سایت خبری و تفریحی آبان شرق

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 1 میلیون نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱ میلیون نفر رسید 4 آوریل 2020

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱ میلیون نفر رسید شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱ میلیون نفر رسید آمریکا و ایتالیا همچنین در صدر شیوع و مرگ و میر هستند ایران نیز در ردیف ۷ ام هست کشورها همه مبتلایان مبتلایان جدید همه مرگ ها مرگ …

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به 1 میلیون نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱ میلیون نفر رسید

شمار مبتلایان به کرونا در جهان به ۱ میلیون نفر رسید آمریکا و ایتالیا همچنین در صدر شیوع و مرگ و میر هستند ایران نیز در ردیف ۷ ام هست

کشورها
همه مبتلایان
مبتلایان جدید
همه مرگ ها
مرگ های جدید
همه بهبودیافته ها
Active
Cases
Serious,
Critical
Tot Cases/
۱M pop
Deaths/
۱M pop

World
۱,۰۰۰,۱۶۸
+۶۴,۹۷۱
۵۱,۳۵۴
+۴,۱۶۲
۲۱۰,۱۹۱
۷۳۸,۶۲۳
۳۷,۰۰۳
۱۲۸٫۳
۶٫۶

USA
۲۳۵,۷۴۷
+۲۰,۷۴۴
۵,۶۲۰
+۵۱۸
۱۰,۳۲۴
۲۱۹,۸۰۳
۵,۴۲۱
۷۱۲
۱۷

Italy
۱۱۵,۲۴۲
+۴,۶۶۸
۱۳,۹۱۵
+۷۶۰
۱۸,۲۷۸
۸۳,۰۴۹
۴,۰۵۳
۱,۹۰۶
۲۳۰

Spain
۱۱۰,۲۳۸
+۶,۱۲۰
۱۰,۰۹۶
+۷۰۹
۲۶,۷۴۳
۷۳,۳۹۹
۶,۰۹۲
۲,۳۵۸
۲۱۶

Germany
۸۴,۲۶۴
+۶,۲۸۳
۱,۰۷۴
+۱۴۳
۲۱,۴۰۰
۶۱,۷۹۰
۳,۹۳۶
۱,۰۰۶
۱۳

China
۸۱,۵۸۹
+۳۵
۳,۳۱۸

۷۶,۴۰۸
۱,۸۶۳
۴۲۹
۵۷
۲

France
۵۹,۱۰۵
+۲,۱۱۶
۴,۵۰۳
+۴۷۱
۱۲,۴۲۸
۴۲,۱۷۴
۶,۰۱۷
۹۰۵
۶۹

Iran
۵۰,۴۶۸
+۲,۸۷۵
۳,۱۶۰
+۱۲۴
۱۶,۷۱۱
۳۰,۵۹۷
۳,۹۵۶
۶۰۱
۳۸

UK
۳۳,۷۱۸
