم میم مثل مادر در سینما و  او یک فرشته بود در تلویزیون توانست بـه جمع آهنگسازان شناخته‌شده ایران راه یابد کـه حاصل آن نامزدی بهترین موسیقی متن در جشنواره بین‌ المللی فیلم فجر و جایزه خانه سینما برای فیلم‌هاي چون میم مثل مادر طلا و مس و فرزند خاک اسـت.

در کارنامه کاری عظیمی‌نژاد،آهنگسازی برای شش تاتر،30 سریال تلویزیونی و بیش از 20 فیلم سینمایی و چندین فیلم کوتاه دیده می شود. از جمله معروف ترین سریال‌هایي کـه موزیک آن نیز اقبال عمومی بسیاری یافت، سریال پایتخت بـه کارگردانی سیروس مقدم بودکه عظیمی‌نژادان توانست با بهره‌گیری از موسیقی فولکلول شمال و بعد ها در قسمت دوم « فولکور جنوب» اثر متفاوت را ارائه کند.

ساخت موسیقی برای خوانندگان سرشناس ایرانی از دیگر فعالیت‌هاي حرفه‌اي اوست کـه از جمله آنها می توان بـه محمد اصفهانی، علیرضا عصار ، حسین خواجه‌امیری و فریدون اسرایی اشاره کرد. از جمله کارهای او کـه با اقبالی فراوان روبه‌رو شد، ساخت موسیقی برای قطعه”آمدم اي شاه پناهم بده” با صدای استاد کریمخانی‌بود کـه برای بارگاه ملکوتی امام هشتم شیعیان ساخته شد.

علاقه او بـه موسیقی فولکلور ایرانی سبب شد تا مجموعه‌اي از موسیقی نواحی ایران را جمع‌آوری کرده و از آنها در ساخت موسیقی فیلم تاثیر گیرد. او همچنین کنسرت‌هاي مختلفی رابه صحنه برد کـه از جمله آنها می توان بـه کنسرتش در چند تالار تهران و نیز انگلیس اشاره کرد.

او درسال 1393 دوره‌ي پرتلاشی را در عرصه سینما و تلویزیون گذراند ودر تولید آثار مهمی حضور داشته اسـت. او دراین سال در 5 فیلم و سریال مهم سینما و تلویزیون حضور داشت و خود رابه جامعه هنرمندان معرفی کرد. آثار مهم آریا عظیمی‌نژاد دراین سال، فعالیت در فیلم شاهزاده روم، فعالیت در فیلم ع ش ق بعنوان موزیک ساز و فعالیت در سریال پایتخت ۳ بعنوان موزیک ساز محسوب می شود.

وی علاوه‌بر سریال پایتخت ۳، سال 1392 در 40 سالگی در سریال دودکش نیز فعالیت داشته اسـت. آریا عظیمی‌نژاد این‌بار با محمدحسین لطیفی کارگردان سریال دودکش و هنرمندانی چون هومن برق‌نورد، بهنام تشکر، امیرحسین رستمی و سیما تیرانداز همکاری داشت. با این کـه آریا عظیمی‌نژاد را بیشتر بعنوان موزیک ساز می‌شناسیم، اما در حرفه‌هاي دیگر نیز فعال بوده اسـت.

آریا عظیمی‌نژاد علاوه‌بر موزیک ساز بـه‌عنوان نوازنده و خواننده تیتراژ نیز در سینما و تلویزیون فعالیت داشته اسـت. مهم ترین اثر وی در حرفه‌ي نوازنده، سریال قرعه اسـت. مهمترین اثر آریا عظیمی‌نژاد در حرفه‌ي خواننده تیتراژ، سریال جراحت اسـت. او سال 1388 در 36 سالگی برای فیلم طلا و مس بـه کارگردانی همایون اسعدیان توانست در 28مین دوره جشنواره فیلم فجر نامزد سیمرغ شود.
 

 
دانستنی هایی درباره آریا عظیمی نژاد
آریا عظیمی‌ نژاد، موزیک‌ساز بسیار موفقی اسـت کـه در واقع استعداد موسیقیایی‌اش را پدرش کشف کرد. موفقیت هاي آریا عظیمی نژاد فقط در عرصه داخلی نیست او درسال 83 مقام دوم جشنواره موسیقی بریتانیا را در رشته فولکلور بین المللی با تکنولوژی سه تار بدست آورد، و با جاسلین پوک آهنگساز و پیانو نواز مشهور بریتانیایی آشنا شد.

آنها در چند پروژه نیز باهم همکاری داشتند. عظیمی نژاد موفق شد چندین قطعه برای فیلم‌هاي خارجی هم بسازد. زبان ساده و فاخر و گویایی کـه آریا عظیمی نژاد در موسیقی‌هایش استفاده میکند مهمترین دلیل موفقیت اوست. گفته می شود آریا عظیمی نژاد در زندگی شخصی خود فردی بسیار صبور و ساکت اسـت.

او بسیار کم صحبت می کند و حجب اخلاقی کـه دارد مانع از برون‌ریزی خشم اوست. او تنهایی رابه رفت و آمد‌هاي زیاد ترجیح می دهد و کمتر در جمع حاضر میشود اما برای دوستان و خانواده‌اش وقت زیادی می گذارد. آریا عظیمی نژاد درکنار رویا نونهالی، امین حیایی و سید بشیر حسینی داوری مسابقه عصرجدید را برعهده دارد.
 

 
ناگفته های آریا عظیمی نژاد
آریا عظیمی نژاد درباره کارگاهی کـه سال‌ها پیش تاسیس کرده بودو خیلی زود بـه تعطیلی آن منجر شد، گفت:شرایط بـه گونه اي شد کـه دیگر نتوانستم کارگاه را دایر کنم. بهمین دلیل وادار شدم تا کارگاه را تعطیل کنم. البته فرصت بیشتری برای ساخت موسیقی پیدا کردم.

جهان موسیقی امروز با ورود فضاهای مجازی بـه شکلی پیش میرود کـه تمام امکانات در اختیار جوان ها و کسانی کـه جویای موسیقی هستند، قرار میگیرد. این موزیسین کشورمان، بیان کرد: از همان ابتدا و با مشورت کارگردان مجموعه «پایتخت» تصمیم بر‌آن شد تا گرایش هاي مختلفی کـه بـه موسیقی دارم را در فضایی کـه با مجموعه هم خوانی داشته باشد، تلفیق کنم.

گاهی برای ایجاد چنین فضاهایی بـه جنوب کشور سفرمی کردم و گاهی هم با توجه بـه مضمون «پایتخت ها» ریتمی تازه بـه ذهنم میرسید. در واقع موسیقی «پایتخت» بر اساس خط داستان آن از شمال بـه جنوب و حالا کـه داستان «پایتخت 5 » بـه بيرون از کشور رسیده، سفری بـه ترکیه داشتم. بـه هر حال دراین زمینه بـه ترکیبی تازه از موسیقی دست یافته ام کـه برای خود مـن هم لذت بخش اسـت.

البته گوش بیننده با موسیقی نواحی شهر هـای مختلف و نیز ساز هاي متنوع آشنا خواهد شد. این آهنگساز با توجه بـه سی و سومین جشنواره موسیقی فجر بیان کرد: جشنواره موسیقی در ایران درکنار دیگر جشنواره ها لازم اسـت اما انچه مـا هنرمندان از جشنواره ها انتظار داریم، اصولا عملی نمی‌شود.

بهمین دلیل اینگونه جشنواره ها خیلی مورد علاقه مـن نیست. اغلب جشنواره هاي مـا فضای خاصی دارند کـه شاید برای مـن هنرمند هیچگونه جذابتی نداشته باشد. مـن این موضوع را بارها در گفتگو هایم گفته ام کـه موسیقی هنری درونی اسـت کـه باید خلق شود و بـه گوش همه ی برسد. پس موسیقی فراتر از جشنواره هایي اسـت کـه دراین زمینه برگزار می شود.

موسیقی را بدون حد و مرز دوست دارم و برای آن تلاش میکنم. عظیمی نژاد درباره موسیقی مجموعه هاي تلویزیونی بیان کرد: دراین سال‌ها علاوه بر این کـه مجموعه هاي تلویزیونی پخش می‌شوند، موسیقی آنها بیشتراز گذشته بـه چشم می‌آید. در واقع تلفیق خوانندگان و موسیقی مجموعه ها باعث شده تا سلیقه مردم عوض شود. بـه نظرم موسیقی نیاز داشت تا روح دوباره اي بگیرد.
 

معرفی جذاب ترین نژادهای گربه خانگی – آبان شرق

معرفی جذاب ترین نژادهای گربه خانگی | از پرشین تا هیمالین
 
در اینبخش جذاب ترین نژادهای گربه خانگی رابه شـما معرفی می کنیم. گربه هاي خانگی یکی از محبوب ترین حیوانات خانگی هستند، آن ها موجوداتی بـه شدت تمیز، کم دردسر، دوست داشتنی و اهلی اند، نژادهای بسیار گوناگونی از گربه ها روی زمین زندگی می کنند کـه مـا امروز با بهترینها و جذاب ترین ها آشنا میشویم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید.
 
گربه اسکاتیش فولد « Scottish Fold»
این نژاد گربه بسیار دوست‌داشتنی و جذاب اسـت و بـه این خاطر کـه اغلب گوش‌هایش را تا می کند، بـه آن Fold بـه معنی تا کردن لقب داده‌اند. چهره این نژاد گربه اغلب غمگین و گرفته اسـت و همین باعث می شود ناخواسته توجه بیشتری بـه آن نشان دهید. اسکاتیش فولد همانند قورباغه‌ها مینشیند و گربه بسیار باهوش و تقریباً فعالی اسـت. این گربه 11 تا 14 سال عمر مفید دارد.

اگر قصد نگه‌داری از این گربه را دارید توصیه می کنیم حتماً گربه دیگری نیز در خانه داشته باشید تا اسکاتیش فولد تنها نماند. مو هاي تن گربه فولد اسکاتلندی را باید هر هفته شانه بزنید تا مو هاي مرده از بین بروند و روغن پوست بطور برابر پخش شود. هم چنین لازم اسـت دندان‌هاي این حیوان خانگی را هرروز مسواک بزنید تا از بیماری‌هاي پریودنتال جلوگیري شود. 
 
گربه پرشین اگزاتیک «Exotic Persian»
چهره این نژاد گربه پرشین مثل این اسـت کـه یک چیزی محکم بـه صورتش برخورد کرده اسـت. هم چنین حسی از ناامیدی و بی‌اعصاب بودن را هم میتوان در چهره‌اش دید. اما در عین حال با چشمان درشت و زیبای خود بامزه و دوست‌داشتنی بنظر می رسد. سر گربه اگزاتیک پهن ودر کنار آن گوش‌هایي وجوددارد کـه کوچک و خم شده اسـت.

بدن، پاها و دم این حیوان خانگی، کوتاه ودر اندازه‌اي متوسط نسبت بـه سایر گربه‌هاست. این نژاد گربه در رنگ‌هاي مختلفی وجوددارد. این گربه‌ها طبق معمول گربه‌هایي آرام و بی سر و صدا هستند کـه بیشتر دوست دارند با نگاه کردن با صاحب خود ارتباط برقرار کنند نه با صدا کردن و میو میو گفتن. هر گاه کـه صاحبش در جایی مینشیند دوست دارد برود در بغل او بنشیند.
 
این گربه‌ها عاشق بازی کردن هستند و می توانند ساعت‌ها خودرا با یک اسباب بازی سرگرم کنند. رفتار این گربه با بچه‌ها و حیوانات دیگر خیلی خوب اسـت. آراستن و تمیز کردن گربه اگزاتیک موکوتاه از نوع مو بلند خود یعنی گربه پرشین خیلی راحت تر اسـت. شـما باید هفته‌اي یک بار مو هاي این گربه را شانه بزنید تا مو هاي کوتاه او کنده نشوند و همینطور دور چشمانش رابا دستمال یا پارچه خیس تمیز کنید تا چرک نکنند.
 
گربه هیمالین «Himalayan»
گربه هیمالین واقعا زیبا و دوست داشتنی‌اسـت. مو هاي پرحجم و نرم بدنش باعث شده تا خیلی راحت بتواند خودرا در دل صاحبش جا کند. بـه نژاد هیمالین هیمی هم می گویند. این گربه در واقع یک گربه پرشین در ظاهر گربه سیامی اسـت؛ یعنی از آمیزش این دو نژاد گربه بـه وجود آمده و یک نژاد طبیعی نیست. هیمالین بسیار باهوش و مهربان اسـت.

هیمالین‌ها شیرین، فرمانبردار و آرام هستند. از نشستن روی پای صاحب خود لذت میبرند. این گربه سر بزرگ، چشمان درشت، بینی کوتاه، بدن عضلانی و پاهای کوتاه، پهن و قوی دارد. باید هرروز مو هاي این گربه را شانه بزنید. هرماه یک بار حمامش کنید. دندان‌هایش را مسواک بزنید. بهتر اسـت گربه هیمالین رابا هیچ حیوان خانگی دیگری همراه نکنید. محیط‌هاي شلوغ مناسب این نژاد نیست.
 
گربه مو کوتاه بریتانیایی «British Shorthair»
گربه بریتانیایی مو کوتاه، شیرین و دوست‌داشتنی بـه‌نظر میرسد. البته کمی هم چاق و مقداری گستاخ اسـت. این گربه در هر کجای خانه کـه راه بروید دنبال شـما خواهد آمد. گربه مو کوتاه بریتانیایی دوست دارد در بغل شـما مورد نوازش قرار بگیرد. نگه داری از این گربه بسیار راحت اسـت.

هفته‌اي یک بار موهایش را شانه بزنید و دو ماه یک بار حمامش کنید. البته برای جلوگیري از بیماری‌هاي پریودنتال لازم اسـت هرروز دندان‌هایش را مسواک بزنید. دوهفته یک بار ناخن‌هایش را کوتاه کنید. بریتانیایی مو کوتاه، پوشش ضخیم، چشم‌هاي گرد بزرگ و بدن گرد دارد و خیلی شبیه یک خرس عروسکی اسـت. پوشش بدن این گربه بـه رنگ‌هاي مختلفی دیده می شود اما خاکستری رایج ‌ترین رنگ این نژاد اسـت.
 