+۴,۲۴۴
۲,۹۲۱
+۵۶۹
۱۳۵
۳۰,۶۶۲
۱۶۳
۴۹۷
۴۳

Switzerland
۱۸,۸۲۷
+۱,۰۵۹
۵۳۶
+۴۸
۴,۰۱۳
۱۴,۲۷۸
۳۴۸
۲,۱۷۵
۶۲

Turkey
۱۸,۱۳۵
+۲,۴۵۶
۳۵۶
+۷۹
۴۱۵
۱۷,۳۶۴
۷۸۳
۲۱۵
۴

Belgium
۱۵,۳۴۸
+۱,۳۸۴
۱,۰۱۱
+۱۸۳
۲,۴۹۵
۱۱,۸۴۲
۱,۱۴۴
۱,۳۲۴
۸۷

Netherlands
۱۴,۶۹۷
+۱,۰۸۳
۱,۳۳۹
+۱۶۶
۲۵۰
۱۳,۱۰۸
۱,۰۵۳
۸۵۸
۷۸

Austria
۱۱,۰۷۶
+۳۶۵
۱۵۸
+۱۲
۱,۷۴۹
۹,۱۶۹
۲۲۷
۱,۲۳۰
۱۸

Canada
۱۱,۰۶۸
+۱,۳۳۷
۱۳۴
+۲۰
۱,۸۹۱
۹,۰۴۳
۱۲۰
۲۹۳
۴

S. Korea
۹,۹۷۶
+۸۹
۱۶۹

۵,۸۲۸
۳,۹۷۹
۵۵
۱۹۵
۳

Portugal
۹,۰۳۴
+۷۸۳
۲۰۹
+۲۲
۶۸
۸,۷۵۷
۲۳۰
۸۸۶
۲۰

Brazil
۷,۰۳۱
+۱۵۱
۲۵۲
+۱۰
۱۲۷
۶,۶۵۲
۲۹۶
۳۳
۱

Israel
۶,۸۰۸
+۷۱۶
۳۴

۲۸۹
۶,۴۸۵
۱۰۷
۷۸۷
۴

Sweden
۵,۴۶۶
+۵۱۹
۲۸۲
+۴۳
۱۰۳
۵,۰۸۱
۴۲۹
۵۴۱
۲۸

Australia
۵,۱۳۹
+۹۱
۲۵

۳۴۵
۴,۷۶۹
۵۰
۲۰۲
۱٫۰

Norway
۵,۱۳۱
+۲۵۴
۵۰

۳۲
۵,۰۴۹
۹۶
۹۴۶
۹

Ireland
۳,۸۴۹
+۴۰۲
۹۸
+۱۳
۵
۳,۷۴۶
۱۰۹
۷۷۹
۲۰

Czechia
۳,۸۰۵
+۲۱۶
۴۴

۶۷
۳,۶۹۴
۷۲
۳۵۵
۴

Russia
۳,۵۴۸
+۷۷۱
۳۰

۲۳۵
۳,۲۸۳
۸
۲۴
۰٫۲

Chile
۳,۴۰۴
+۳۷۳
۱۸

۳۳۵
۳,۰۵۱
۳۱
۱۷۸
۰٫۹

Denmark
۳,۳۸۶
+۲۷۹
۱۲۳
+۱۹
۱,۰۸۹
۲,۱۷۴
۱۵۳
۵۸۵
۲۱

Ecuador
۳,۱۶۳
+۴۰۵
۱۲۰
+۲۲
۵۸
۲,۹۸۵
۱۰۰
۱۷۹
۷

Malaysia
۳,۱۱۶
+۲۰۸
۵۰

۷۶۷
۲,۲۹۹
۱۰۵
۹۶
۲

Romania
۲,۷۳۸
+۲۷۸
۱۱۴
+۲۲
۲۶۷
۲,۳۵۷
۷۸
۱۴۲
۶

Poland
۲,۶۹۲
+۱۳۸
۵۱

۵۶
۲,۵۸۵
۵۰
۷۱
۱

Philippines
۲,۶۳۳
+۳۲۲
۱۰۷
+۱۱
۵۱
۲,۴۷۵
۱
۲۴
۱٫۰

Luxembourg
۲,۴۸۷
+۱۶۸
۳۰

۸۰
۲,۳۷۷
۳۱
۳,۹۷۳
۴۸

Pakistan
۲,۳۸۶
+۲۶۸
۳۳

۱۰۷
۲,۲۴۶
۹
۱۱
۰٫۱

Japan
۲,۳۸۴

۵۷

۴۷۲
۱,۸۵۵
۶۹
۱۹
۰٫۵

India
۲,۳۴۱
+۳۴۳
۶۸
+۱۰
۱۷۷
۲,۰۹۶

۲
۰٫۰۵

Saudi Arabia
۱,۸۸۵
+۱۶۵
۲۱

۳۲۸
۱,۵۳۶
۳۱
۵۴
۰٫۶

Thailand
۱,۸۷۵
+۱۰۴
۱۵

۵۰۵
۱,۳۵۵
۲۳
۲۷
۰٫۲

Indonesia
۱,۷۹۰
+۱۱۳
۱۷۰
+۱۳
۱۱۲
۱,۵۰۸

۷
۰٫۶

Greece
۱,۵۴۴
+۱۲۹
۵۳

۶۱
۱,۴۳۰
۹۱
۱۴۸
۵

Finland
۱,۵۱۸
+۷۲
۱۹

۳۰۰
۱,۱۹۹
۶۵
۲۷۴
۳

South Africa
۱,۴۶۲
+۸۲
۵

۵۰
۱,۴۰۷
۷
۲۵
۰٫۰۸

Peru
۱,۴۱۴
+۹۱
۴۷

۳۹۴
۹۷۳
۴۹
۴۳
۱

Dominican Republic
۱,۳۸۰
+۹۶
۶۰

۱۶
۱,۳۰۴
۱۴۷
۱۲۷
۶

Mexico
۱,۳۷۸
+۱۶۳
۳۷

۳۵
۱,۳۰۶
۱
۱۱
۰٫۳

Iceland
۱,۳۱۹
+۹۹
۴

۲۸۴
۱,۰۳۱
۱۲
۳,۸۶۵
۱۲

Panama
۱,۳۱۷

۳۲

۹
۱,۲۷۶
۵۰
۳۰۵
۷

Serbia
۱,۱۷۱
+۱۱۱
۳۱

۴۲
۱,۰۹۸
۸۱
۱۳۴
۴

Argentina
۱,۱۳۳

۳۴

۲۵۶
۸۴۳

۲۵
۰٫۸

Colombia
۱,۰۶۵

۱۷

۳۹
۱,۰۰۹
۴۷
۲۱
۰٫۳

Singapore
۱,۰۴۹
+۴۹
۴

۲۶۶
۷۷۹
۲۴
۱۷۹
۰٫۷

Croatia
۱,۰۱۱
+۴۸
۷

۸۸
۹۱۶
۳۴
۲۴۶
۲

Algeria
۹۸۶
+۱۳۹
۸۶
+۲۸
۶۱
۸۳۹

۲۲
۲

Slovenia
۸۹۷
+۵۶
۱۷

۷۰
۸۱۰
۳۱
۴۳۱
۸

Estonia
۸۵۸
+۷۹
۱۱

۴۵
۸۰۲
۱۶
۶۴۷
۸

Egypt
۸۵۰
+۷۱
۵۲

۱۷۹
۶۱۹

۸
۰٫۵

Qatar
۸۳۵

۲

۷۱
۷۶۲
۳۷
۲۹۰
۰٫۷

UAE
۸۱۴

۸

۶۱
۷۴۵
۲
۸۲
۰٫۸

Ukraine
۸۰۴
+۱۰
۲۰

۱۳
۷۷۱

۱۸
۰٫۵

Hong Kong
۸۰۲
+۳۶
۴

۱۵۴
۶۴۴
۸
۱۰۷
۰٫۵

New Zealand
۷۹۷
+۸۹
۱

۹۲
۷۰۴
۲
۱۶۵
۰٫۲

Iraq
۷۷۲
+۴۴
۵۴

۲۰۲
۵۱۶

۱۹
۱

Diamond Princess
۷۱۲

۱۱

۶۱۹
۸۲
۱۵

Morocco
۶۹۱
+۳۷
۴۴

۳۰
۶۱۷
۱
۱۹
۱

Armenia
۶۶۳
+۹۲
۵

۳۳
۶۲۵
۳۰
۲۲۴
۲

Lithuania
۶۴۹
+۶۸
۹

۷
۶۳۳
۱۱
۲۳۸
۳

Bahrain
۶۴۳
+۷۴
۴

۳۸۱
۲۵۸
۳
۳۷۸
۲

Hungary
۵۸۵
+۶۰
۲۱

۴۲
۵۲۲
۱۷
۶۱
۲

Bosnia and Herzegovina
۵۳۲
+۷۳
۱۶

۲۰
۴۹۶
۴
۱۶۲
۵

Moldova
۵۰۵
+۸۲
۶

۲۳
۴۷۶
۶۵
۱۲۵
۱

Lebanon
۴۹۴
+۱۵
۱۶

۴۶
۴۳۲
۳
۷۲
۲

Latvia
۴۵۸
+۱۲

۱
۴۵۷
۳
۲۴۳