گربه پرشین «Persian»
گربه‌هاي پرشین با گربه‌هاي اگزاتیک پرشین تفاوت‌هایي دارد. پخ بودن صورت این گربه بیشتر اسـت و وادار هستند از داخل بشقاب غذا بخورند زیرا تخت بودن صورتشان اجازه نمی دهد تا از ظرف مخصوص گربه‌ها تغذیه کنند. تقریباً تمامی گربه‌هاي پرشین زیاد می خوابند. بنظر می رسد این نژاد بـه خوبی می داند زیباست و بهمین خاطر ناز کردن را دوست دارد اما اغلب اوقات دوست ندارد لمس شود.

گربه پرشین یک گربه اشرافی اسـت کـه نیاز بـه توجه بیشتری نسبت بـه سایر نژادهای گربه دارد. او دوست ندارد تنها بماند و حتی دنبال اعضای خانواده می رود تا از آن ها جدا نماند. البته محیط شلوغ هم مناسب این گربه نیست. گربه‌هاي پرشین، طبق معمول وزنی بین ۳ تا ۵٫۵ کیلو گرم دارند. باید هرروز مو هاي گربه پرشین را شانه کنید. حداقل ماهی یک بار موهایش را کوتاه کنید. هرروز دندان‌هایش را مسواک بزنید
 
مین‌کون «Maine Coon»
گربه مین کون می تواند بـه یک غول دوست‌داشتنی تبدیل شود. جثه این گربه بـه قدری زیاد اسـت کـه میتواند بـه اندازه یک سگ رشد کند. بهمین خاطر هم این نژاد شهرت و محبوبیت دارد. خوب اسـت بدانید وزن مین کون نر حدود ۶ تا ۸ کیلو گرم و ماده بین ۵ تا ۷ کیلو گرم اسـت. این نژاد گربه رنگ‌هاي متنوعی دارند از جمله می توان بـه چند رنگی کـه شامل قرمز، مشکی یا سفید اسـت، رنگ‌هاي موج‌دار اشاره کرد.

مین کون‌ها در سن ۳ تا ۵ سالگی بـه حداکثر اندازه خود می رسند. از بارزترین ویژگی‌هاي گربه مین کون میتوان بـه بدنی عضلانی با استخوان‌بندی درشت اشاره کرد. این گربه علیرغم داشتن جثه بزرگ، بسیار مهربان اسـت و از رفت و آمد با انسان‌ها لذت می برد و بـه خوبی می داند چگونه آن‌ها را خوشحال و مجذوب خود کند. دوبار در هفته مو هاي گربه را شانه کنید.
 
گربه مانچکین «Munchkin»
این نژاد گربه برعکس مینکون‌ها بسیار کوچک اسـت و پاهای کوتاهی دارد. این طور بنظر میرسد کـه رشدش هرگز کامل نمیشود. همین پاهای کوتاه، سر گرد با چشمان درشت باعث شده تا گربه مانچکین محبوبیت زیادی پیدا کند. این گربه شیرین، آرام و مهربان اسـت. بازیگوشی و تفریح را دوست دارد و فعال و باهوش نیز هست. طول عمر این نژاد ۱۲ تا ۱۵ سال اسـت.

باید هرروز مو هاي این گربه را شانه بزنید. هرماه یک بار حمامش کنید. دندان‌هایش را مسواک بزنید. در آخر هم بگوییم کـه مانچکین‌ها یکی از برترین و بهترین حیوانات خانگی شناخته شده برای خانواده‌ها هستند و بـه خوبی و اسانی با کودکان کنار می آیند.
 
گربه مو بلند بریتانیایی «British Longhair»
گربه‌هاي بریتیش بسیار دوست‌داشتنی و شیرین هستند. مو هاي بلند بدن انها نرم اسـت. البته بـه نگه داری و مراقب زیادی هم نیاز دارند. بدلیل بلند بودن موها باید هرروز انها را شانه بزنید تا در هم گره نخورند.

هم چنین خوب اسـت کـه ماهی یک بار قد موهای شان را کوتاه کنید. دندان‌هایشان را هرروز مسواک بزنید و ناخن‌هایشان را دوهفته یک بار کوتاه کنید. این گربه با دیگر نژادهای گربه بـه خوبی کنار می آید و می توانید آن رابه همراه دیگر حیوانات خانگی در خانه نگه‌داری کنید.
 
گربه سیبرین «Siberian»
گربه‌هاي نژاد سیبری بسیار جذاب و شیرین هستند. مو هاي پرحجم و بلند چهره‌اي زیبا بـه این نژاد گربه بخشیده اسـت. این گربه‌ها بشدت بغلی، فعال و بازیگوش هستند. سیبرین هم چنین بـه آوردن اسباب‌بازی پرتاب شده علاقه زیادی دارد. مو هاي گربه سیبرین بـه‌طور فصلی در بهار و پاییز می‌ریزد ودر این زمان لازم اسـت موها را بیشتر شانه بزنید. هرروز دندان‌هایش را مسواک بزنید و ناخن‌ها را دوهفته یک بار کوتاه کنید.

گوش ​​بزرگ، چشم تقریباً گرد و بدن قوی از مشخصات سیبرین اسـت. خونسرد و آرام بودن دیگران وی را خشمگین و دلخور میکند. در عوض گربه نژاد سیبری با سگ و گربه‌هاي دیگر سازگار اسـت و محیط شلوغ را دوست دارد. گربه‌هاي سیبری آب بازی را دوست دارند.
 
گربه رگدال «Ragdoll»
گربه‌هاي رگدال را میتوان شبیه بـه گربه‌هاي سیامی دانست با این تفاوت کـه مو هاي بیشتر و پرحجمی دارد. گربه‌هاي سیامی دوست‌داشتنی نیستند اما رگدال‌ها شیرین و بانمک هستند. راگدل هم چنین گربه مطیعی اسـت، عاشق مردم اسـت و هر زمان کـه فرصت پیدا کند بـه بغل شـما می آید و علاقه زیادی بـه باز آوردن اشیا پرتاب شده دارد. مو هاي بدن راگدل‌کت را باید دو بار در هفته شانه بزنید.

توجه داشته باشید کـه تغییرات فصلی و هم چنین نوسانات هورمونی در گربه میتواند در اندازه پوشش تاثیر بگذارد. پوشش در زمستان بلند اسـت اگر وی را عقیم کنید اندازه پوشش در طول سال تغییر نمی کند. هر چند هفته تا چند ماه یک بار لازم اسـت وی را حمام کنید. دم نژاد راگدل را بررسی کنید تا مدفوع بـه آن نچسبیده باشد. هم چنین مراقب اضافه وزن این گربه هم باید باشید.
 

 
اما محبوب ترین و پرفروش ترین ها کدام نژادها هستند؟
شـما چـه بـه دنبال گربه‌اي باشید کـه پرسروصدا باشد و توجه تعداد زیادی از شـما بخواهد یا ترجیح دهید گربهٔ کوچولویی ملایم داشته باشید، حتماً می توانید نوع دلخواه خودرا پیدا کنید. زیرا گربه‌هاي متعددی از نژادهای متخلف وجوددارد کـه میتوانید گربه‌اي مناسب با سلیقهٔ خود بیابید.
 
گربه شرقی
این گربه کـه از خانوادهٔ سیامی‌هاست، گوش‌هاي بزرگ نوک‌تیز و شخصیتی کنجکاو دارد. گربه شرقی باهوش و اجتماعی اسـت و ارتباط عمیق عاطفی با صاحب خود برقرار می کند. این گربه میتواند همراهی باوفا و بازیگوش باشد. بدن صاف و براق آن، بیشتر از انچه کـه بنظر می رسد، ماهیچه‌اي اسـت.

خیلی پرسروصدا و خواستار توجه اسـت. این گربه رفتاری بسیار شبیه سگ دارد. در واقع آن ها با حیوانات خانگی دیگر بازی میکنند و رفتار دوستانه‌اي با کودکان دارند. انها ۲,۵ تا ۳,۵ کیلو گرم وزن دارند و متوسط عمرشان حدود ۱۵ سال اسـت. البته ممکن اسـت گرفتار مشکلات دندانی شوند. هم چنین آن ها طبق معمول بـه نوعی بیماری ژنتیکی کبد و کلیه بنام آمیلوئیدوز «amyloidosis»، مبتلا میشوند.
 
گربه مو کوتاه آمریکایی
این گربه تنومند، از نوادگان گربه‌هاي موکوتاه بریتانیایی اسـت، ولی کمی بزرگ تر، لاغرتر و نیرومندتر از همتایان خود در آن‌سوی اقیانوس اطلس بـه‌نظر می رسد. این گربه‌ها، رنگ‌ها و طرح‌هاي متعددی دارند و کوچولو‌هایي با عمری بسیار طولانی‌اند. در واقع عمر ۱۵ تا ۲۰ سال برای انها عجیب و غیر معمول نیست.

موکوتاه آمریکایی، رابطه بسیار خوبی با کودکان دارد و حتی با سگ‌ها نیز سازگار اسـت. این نوع گربه، سالم، ملایم و راحت‌گیرست. درضمن فعالیت‌هاي مراقبتی مناسب او نیز چندان سخت و پیچیده نیست. این گربه از ۳,۵ تا ۶,۵ کیلو گرم وزن دارد کـه البته نرهای آن، بسیار بزرگ تر هستند.
 
گربه بیرمن
میگویند خاستگاه این گربهٔ زیبا برمه اسـت. در افسانه‌ها آمده اسـت کـه گربهٔ بیرمن، محافظ معابد برمه‌اي اسـت. این گربه بزرگ، بلندقامت و قوی با موهایی بلند و هم چون ابریشم اسـت «البته بـه ضخامت مو هاي گربه پرشین –ایرانی- نمیرسد». این گربه بـه داشتن چشم‌هاي آبی و نقاط تیره روی گوش، صورت، پاها و دم، مشهور اسـت.

اطراف پنجه‌هاي هر چهار دست و پای آن، چنان زیباست کـه گویی چکمه‌هاي سفید برفی پوشیده اسـت. این گربه ملایم و دوست‌داشتنی، عاشق بازیگوشی اسـت. اما وقتی سرتان شلوغ اسـت، می تواند گوشه‌اي ساکت بنشیند و میان دست و پای‌تان نیاید. بهمین دلیل این گربه، برای خانواده‌هایي کـه چند کودک یا حیوانات خانگی دیگری دارند، ایده‌آل اسـت. وزن متوسط این گربه‌ها ۳,۵ تا ۵,۵ کیلو گرم اسـت.
 
گربه اسفینکس
قرار نیست از بنای یادبود یا اسطورهٔ افسانه‌اي مصری صحبت کنیم. اسفینکس، فقط نوعی گربهٔ عجیب‌وغریب اسـت. البته اسفینکس بی‌مو، کاملا هم بی‌مو نیست. درواقع تمام بدن او پوشیده از پرزهای هلومانند اسـت کـه آن رابه نور خورشید و عناصر دیگر، بسیار حساس میکند. بدلیل این حساسیت، اسفینکس را فقط باید گربه‌اي برای فضاهای بسته دانست.

این گربه عاشق لمس شدن، بغل و پرانرژی و خونگرم اسـت. اسفینکس، حتی دوست دارد زیر پتو جمع شده و کنار شـما بخوابد. این گربه با گوش‌هاي نوک‌ تیز و طبیعت کنجکاو خود، بـه هر خانواده‌اي کـه چـه صاحب کودک یا حیوان خانگی دیگری باشند، لحظات شادی هدیه می دهد. اسفینکس بین ۳,۵ تا ۶,۵ کیلو گرم وزن دارد اما اگر مراقب آن نباشید، بـه اسانی دچار چاقی و اضافه‌وزن میشود.
 
گربه رگدال
این گربه بدلیل این کـه وقتی بـه آن دست می زنید، بسیار آرام اسـت و وقتی آنرا بلند می کنید، سست و شل اسـت، نام رگدال رابه خود گرفته اسـت. بـه عروسک‌هاي نرمی کـه با پارچه درست میشوند، رگدال می گویند. رگدال، گربه‌اي بسیار ملایم و مهربان اسـت و بیشتر مواقع مانند یک سگ کوچولو، از این اتاق بـه اتاق دیگر، دنبال صاحب خود راه می‌افتد.

گربهٔ رگدال خیلی پرمو و پشمالوست و بـه مراقبت و مرتب کردن دائمی نیاز دارد. رگدال، گربه‌اي آرام اسـت کـه از سبک زندگی آرام و بی‌دردسر، واقعا لذت میبرد. وزن این گربه‌ها بطور کلی بین ۴,۵ و ۷ کیلو گرم اسـت و البته وزن گربه‌هاي نر بـه ۹ کیلو گرم هم میرسد. بنابر این اگر بـه دنبال حیوان خانگی کوچک تر هستید، این موضوع را درنظر بگیرید.
 
گربه سیامی
اجازه ندهید فیلم «گربه‌هاي اشرافی» ذهن شـما را نسبت بـه این گربه‌هاي زیبا خراب کند. بله، انها می توانند بسیار پرسروصدا و دائما دنبال جلب توجه باشند. اما انها، گربه‌هاي بسیار دوست‌داشتنی، اجتماعی و مهربان هستند. هم چنین گربه‌هاي سیامی حساس و عصبی‌اند و البته بـه داشتن زندگی روتین علاقه‌مند هستند.

بنابر این اگر شـما دائم بـه مسافرت میروید و بـه گربه‌اي نیاز دارید کـه اهل سفر باشد «و البته گربه‌اي می خواهید کـه بین ۱۱ تا ۱۵ سال عمر کند»، این گربه مناسب شـما نیست. با این حال گربه‌هاي سیامی بازیگوش هستند و با حیوانات خانگی و کودکان، نسبتا ارتباط خوبی دارند. البته از این نظر بـه خوبی گربه‌هاي قبلی نیستند.
 