Bulgaria
۴۵۷
+۳۵
۱۰

۲۵
۴۲۲
۱۸
۶۶
۱

Tunisia
۴۵۵
+۳۲
۱۴

۵
۴۳۶
۱۰
۳۸
۱

Kazakhstan
۴۳۵
+۵۵
۳

۲۷
۴۰۵
۶
۲۳
۰٫۲

Andorra
۴۲۸
+۳۸
۱۵

۱۰
۴۰۳
۱۲
۵,۵۳۹
۱۹۴

Slovakia
۴۲۶
+۲۶
۱

۵
۴۲۰
۳
۷۸
۰٫۲

Azerbaijan
۴۰۰
+۴۱
۵

۲۶
۳۶۹
۷
۳۹
۰٫۵

North Macedonia
۳۸۴
+۳۰
۱۱

۱۷
۳۵۶
۴
۱۸۴
۵

Costa Rica
۳۷۵

۲

۴
۳۶۹
۹
۷۴
۰٫۴

Cyprus
۳۵۶
+۳۶
۱۰

۲۸
۳۱۸
۱۱
۲۹۵
۸

Uruguay
۳۵۰

۴

۶۲
۲۸۴
۱۵
۱۰۱
۱

Kuwait
۳۴۲
+۲۵

۸۱
۲۶۱
۱۵
۸۰

Taiwan
۳۳۹
+۱۰
۵

۵۰
۲۸۴

۱۴
۰٫۲

Réunion
۳۰۸
+۲۷

۴۰
۲۶۸
۳
۳۴۴

Belarus
۳۰۴
+۱۴۱
۴

۵۳
۲۴۷
۱۱
۳۲
۰٫۴

Jordan
۲۹۹
+۲۱
۵

۴۵
۲۴۹
۵
۲۹
۰٫۵

Burkina Faso
۲۸۸

۱۶

۵۰
۲۲۲

۱۴
۰٫۸

Cameroon
۲۸۴
+۵۱
۷

۱۰
۲۶۷

۱۱
۰٫۳

Albania
۲۷۷
+۱۸
۱۶

۶۷
۱۹۴
۷
۹۶
۶

Afghanistan
۲۵۸
+۲۱
۴

۱۰
۲۴۴

۷
۰٫۱

San Marino
۲۳۶

۲۸

۱۳
۱۹۵
۱۶
۶,۹۵۵
۸۲۵

Cuba
۲۳۳
+۲۱
۶

۱۳
۲۱۴
۷
۲۱
۰٫۵

Oman
۲۳۱
+۲۱
۱

۵۷
۱۷۳
۳
۴۵
۰٫۲

Vietnam
۲۲۷

۷۵
۱۵۲
۳
۲

Honduras
۲۱۹
+۴۷
۱۴

۳
۲۰۲
۴
۲۲
۱

Ghana
۲۰۴

۵

۳۱
۱۶۸
۲
۷
۰٫۲

Malta
۱۹۶

۲
۱۹۴
۲
۴۴۴

Senegal
۱۹۵

۱

۵۵
۱۳۹

۱۲
۰٫۰۶

Channel Islands
۱۹۳
+۲۱
۳

۱۹۰

۱,۱۱۰
۱۷

Uzbekistan
۱۹۰

۲

۲۵
۱۶۳
۸
۶
۰٫۰۶

Ivory Coast
۱۹۰

۱

۹
۱۸۰

۷
۰٫۰۴

Faeroe Islands
۱۷۷

۸۱
۹۶
۱
۳,۶۲۲

Nigeria
۱۷۴

۲

۹
۱۶۳

۰٫۸
۰٫۰۱

Mauritius
۱۶۹

۷

۱۶۲
۱
۱۳۳
۶

Palestine
۱۶۰
+۲۶
۱

۱۸
۱۴۱

۳۱
۰٫۲

Sri Lanka
۱۵۱

۴

۲۱
۱۲۶
۵
۷
۰٫۲

Venezuela
۱۴۴

۳

۴۳
۹۸
۶
۵
۰٫۱

Montenegro
۱۴۴
+۲۱
۲

۱۴۲
۴
۲۲۹
۳

Martinique
۱۳۵

۳

۲۷
۱۰۵
۱۶
۳۶۰
۸

Georgia
۱۳۴
+۱۷

۲۶
۱۰۸
۶
۳۴

Brunei