گربه حبشی
گربهٔ حبشی کـه بدلیل اندام لاغر، گوش‌هاي بزرگ نوک تیز و پاهای قلمی، شبیه گربه‌هاي مصری باستان اسـت، یکی از قدیمی ترین نژادهای گربه اسـت. این محبوب پشمالو، یکی از کوچکترین گربه‌هاي این لیست اسـت و بطور متوسط فقط ۲,۵ تا ۴,۵ کیلو گرم وزن دارد. این گربه خودسر، باهوش و برون‌گرا، عاشق کشف کردن و بازی اسـت. هم چنین این گربه بـه‌شدت از آب‌بازی لذت می برد.

بنابر این باید مراقب باشید، چون ممکن اسـت وقتی در وان حمام هستید، خودش رابه درون وان بیندازد. گربهٔ حبشی علی‌رغم طبیعت کنجکاوش، کنار غریبه‌ها طبق معمول خجالتی و ترسو اسـت. این گربه حیوان خانگی خوبی اسـت و با سگ‌هایي کـه گربه‌دوست هستند، بـه‌خوبی کنار می آید. اگر بـه دنبال گربه‌اي هستید کـه خودنمایی کند، این گربه انتخاب خوبی نیست.
 
گربه مو کوتاه عجیب و غریب
این گربه نوع موکوتاهِ گربه پرشین اسـت. این گربه مو کوتاه عجیب غریب، با صورتی شبیه کدو و گوش‌هاي گرد، بیشتر شبیه خرس‌هاي عروسکی نرم و دوست‌‌داشتنی اسـت تا یک گربه. این گربه کـه از نظر خلق‌وخو شبیه پسرعموهای موبلند خود اسـت، کمی از انها کنجکاوتر و دوست‌‌داشتنی‌تر اسـت. البته هنوز هم بسیار آرام‌تر اسـت و دوست دارد گوشه‌اي بنشیند.

این گربهٔ مو کوتاه انتخابی عالی برای کسانی اسـت کـه گربهٔ پرشین میخواهند، اما وقت یا حوصله مرتب کردن مو هاي گربه‌هاي پرشین را ندارند. یک توضیح دیگر: این گربه‌هاي کوچولو شبیه خرس‌هاي عروسکی هستند و اگر چـه با کودکان و حیوانات خانگی دیگر هم سازگاری دارند، اما دراین خصوص، چندان عالی بنظر نمی آیند.
 
گربه مین کوون
این گربهٔ زیبا، بومی ایالت مین در آمریکای شمالی و بـه‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین گربه‌هاي خانگی، وزنش بیش از ۸ کیلو گرم اسـت. البته عده اي از این گربه‌ها بـه بیش از ۹ کیلو گرم هم می رسند. این گربه ۳ تا ۴ سال طول می کشد تا بـه بلوغ برسد. موی او بسیار ضخیم اسـت و یک لایهٔ ضدآب دارد. پنجه‌هایش بسیار پهن و درست شبیه کفش مخصوص برف اسـت کـه باعث میشود بـه‌اسانی روی برف راه برود.

این گربه هم چنین دم بلندی دارد کـه وقتی در هوای سرد اسـت، دم خود رابه دور صورتش می‌پیچاند و صورتش را از سرما محفوظ نگه می‌دارد. مین کوون، نه تنها از نظر خلق‌ و خو نژاد محبوبی اسـت، بلکه گربه‌اي اسـت کـه بـه خوبی موش‌ها را شکار می کند. علاوه بر این، آن سالم و مقاوم اسـت و با کودکان و حیوانات خانگی دیگر مانند سگها سازگاری دارد.
 

بهترین خواص چای سیاه | چای سیاه چه فوایدی برای بدن و سلامتی دارد؟ – آبان شرق

بهترین خواص چای سیاه | چای سیاه چه فوایدی برای بدن و سلامتی دارد؟
 
امروز با بهترین خواص چای سیاه آشنا می شویم. چای سیاه یکی از نوشیدنی های گرم رایج در تمام جهان است، ما ایرانی های هم از طرفداران چای سیاه هستیم و در حرفه چای خوری رتبه جهانی داریم! اما تا به حال فکر کرده اید که  نوشیدن چای سیاه چه فوایدی دارد؟ در ادامه به این سوال پاسخ خواهیم داد و خواص چای سیاه برای بدن و سلامتی را بررسی خواهیم کرد. با پارس مجله ناز همراه باشید.
 
فواید چای سیاه برای بدن ،سلامتی و زیبایی
اگر به دنبال یک منبع انرژی هستید، روز خود را با یک فنجان چای آغاز کنید. طبق کشفیاتی د 4000 سال پیش در چین، چای سیاه امروزه بیشترین محبوبیت را در بین نوشیدنی ها دارد.

فواید و خواص چای سیاه بی پایان هستند. این ماده دارای آنتی اکسیدان ها و دیگر مواد مغذی است که می تواند به دفع سم ها کمک کرده و بدن را بهبود دهد. علاوه بر این، چای سیاه کافئین کمتری هم دارد.
 

 
چای سیاه به سلامت قلب کمک می کند
قلب یکی از حیاتی ترین اندام هاست که اکسیژن را به وسیله خون به اندام ها و سلول ها رسانده و کمک می کند که کربن دی اکسید از آن ها خارج شود.

سلامت قلب بر روی سلامت همه ارگان ها تاثیر گذار است. طبق تحقیقات دانشمندان نوشیدن 3 فنجان یا بیشتر چای سیاه در روز می تواند خطر ابتلا به بیماری های قلبی را کاهش دهد.
 

 
چای سیاه خطر ابتلا به دیابت را کاهش می دهد

بیشتر از 29 میلیون انسان در آمریکا دیابت دارند که می توان گفت اگر به موقع از بروز آن جلوگیری نشود خطر بزرگی پیش روی همه است. دانشمندان دریافته اند که نوشیدن چای می تواند خطر ابتلا به 2 نوع دیابت را کاهش دهد.
 

 
چای سیاه سلامت استخوان ها را افزایش می دهد

همانطور که سن بیشتر می شود مقاومت و قدرت استخوان ها کاهش می یابند. اگر چه محققان مشاهده کرده اند که چای سیاه می تواند تراکم استخوان ها را نگه دارد و به همین دلیل نوشیدن چای سیاه خطر ابتلا به این چنین بیماری ها را در سنین بالا کاهش می دهد.
 

 
چای سیاه برای کاهش وزن

اضافه وزن ریشه و دلیل بسیاری از بیماری ها از قبیل دیابت، بیماری های قلبی، کلسترول بالا و … است. چای سیاه نیز مانند چای سبز می تواند به کاهش وزن کمک کند که البته باید با برخی عادت های بد را هم کنار گذاشت.
 

 
چای سیاه آسم را بهبود می دهد

آسم ناشی از التهاب و تورم لوله های تنفسی است که نفس کشیدن را سخت می کند. چینی ها معقدند که خوردن چای سیاه و سبز می تواند آسم را اندازه ای بهبود دهد. مطالعات کمی هم نشان می دهد که کافئین موجود در چای می تواند به عملکرد ریه کمک کند.
 