۱۳۳

۱

۵۶
۷۶
۳
۳۰۴
۲

Guadeloupe
۱۲۸

۶

۲۴
۹۸
۱۴
۳۲۰
۱۵

DRC
۱۲۳
+۱۴
۱۱

۳
۱۰۹

۱
۰٫۱

Bolivia
۱۲۳

۸

۱
۱۱۴
۳
۱۱
۰٫۷

Mayotte
۱۱۶
+۱۵
۱

۱۰
۱۰۵
۳
۴۲۵
۴

Kyrgyzstan
۱۱۶

۵
۱۱۱
۵
۱۸

Kenya
۱۱۰
+۲۹
۳

۴
۱۰۳
۲
۲
۰٫۰۶

Cambodia
۱۱۰

۳۴
۷۶
۱
۷

Isle of Man
۹۵
+۲۷
۱

۹۴

۱,۱۱۷
۱۲

Trinidad and Tobago
۹۰

۵

۱
۸۴

۶۴
۴

Gibraltar
۸۸

۴۶
۴۲

۲,۶۱۲

Rwanda
۸۴

۸۴

۶

Paraguay
۷۷

۳

۲
۷۲
۴
۱۱
۰٫۴

Liechtenstein
۷۵

۷۵

۱,۹۶۷

Niger
۷۴

۵

۶۹

۳
۰٫۲

Monaco
۶۰

۱

۲
۵۷
۲
۱,۵۲۹
۲۵

Aruba
۶۰

۱
۵۹

۵۶۲

Madagascar
۵۹

۵۹
۶
۲

Bangladesh
۵۶

۶

۲۵
۲۵
۱
۰٫۳
۰٫۰۴

Guinea
۵۲
+۲۲

۵۲

۴

French Guiana
۵۱

۱۵
۳۶

۱۷۱

Guatemala
۴۷

۱

۱۲
۳۴
۱
۳
۰٫۰۶

Barbados
۴۵

۴۵

۱۵۷

Uganda
۴۵

۴۵

۱٫۰

Jamaica
۴۴

۳

۲
۳۹

۱۵
۱

El Salvador
۴۱

۲

۳۹
۴
۶
۰٫۳

Macao
۴۱

۱۰
۳۱

۶۳

Djibouti
۴۰

۴۰

۴۰

Togo
۳۹

۲

۱۷
۲۰

۵
۰٫۲

Zambia
۳۹

۱

۳۸

۲
۰٫۰۵

French Polynesia
۳۷

۳۷
۱
۱۳۲

Mali
۳۶

۳

۳۳

۲
۰٫۱

Bermuda
۳۲

۱۰
۲۲

۵۱۴

Ethiopia
۲۹

۳
۲۶
۲
۰٫۳

Congo
۲۲

۲

۲
۱۸

۴
۰٫۴

Cayman Islands
۲۲

۱

۲۱

۳۳۵
۱۵

Saint Martin
۲۲

۱

۲
۱۹

۵۶۹
۲۶

Eritrea
۲۲

۲۲

۶

Bahamas
۲۱

۱

۱
۱۹

۵۳
۳

Myanmar
۲۰

۱

۱۹

۰٫۴
۰٫۰۲

Tanzania
۲۰

۱

۲
۱۷

۰٫۳
۰٫۰۲

Guyana
۱۹

۴

۱۵

۲۴
۵

Maldives
۱۹

۱۳
۶

۳۵

Gabon
۱۸

۱

۱۷

۸
۰٫۴

New Caledonia
۱۸

۱
۱۷

۶۳

Syria
۱۶

۲

۱۴

۰٫۹
۰٫۱

Sint Maarten
۱۶

۱

۶
۹

۳۷۳
۲۳

Haiti
۱۶

۱
۱۵

۱

Equatorial Guinea
۱۵

۱
۱۴

۱۱

Mongolia
۱۴