 
چای سیاه باکتری ها را از بین می برد
این را همه می دانند که میکروب ها در همه جا هستند. برخی از آن ها برای بدن ما خوب هستند و برخی دیگر نه. باکتری ها می توانند باعث ایجاد التهاب و عفونت شوند و هم چنین می توانند باعث مرگ انسان شوند

محققان دریافته اند که آنتی اکسیدان ها و دیگر موادی که در چای سیاه موجود هستند می توانند عملکرد ضد باکتریایی داشته باشند. در واقع مطالعات منتشر شده می گویند که چای ها می توانند بر ضد سیاه زخم هم عمل کنند.
 

 
تاثیر چای سیاه در کاهش خطر ابتلا به آلزایمر

آلزایمر نوعی بیماریست که روی عملکرد تفکر و رفتار تاثیر می گذارد. بسیاری بر این باورند که چای سیاه می تواند خطر ابتلا به بیماری آلزایمر را کاهش دهد.
 

 
چای سیاه هشیاری ذهنی را بهبود می دهد

اگر دایره توجه شما در سطح پایینی است در این صورت ممکن است از نوشیدن چای سیاه لذت ببرید. محققان هلندی دریافته اند که شرکت کننده گان در یک مطالعه کوچک که چای سیاه نوشیدند دارای بیشترین توجه و سطح توجه بالایی در شنوایی و بینایی داشتند. هم چنین کافئین موجود در چای می تواند سطح هشیاری را افزایش دهد.
 

 
تاثیر چای سیاه بر کاهش فشار خون

چای سیاه می تواند به کاهش فشار خون کمک کند. محققان هلندی، آلمانی، انگلیسی و ایتالیایی در طی آزمایشی که بر روی یک گروه از مردم در یک هفته انجام دادند دریافتند که چای سیاه می تواند باعث کاهش فشار خون شود.
 

 
چای سیاه در جلوگیری از عفونت های پوستی
پوست بزرگ ترین ارگان است و به طور مداوم کار می کند که نیاز به مراقبت مناسبی دارد. موادی که در چای وجود دارند می توانند از عفونت های پوستی جلوگیری کنند.

بنابراین اگر اغلب اوقات از عفونت های پوستی رنج می برید، به غیر از مصرف دارو ها ممکن است چای هم بتواند در روند بهبود شما تاثیر گذار باشد.
 
اختصاصی از بخش سلامتی مجله پارس ناز
 

عینک آفتابی دخترانه 2019 | چه عینک هایی مد سال هستند؟ – آبان شرق

عینک آفتابی دخترانه 2019 | چه عینک هایی مد سال هستند؟
 
در اینبخش مجموعه اي از عینک هاي آفتابی دخترانه مد سال 2019 را می‌بینیم. در فصل بهار و تابستان عینک آفتابی یک اکسسوری ضروری اسـت، تابش نور خورشید هم اذیت کننده اسـت و هم برای چشم ها ضررهایی دارد. از آنجا کـه عینک آفتابی فوق العاده پرمصرف و پرطرفدار اسـت، هر سال مدهای جدیدی ازآن معرفی می شوند. در ادامه با پارس ناز همراه باشید تا با عینک هاي مد سال 2019 آشنا شویم.
 
عینک آفتابی دخترانه 2019
همانطور کـه گفتیم عینک آفتابی از جنبه‌هاي مختلفی دارای اهمیت اسـت، جنبه کاربردی بـه این دلیل کـه چون نور خورشید بـه چشم و پوست اطراف آن آسيب می زند و چشمان شـما باید در مقابل این اشعه‌هاي مضر حفاظی داشته باشد. از جنبه شیک پوشی و استایل نیز، فقط کافی اسـت لباس‌هاي روزمره خودرا یکبار با عینک آفتابی و یکبار بدون عینک آفتابی بپوشید تا این تفاوت رابه چشم ببینید.

عینک‌هاي آفتابی گاهی آنقدر مهم هستند کـه می توانند بـه نقطه کانونی استایل شـما تبدیل شوند و حتی آن رابه استایلی شاخص و مخصوص برای شـما تبدیل کنند مانند کاری کـه چهره‌هاي مد مثل کارل لگرفلد و آنا وینتر انجام داده‌اند. اما در مورد مدل‌هاي جدید عینک آفتابی لازم اسـت بدانید کـه امسال با تغییراتی چشمگیر مواجه خواهیم بود.

بطور مثال درسال ۲۰۱۸ مدل‌هاي دهه ۹۰ بازگشتی غرورآفرین داشتند اما امسال طراحان سراغ مدل‌هاي چشمگیرتر و متفاوت‌تر نسبت بـه گذشته هستند. در هر صورت وقتی صحبت از مدل میشود منظور چیزهایی موقتی اسـت اما برای کسانی کـه بـه ترندها علاقه ندارند، مدل‌هاي کلاسیک همیشه انتخابی عالی هستند.
 

 
عینک گربه‌ ای باریک

اگر سنتان قد بدهد احتمالا بخاطر دارید کـه در دهه ۹۰ میلادی عینک‌هاي باریک گربه‌اي مد روز بودند. سال گذشته نیز عینک‌هاي مستطیلی باریک، بازگشتی پرسروصدا داشتند و امسال نیز این ترند بـه شکلی جدید ادامه پیدا کرده اسـت و مـا شاهد مد شدن عینک‌هاي خیلی باریک در فرم گربه‌اي هستیم. عینک‌هاي گربه‌اي جزو مدل‌هایي اند کـه همیشه قابل استفاده هستند.

فرم کشیده و زاویه دار این عینک‌ها آن‌ها را تطبیق پذیر و شیک کرده و باعث محبوبیت همیشگی آن‌ها شده اسـت. اما مدل‌هاي باریک جدید بیشتر حالت تزئینی دارند و کمتر از جنبه کاربردی مطرح هستند. این عینک‌ها برای همه ی انتخاب مناسبی نیستد مثلاً اگر صورت شـما بزرگ و کشیده باشد با یک عینک گربه‌اي خیلی باریک کشیده‌تر و بزرگ تر بنظر خواهد رسید.

دراین صورت بهتر اسـت از عینک‌هاي گربه‌اي معمولی کـه بـه همه ی می آیند و همیشه هم مد روز هستند استفاده کنید. اما اگر صورت گرد و ظریفی دارید میتوانید از این مدل‌هاي جدید عینک آفتابی استفاده کنید. این عینک‌ها فریم‌هاي ضخیمی دارند کـه در رنگ‌هاي متنوعی موجود هستند و شـما میتوانید طبق سلیقه خود یکی ازآن‌ها را انتخاب کنید.
 

 
عینکی که رنگ فریم و لنز آن یکی باشد

عینک‌هاي آفتابی کـه لنز رنگی دارند از گذشته‌هاي دور محبوب بوده‌اند هرچند همیشه مد روز نبوده‌اند و بیشتر افراد ترجیح می دهند از عینک‌هایي با لنز تیره و حتی مشکی استفاده کنند. این مساله دلایل مختلفی دارد اما مهمترین آن هماهنگ نبودن رنگ لنز و فریم عینک اسـت کـه باعث میشود ترکیبی ناهماهنگ و شلوغ بـه وجود آورد.