۲
۱۲

۴

Namibia
۱۴

۲
۱۲

۶

Benin
۱۳

۱
۱۲

۱

Saint Lucia
۱۳

۱
۱۲

۷۱

Dominica
۱۲

۱۲

۱۶۷

Curaçao
۱۱

۱

۳
۷

۶۷
۶

Greenland
۱۰

۲
۸

۱۷۶

Grenada
۱۰

۱۰

۸۹

Laos
۱۰

۱۰

۱

Libya
۱۰

۱۰

۱

Mozambique
۱۰

۱۰

۰٫۳

Seychelles
۱۰

۱۰

۱۰۲

Suriname
۱۰

۱۰

۱۷

MS Zaandam
۹

۲

۷

Guinea-Bissau
۹

۹

۵

Eswatini
۹

۹

۸

Angola
۸

۲

۱
۵

۰٫۲
۰٫۰۶

Sudan
۸

۲

۲
۴

۰٫۲
۰٫۰۵

Zimbabwe
۸

۱

۷

۰٫۵
۰٫۰۷

Saint Kitts and Nevis
۸

۸

۱۵۰

Antigua and Barbuda
۷

۷

۷۱

Chad
۷

۷

۰٫۴

Fiji
۷

۷

۸

Cabo Verde
۶

۱

۵

۱۱
۲

Mauritania
۶

۱

۲
۳

۱
۰٫۲

Nepal
۶

۱
۵

۰٫۲

Vatican City
۶

۶

۷,۴۹۱

Liberia
۶

۶

۱

St. Barth
۶

۱
۵

۶۰۷

Turks and Caicos
۶

۶

۱۵۵

Nicaragua
۵

۱

۴

۰٫۸
۰٫۲

Bhutan
۵

۱
۴

۶

Montserrat
۵

۵

۱,۰۰۲

Somalia
۵

۱
۴

۰٫۳

Botswana
۴

۱

۳

۲
۰٫۴

Gambia
۴

۱

۲
۱

۲
۰٫۴

Anguilla
۳

۳

۲۰۰

Belize
۳

۳

۸

British Virgin Islands
۳

۳

۹۹

Burundi
۳

۳

۰٫۳

CAR
۳

۳

۰٫۶

Malawi
۳

۳

۰٫۲

Caribbean Netherlands
۲

۲

۷۶

St. Vincent Grenadines
۲

۱
۱

۱۸

Sierra Leone
۲

۲

۰٫۳

Papua New Guinea
۱

۱

۰٫۱

Timor-Leste
۱

۱

۰٫۸

Total:
۱,۰۰۰,۱۶۸
+۶۴,۹۷۱
۵۱,۳۵۴
+۴,۱۶۲
۲۱۰,۱۹۱
۷۳۸,۶۲۳
۳۷,۰۰۳
۱۲۸٫۳
۶٫۶

برچسب ها : ,

بیوگرافی نویسنده

مشاهده تمامی 425 پست

مطالب مشابه

ارسال دیدگاه

به نکات زیر توجه کنید

  • نظرات شما پس از بررسی و تایید نمایش داده می شود.
  • لطفا نظرات خود را فقط در مورد مطلب بالا ارسال کنید.