اما امسال ترند جدیدی در دنیای عینک‌هاي آفتابی مطرح شده اسـت کـه در آن رنگ لنز و فریم عینک یکسان انتخاب می شود، این ترند در نمایش‌هاي مد اخیر برند تیبی معرفی شد و با استقبال فراوانی روبه‌رو شد. دراین نمایش مد، مدل‌ها عینک‌هایي در رنگ‌هاي شاد و زیبا بـه چشم داشتند کـه رنگ فریم و لنز آن‌ها باهم یکی بود. پس ازآن نیز این سبک ادامه پیدا کرد.

برندهایی مثل ورساچه، کیت اسپید و پاملا رولند عینک‌هایي با این طرح و مدل روانه بازار کردند. پس اگر بـه ست کردن علاقمند هستند و دوست دارید عینک شـما رنگی زیبا داشته باشد و یکدست و شیک بنظر برسد این مدل جدید بهترین گزینه برای شـما اسـت.
 

 
عینک آفتابی به سبک دهه 70

اگر از علاقمندان بـه تاریخچه مد و یا اهل تماشای فیلم‌هاي قدیمی باشید احتمالا می دانید کـه در دهه ۷۰ میلادی عینک‌هاي لنز بزرگ با فریم ضخیم، موسوم بـه بایفوکال بسیار محبوب بودند و تقریباً همه ی از این مدل استفاده میکردند. این مدل مزایای زیادی داشت.

از جمله این‌کـه قسمت زیادی از صورت را پوشش میداد و علاوه بر گسترش دادن زاویه دید از پوست نیز در مقابل تابش اشعه‌هاي مضر خورشید محافظت میکرد. بهمین دلیل این مدل‌ها مجددا محبوب شده‌اند ودر دسته مدل‌هاي جدید عینک آفتابی برای سال ۲۰۱۹ قرار گرفته‌اند. برندهای معتبری مثل باس و بربری عینک‌هایي با این مدل طراحی و تولید کرده‌اند.

شـما میتوانید بعنوان عینک روزمره آفتابی خود ازآن‌ها استفاده کنید. اما اگر میخواهید شیک و نوستالژیک بنظر برسید این عینک‌ها رابا مدل موی باز و ساده و لباس یقه بلند بپوشید. البته افرادی کـه صورت کوچک و ظریفی دارند بهتر اسـت از مدل‌هاي گرد و بزرگ این عینک‌ها استفاده نکنند و مدل‌هایي را انتخاب کنند کـه فریم زاویه دار دارند.
 

 
عینک‌ های آفتابی سبک آینده گرا

آینده گرایی یا فوتوریسم یکی از سبک‌هاي هنری اسـت کـه در دنیای مد و زیبایی هم جایگاه خاصی دارد. لباس‌ها و اکسسوری‌ هاي فوتوریستی شـما رابه یاد لباس‌ها و اکسسوری‌هایي می اندازند کـه در آینده قرار اسـت ببینید! در واقع بیشتر این مدل‌ها از فیلم‌ها و داستان‌هاي تخیلی الهام گرفته میشوند.

مثلاً عینکی کـه آرنولد شوارتزنگر در فیلم ترمیناتور بـه چشم داشت منبع الهام مدل‌هاي خاصی از عینک‌ها در دهه ۸۰ بوده اسـت و یا عینک باریک کیانو ریوز در فیلم ماتریکس کـه دنیای مد را در دهه ۹۰ دچار تحول کرد. این مدل‌هاي عینک کـه بـه ویسور هم مشهور هستند حالت اسپورت و جسورانه‌اي دارند کـه بیشتر در ورزش‌هایي مثل اسکی و … مورد استفاده قرار می گیرند.

اما با ترند شدن آن‌ها میتوانید در استایل روزمره نیز آن‌ها رابه کار ببرید. برندهای متعددی طراحی و تولید این مدل‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند کـه ازآن جمله میتوان بـه برند فیلیپ لیم و استلا مک کارتنی اشاره کرد کـه این مدل‌ها در نمایش‌هاي مد اخیر این دو برند مورد استفاده قرار گرفته‌اند.
 

 
عینک‌ های لنز آینه‌ ای

عینک‌هاي آینه اي در دنیای مد چیز جدیدی نیستند و از سالها پیش بعنوان یکی از مدل‌هاي محبوب و پرطرفدار مطرح بوده‌اند. این عینک‌ها لنزی کاملا انعکاسی دارند و اشعه‌هاي مضر خورشید رابه خوبی منعکس میکنند بدون آن کـه دید شـما را مختل کنند. این عینک‌ها مدل‌ها، اشکال و رنگ‌هاي متفاوتی دارند و صرفا نقره‌اي نیستند، بلکه میتوانند طلایی، صورتی، قرمز، سبز و … باشند.

انتخاب این رنگ بـه سلیقه و سبک شـما بستگی دارد. اگر مو هاي روشنی دارید میتوانید از عینک‌هایي کـه لنز طلایی دارند استفاده کنید اما اگر از لنز نقره‌اي آینه‌اي استفاده کنید با تضادی کـه بین رنگ مو و رنگ لنز بـه وجود می آید چهره شـما درخشان‌تر خواهد شد.

اما افرادی کـه مو هاي تیره یا قرمز دارند دراین مورد محدودیتی نخواهند داشت و میتوانند از عینک‌هاي آینه‌اي با هر رنگ لنزی استفاده کنند. برندهایی مثل لیندا فارو، پرادا، اکنی استودیوز، مونکی و شنل در نمایش‌هاي مد اخیر خود از عینک‌هاي لنز آینه‌اي استفاده کرده‌اند کـه از محبوبیت روزافزون این مدل در فصل‌هاي آینده خبر می دهد.
 

 
عینک‌ های آفتابی با لنز قرمز

رنگ لنز عینک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار اسـت و تاثیر چشمگیری در استایل شـما خواهد گذاشت. البته در گذشته این رنگ روی کیفیت عملکرد عینک نیز تاثیر داشت اما امروزه عینک‌هاي آفتابی استاندارد و با کیفیت هر رنگ لنزی کـه داشته باشند «حتی اگر بیرنگ باشند» بـه خوبی می توانند چشمان شـما را در مقابل اشعه‌هاي مضر خورشید حفظ کنند.

رنگ لنزی کـه انتخاب میکنید باید با رنگ پوست و لباس شـما هماهنگی داشته باشد «نه الزاماً همرنگ» اما اگر در انتخاب رنگ لنز مردد هستید باید بشما بگوییم کـه رنگ قرمز پیشنهاد مـا بشما اسـت. قرمز رنگی کلاسیک اسـت کـه هرگز از مد نمی‌افتد و قطعا ارزش سرمایه گذاری را دارد.

یک عینک قرمز استایل ساده شـما را زیبا و جذاب میکند و همیشه قابل استفاده اسـت. برندهایی مثل جان الیوت، آنا سویی، کوای و والنتینو کـه رنگ قرمز سمبل شاخص آن اسـت عینک‌هایي زیبا و شیک با فریم قرمز طراحی و روانه بازار کرده‌اند کـه شـما میتوانید با استفاده کردن از این مدل‌ها زیبایی و جذابیت خاصی بـه استایل خود بدهید.
 
برگرفته از : مجله قرمز REDMAG.COM
 

عکس های زیباترین چشم های دنیا – آبان شرق

10 زیباترین چشم های دنیا | از آنجلینا جولی تا امیلیا کلارک 
در این بخش با 10 زیباترین چشم های دنیا آشنا می شویم. لیست امروز مربوط به کسانی است که زیباترین چشم های جهان را دارند، از خانم آنجلینا جولی پای ثابت تمام لیست های زیبایی تا امیلیا کلارک و مگان فاکس. چشم ها اولین راه ارتباطی ما با جهان پیرامون هستند، در اولین نگاه به صورت فردی اول چشم های او را می بینیم. در ادامه با مجله پارس ناز همراه باشید تا این چشم های زیبا را به شما معرفی کنیم.
 
فرشتگانی که زیباترین چشم های جهان را دارند
هزاران شعر گفته شده و تعداد بیشماری آهنگ سروده شده اما هنوز هم هیچ کس نمی تواند ادعا کند که جادوی چشم های زیبا را می تواند شرح دهد. آبی مانند اقیانوسی آرام، سبز مانند سرزمین های سرسبز، قهوه ای مثل زمین، رازآلود مانند چشمان طوسی یا مشکی، این تعریف ها نمی تواند زیبایی را توضیح دهد. فقط می توانیم بگوییم: هر چشمی در نوع خودش زیباست اما بعضی چشم ها جادویی هستند.
 
چشم های آنجلینا جولی

تاریخ تولد: 4 ژوئن سال 1975 
محل تولد: لس آنجلس، آمریکا
حرفه: بازیگر
 
درباره آنجلینا جولی
هر زمان که حرف از زیبا تری چشم ها می شود قطعا چشمان خیره کننده آبی رنگ آنجلینا جولی هم بین زیباترین چشم ها خواهد بود. این زن نه تنها به خاطر جوایزی که دریافت کرده و تلاش های انسان دوستانه ای که همیشه دارد شناخته می شود، بلکه همه او را به عنوان یکی از زیبا ترین و جذاب تری زنان دنیا نیز می شناسند.
 

 
چشم های جی جی حدید

تاریخ تولد: 23 آوریل 1995 
محل تولد: لس انجلس، آمریکا
حرفه: مدل
 
درباره جی جی حدید
می توانیم صفحات زیادی در وصف زیبایی جی جی حدید بنویسیم و به خصوص درباره چشمان سبز-آبی رازآلود او که چشم هر کسی را به خود خیره می کند.
 

 
چشم های آدریانا لیما

تاریخ تولد: 12 ژوئن 1981
محل تولد: سالوادور، برزیل
حرفه: مدل
 
درباره آدریانا لیما
چشمان آبی آدریانا به یاد آورنده جذابیت و زیبایی زنان برزیلی است و با این زیبایی خیره کننده تعجبی ندارد که در سن 37 سالگی هنوز هم از ماندگار ترین فرشته های ویکتوریا سیکرت است.
 

 
چشم های مگان فاکس

تاریخ تولد: 16 می 1986 
محل تولد: تنسا، آمریکا
حرفه: مدل و بازیگر
 
درباره مگان فاکس
چشمان آبی مگان فاکس چنان عمقی دارد که هر کسی با نگاه در آن غرق می شود. اگر چه او به خاطر حالت چهره، اندام و لب هایش شناخته شده است اما شاید بتوان گفت زیبا ترین چیز چشمان اوست.
 

 
چشم های مارگو رابی

تاریخ تولد: 2 جولای 1990 
محل تولد: استرالیا
حرفه: مدل و بازیگر
 
درباره مارگو رابی
این چشم یکی دیگر از چشم های آبی زیبا در این لیست است. رابی حرفه خود را در فیلم های استرالیایی آغاز کرد و بیشتر ما او را با نقشی که در کمدی سیاه فیلم ” گرگ وال استریت ” داشت به یاد می آوریم. درباره زیبایی چشمان او زیاد نوشته اند اما شما با یک نگاه میتوانید دریابید که چرا این همه تعریف از این چشم ها نوشته شده است.
 

 
چشم های پنلوپه کروز

تاریخ تولد: 28 آوریل 1974
محل تولد: آلکوبنداس، اسپانیا
حرفه: مدل و بازیگر
 
درباره پنلوپه کروز
آیا چیزی در پنلوپه کروز وجود دارد که عالی نباشد؟ نخیر. مانند هر ویژگی دیگری که دارد، چشم های رویایی او عالی هستند. طرفداران و هم چنین منتقدان نیز چشمان او را ستودنی می دانند.
 

 
چشم های آدری هپبورن

تاریخ تولد: 4 می 1929
محل تولد: بلژیک
حرفه: بازیگر
 
درباره آدری هپبورن
مهم نیست که چند بازیگر بیایند و بروند، آدری هپبورن همیشه به عنوان یک زیبای ماندگار به یاد ها خواهد ماند. آدری با نقش هایی که در فیلم های کلاسیک هالیوود مانند ” تعطیلات رومان” داشت، عصر طلایی هالیوود را رقم زد. با این که رنگ چشمان او به طور رسمی قهوه ای ثبت شده است اما رنگ واقعی چشم او از نظر طرفدارانش سبز، خاکستری، آبی و یا حتی فندقی گزارش شده است.
 

 
چشم های امیلیا کلارک

تاریخ تولد: 23 اکتبر 1986
محل تولد: لندن، انگلستان
حرفه: بازیگر
 
درباره امیلیا کلارک
مادر اژدها نفر بعدی در این لیست است. می توان اعتراف کرد که او زیبایی بی نظیری به خصوص در چشمان خود دارد. رنگ سبز جذابی که او در چشمانش دارد می تواند هر قلبی را در هفت امپراطوری تسخیر کند.
 

 
چشم های کایلی جنر

تاریخ تولد: 10 آگوست 1997
محل تولد: لس آنجلس، آمریکا
حرفه: شخصیت تلویزیونی، مدل، ستاره شبکه های اجتماعی
 
درباره کایلی جنر
کایلی جنر جوان ترین خواهر کارداشیان هاست و زیبایی او وصف ناپذیر است. چیزی که در زیبایی او بیشتر از هم چیز می درخشد چشمان قهوه ای تیره اوست. زیبایی چشم او تنها به خاطر رنگش نیست بلکه به خاطر شکل خاص چشمش هم هست که با مژه هایی بلند زیبایی آن چند برابر شده است.
 

 
چشم های امبر هرد

تاریخ تولد: 22 آوریل 1986
محل تولد: تگزاس، ایالات متحده آمریکا
حرفه: بازیگر و مدل
 
درباره امبر هرد
یکی از زنانی که به عنوان زیباترین جهان انتخاب شده، همسر سابق سوپراستار افسانه، بازیگر و مدل بی نظیر. کافیست یک بار به چشم های امبر هرد نگاه کنید، عمق نگاه او را ببینید و بعد خواهید فهمید که چرا نام او در لیست زیباترین ها وجود دارد و چشمان او در میان زیباترین چشم های دنیاست.
 
اختصاصی از بخش سرگرمی مجله پارس ناز