برچسب ها
مجله بیماری کبد چرب افطار افطاری بیماری خشکی بینی خونریزی بینی خون دماغ تابستان کبد چرب علل کبد چرب علائم کبد چرب چای گیاهی عوارض کبد چرب پیشگیری کبد چرب سلامت قلب سلامت بدن پیشگیری قلب مشکلات قلب بررسی سلامت قلب حکایت دل درد روزه داری داستان اموزنده تست افسردگی بک لاکپشت اقیانوس عکاسی از اقیانوس گورستان شیروکورِچنسکو گورستان اوباش روسیه جنگه جهانی دوم قبر تست افسردگی درمان افسردگی روزه تغذیه سفید شدن دهان بیماری دهان زبان عرق تاثیر عرق مردان بر خانم ها عرق زیر بغل محققان عرق غده عرق حکایت تاریخی داستان تاریخی قوش تیزپر باستان شناسی اخبار سینما جن گیر جن گیر ۳ فیلم جن گیر خالق جن گیر فسیل عقرب فسیل عقرب عنکبوت اخبار علمی کمبود ویتامین B۱۲ صندلی جگوار صندلی رانندگی مطالب علمی داستان طنز داستان خنده دارن داستان های طنز و خنده دار داستان طنز کوتاه چند داستان طنز مجله مردانه کمبود ویتامین در افراد میانسال ویتامین B پند تاریخی کاهش چربی زایمان عجایب زایمان عجیب توماس ادیسون اختراع لامپ عتیقه وسایل قدیمی نمک یخی چربی ویتامین B۱۲ بارداری ضد بارداری اسپرم ژل ضد بارداری تعیین قبله قبله تعیین جهت قبله از روی ماه تعیین جهت قبله از روی خورشید مذهبی ستاره دریایی ماهی بادبانی پسندیدن دختران سقوط هواپیما آبشار یخی وزیر صنعت خوردو خودرو سازی خوردروارزان سپاه هواپیمای اوکراین ستاد کل نیرو های مسلح اوکراین عکس روز رابطه جنسی تاثیر رابطه جنسی بر پوست و مو عشق پوست مو ازدواج مسائل عاطفی همسر دیدنی ها ایسلند کاشت هسته خرما روان گردان دندان پوسیدگی دندان نوزاد باکتری استرپتوکوک موتانس گل ماریجوانا معتاد ماده مخدر گردشگری سیگاری چرس ترازو کاهش وزن افزایش وزن روش های ذهن خوانی ذهن خوانی زبان بدن مجله ابان شرق چیتا هسته خرما سبزه عید سنت پترزبورگ ساطری پلو مریخی سفر به مریخ ناسا ایسگاه بین الملل ایسگاه فضایی کلیسای اسحاق سنت روسیه کلیسا ارمنی آش حلبه ریاضی اموزش ریاضی اموزش ریاضی به کودکان خلاقیت ذهن برتر تندترین حیوانات کندترین حیوانات حلزون آش بلغور توگی سرداغی آش ماستی مدلینگ درخت خرما جوانه زنی ماسک صورت اموزش ساخت ماسک صورت ماسک شکلات زیبایی لطافت پوست زیباترین بچه جهان سر دیگچه مشهدی چشم ابی مد مد لباس اینستاگرام شاخ اینستا غذای محلی غذای محلی خراسان کمه جوش سبزواری حلیم عدس شله مشهدی پزشکی رژیم غذایی عکس روز نشنال جئوگرافیک روانشناسی افسردگی آبان شرق Abanshargh

سایت تفریحی آبان شرق

پرتال تفریحی ابان شرق,گالری عکس های دیدنی و جالب,مطالب خواندنی و جالب,مطالب خنده دار و طنز

گالری عکس بازیگران,بهداشت و زیبایی و فشن,عکس های خنده دار ، طنز و ترول,رژیم غذایی ، تغذیه و سلامتی

عکس های عاشقانه و رمانتیک,مدل لباس و مانتو جدید,اس ام اس تبریک و مناسبت,عاشقانه و رمانتیک

ایستگاه خنده و شادی,هم اوا,پربیننده ترین مطالب ابان شرق
عکس های خنده دار و طنز,ایستگاه زیبایی و فشن,توصیه به زوجین برای رابطه جنسی در دوران نامزدی

رابطه جنسی در رفع سردردهای میگرنی تاثیر دارد؟

عکس,گالری عکس,عکس روز,عکس های دیدنی,تصاویر , سینما,بیوگرافی بازیگران,اخبار هنرمندان و ستاره ها , سلامت و بهداشت , اخبار,اخبار حوادث,اخبار ورزشی,مجله خبری روز,اخبار , نکات خانه داری , انواع اس ام اس و پیامک , آرایش و زیبایی , مشاوره و روانشناسی , مدل های لباس , تفریحی و سرگرمی جالب , آشپزی و تغذیه , گردشگری , مطالب داغ چند روز گذشته , ابان شرق , نکاتی برای طراحی تالار پذیرایی , پارک تفریحی , سایت تفریحی بابان شرق , برمامه ابان شرق , ابان شرق موبایل , سایت ابان شرق , تفریح و سلامتی جنون , چت روم موبایل , موبایل ابان شرق , ابان شرق لایک , دلایل جالب برای وفاداری به همسرتان ,